دانلود جزوه و نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوالات امتحانی نیمسال اول و پایانی همراه با پاسخ تشریحی “ویژه خرداد ۱۴۰۳” برای کسب بالاترین نمره در شب امتحان

جزوه فصل اول ریاضیات گسسته دوازدهم

آشنایی با نظریه اعداد تقسیم پذیری و همنهشتی و خواص آن، ارائه کاربردها

جزوه فصل اول گسسته دوازدهم ریاضی

جزوه فصل اول گسسته دوازدهم ریاضی

جزوه فصل اول گسسته دوازدهم ریاضی

جزوه فصل اول گسسته دوازدهم ریاضی

جزوه فصل دوم ریاضیات گسسته دوازدهم

گراف و مدل سازی معرفی گراف و مقدمات، معرفی برخی رده‌ها از گراف

جزوه فصل دوم گسسته دوازدهم ریاضی

جزوه فصل دوم گسسته دوازدهم ریاضی

جزوه فصل سوم ریاضیات گسسته دوازدهم

ترکیبیات (شمارش) اصل لانه کبوتری و اصل مشمول و عدم مشمول،  کاربردهایی از ترکیبات

جزوه فصل سوم گسسته دوازدهم ریاضی

جزوه فصل سوم گسسته دوازدهم ریاضی

جزوه فصل سوم گسسته دوازدهم ریاضی

نمونه سوالات امتحانی گسسته دوازدهم همراه با پاسخنامه تشریحی