در این مقاله علاوه بر توضیح کامل درس ریاضی یازدهم، جزوه و نمونه سوالات امتحانی ریاضی یازدهم کنور آسان است را نیز در اختیار شما قرار میدهیم .

درس ریاضی از دروس تخصصی تاثیر گذار در تعیین رتبه شماست. ریاضی به دلیل داشتن تست های محاسباتی و زمان بر، جزوه تست هایی است که شما داوطلبان را در کنکور با چالش مواجه میکند، باید توجه داشته باشید که با یادگیری و فهم عمیق این درس میتوانید به بهترین شکل ممکن از پس تست های آن در کنکور بر آیید. در ادامه برای شما اهمیت درس ریاضی و سهم سوالات ریاضی پایه یازدهم از تست های کنکور سراسری را بیان میکنیم .

بودجه بندی ریاضی یازدهم تجربی در کنکور:

سوالات درس ریاضی کنکور به صورت ترکیبی طرح میشود و از مباحث زیر تست های ترکیبی با پایه های دهم و دوازدهم طراحی خواهد شد.

عنوان مبحث تعداد سوال
معادله و نا معادله ۳
تابع 3
مثلثات ۴
احتمال ۲
آمار ۱

دانلود کتاب ریاضی یازدهم تجربی:

با دانلود کتاب ریاضی یازدهم تجربی میتوانید برای مطالعه مباحث کنکوری این درس برنامه ریزی دقیق انجام دهید .

سرفصل های ریاضی یازدهم تجربی:

فصل 1- هندسه تحلیلی و جبر
درس اول: هندسه تحلیلی درس دوم: معادله درجه دوم و تابع درجه دو درس سوم: معادلات گویا و معادلات رادیکالی

فصل ۲- هندسه
درس اول: ترسیم های هندسی درس دوم: استدلال و قضیه تالس درس سوم: تشابه مثلث ها

فصل ۳- تابع

درس اول: آشنایی با برخی از انواع توابع درس دوم: وارون یک تابع و تابع یک به یک درس سوم: اعمال جبری روی توابع

فصل ۴- مثلثات

درس اول: واحدهای اندازه گیری زاویه درس دوم: روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی درس سوم: توابع مثلثاتی

فصل ۵- توابع نمایی و لگاریتمی

درس اول: تابع نمایی و ویژگی های آن درس دوم: تابع لگاریتمی و ویژگی های آن درس سوم: نمودار ها و کاربرد های تابع نمایی و لگاریتمی

فصل ۶- حد و پیوستگی

درس اول: فرآیند های حدی درس دوم: محاسبه حد توابع درس سوم: پیوستگی

فصل ۷- آمار و احتمال

درس اول: احتمال شرطی درس دوم: آمار توصیفی

نمونه تدریس ریاضی کنکور آسان است:

جزوه و نمونه سوالات امتحانی ریاضی یازدهم تجربی به تفکیک فصل به فصل

کنکور آسان است جزوات و نمونه سوالات امتحانی نیسمال اول و دوم ریاضی تجربی را در اختیار شما قرار داده است. شما با مطالعه این جزوات میتوانید به بهترین شکل ممکن در مباحث کنکوری ریاضی یازدهم به اوج یادگیری برسید.

دانلود جزوه فصل اول ریاضی یازدهم تجربی:

دانلود جزوه فصل دوم ریاضی یازدهم تجربی:

دانلود جزوه فصل سوم ریاضی یازدهم تجربی:

دانلود جزوه فصل چهارم ریاضی یازدهم تجربی:

دانلود جزوه فصل پنجم ریاضی یازدهم تجربی:

دانلود جزوه فصل ششم ریاضی یازدهم تجربی:

دانلود جزوه فصل هفتم ریاضی یازدهم تجربی:

نمونه سوالات شب امتحانی ریاضی یازدهم تجربی:

کنکور آسان است علاوه بر جزوات آموزشی ریاضی یازدهم تجربی، برای شما دانش آموزان در حال تحصیل نمونه سوال ریاضی یازدهم را به همراه پاسخنامه طراحی کرده است که شما میتوانید میزان یادگیری خود در در ریاضی یازدهم ارزیابی کنید.شما میتوانید این نمونه سوالات و پاسخنامه های مربوط به آن را به طور رایگان دریافت کنید .

نمونه تدریس ریاضی کنکور آسان است:

دانلود رایگان ریاضی یادهم کنکور آسان است