موسسه کنکور آسان است برای جلوگیری از هدر رفتن وقت دانش آموزان جزوه ، نکات مهم و نمونه سوالات ۵ فصل حسابان دوازدهم ریاضی را فراهم کرده است.

به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و پایانی

جزوه فصل اول حسابان دوازدهم

تابع تبدیل نمودار توابع ، تابع درجه سوم و توابع یکنواخت و بخش پذیری و تقسیم

جزوه فصل دوم حسابان دوازدهم

مثلثات تناوب و تانژانت ، معادلات مثلثاتی

جزوه فصل سوم حسابان دوازدهم

حد های نامتناهی – حد در بی نهایت حد های نامتناهی ، حد در بی نهایت

جزوه فصل چهارم حسابان دوازدهم

مشتق آشنایی با مفهوم مشتق ، مشتق پذیری پیوستگی ، آهنگ تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر

جزوه فصل پنجم حسابان دوازدهم

کاربرد های مشتق اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی ، جهت تقعر نمودار یک تابع نقطه ی عطف آن ، رسم نمودار تابع

جزوه و نمونه سوالات حسابان دوازدهم را از سایت کنکور آسان است به صورت رایگان دریافت کنید.

مشابهت سوال های امتحانی نهایی و حتی نیمسال اول که در کنکور هم بسیار مورد استفاده است.

در درس حسابان توسط استاد امیر مسعودی که منابع ایشان در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری و انتشارات گیلنا ( کنکور آسان است ) قابل تهیه می باشد.

اینستا گرام کنکور آسان است.