کنکور رشته تجربی ۱۴۰۳ که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ روز جمعه برگزار شد، بیش از ۴۷۰ هزار داوطلب در این آزمون شرکت کردند و به رقابت با یکدیگر پرداختند.
داوطلبان کنکور تجربی تیر ماه ۱۴۰۳ سه دفترچه برای سوالات دروس اختصاصی رشته تجربی که شامل زیست شناسی، فیزیک، شیمی، ریاضی و زمین شناسی می باشد را دریافت می کنند. دفترچه اول شامل ۴۵ تست زیست، دفترچه دوم شامل ۳۵ تست شیمی و ۳۰ تست فیزیک و دفترچه سوم شامل ۳۰ تست ریاضی و ۱۵ تست برای درس زمین شناسی می باشد.
(به داوطلبان دارای سهمیه بهیاری دفترچه چهارم داده می شود که شامل ۳۰ تست می باشد و مدت زمان ۲۰ دقیقه برای پاسخ گویی زمان دارند).

دانلود pdf دفترچه سوالات کنکور تجربی ۲۲ تیر

دانلود دفترچه شماره ۱ کنکور تجربی ۱۴۰۳ تیر
دانلود دفترچه شماره ۲ کنکور تجربی ۱۴۰۳ تیر
دانلود دفترچه شماره ۳ کنکور تجربی ۱۴۰۳ تیر
دانلود دفترچه بهیاری کنکور تجربی ۱۴۰۳ تیر

دانلود کلید پاسخ نامه کنکور ۱۴۰۳ نوبت دوم

دانلود کلید پاسخ نامه زیست کنکور تجربی ۱۴۰۳ نوبت دوم

دانلود کلید پاسخ نامه شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۳ نوبت دوم

دانلود کلید پاسخ نامه فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۳ نوبت دوم

دانلود کلید پاسخ نامه ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۳ نوبت دوم

دانلود کلید پاسخ نامه زمین شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۳ نوبت دوم

دانلود کلید پاسخ نامه زمین شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۳ نوبت دوم

در کنکوری که برگزار شد، تعدادی از داوطلبان از سطح و طراحی سوالات راضی بودند و برخی نارضایتی خود را اظهار داشتند، نظر شما داوطلبان در مورد سوالات چیست؟ در نظر سنجی زیر شرکت کنید: