کنکور آسان است | 02155756500
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

جزوه و نمونه سوالات زیست دوازدهم

جزوه و نمونه سوالات زیست دوازدهم

موسسه کنکور آسان است برای جلوگیری از هدر رفتن وقت دانش آموزان جزوه ، نکات مهم و نمونه سوالات ۸ فصل زیست دوازدهم تجربی را فراهم کرده است.

به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و نهایی

جزوه فصل اول زیست دوازدهم

مربوط به ملکولهای اطلاعاتی گفتار ۱ نوکلوئیک اسیدها و گفتار ۲ همانند سازی دنا و گفتار ۳ زیست سال دوازدهم پروتئین ها

جزوه فصل دوم زیست دوازدهم

مربوط به جریان اطلاعات در یاخته گفتار ۱ رونویسی گفتار ۲ زیست دوازدهم به سوی پروتئین و گفتار ۳ زیست تنظیم بیان ژن

جزوه فصل سوم زیست دوازدهم

انتقال اطلاعات در نسل ها گفتار اول مفاهیم پایه گفتار دوم انواع صفات

جزوه فصل چهارم زیست دوازدهم

تغییر در اطلاعات وراثتی گفتار اول تغییر درماده ی وراثتی جانداران گفتاردوم تغییر در جمعیت ها گفتار سوم تغییردرگونه ها

جزوه فصل پنجم زیست دوازدهم

از ماده به انرژی گفتار اول تامین انرژی گفتار دوم اکسایش بیش تر گفتار سوم زیستن مستقل از اکسیژن

جزوه فصل ششم زیست دوازدهم

از انرژی به ماده گفتار اول فتوسنتز گفتار دوم واکنش های فتوسنتزی گفتار سوم فتوسنتز در شرایط دشوار

جزوه فصل هفتم زیست دوازدهم

فناوری زیستی گفتار اول زیست فناوری و مهندسی ژنتیک گفتار دوم فناوری مهندسی پروتئین و بافت گفتار سوم کاربرد های زیست فناوری

جزوه فصل هشتم زیست دوازدهم

رفتار های جانوران گفتار اول اساس رفتار گفتار دوم انتخاب طبیعی و رفتار گفتار سوم ارتباط و زندگی گروهی

جزوه و نمونه سوالات زیست دوازدهم را از سایت کنکور آسان است به صورت رایگان دریافت کنیدا

نمونه سوالات امتحانی زیست دوازدهم

مشابهت سوالهای امتحانی نهایی و حتی نیمسال اول که در کنکور هم بسیار مورد استفاده است.

در درس زیست توسط دکتر مهدی شیخی که منابع ایشان در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری و انتشارات گیلنا (کنکور آسان است ) قابل تهیه می باشد .

شمادانش آموزان میتوانید با استفاده از دی وی دی های دکتر مهدی شیخی به یادگیری آسان زیست برسید

اینستاگرام اوج یادگیری

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*