موسسه کنکور آسان است برای جلوگیری از هدر رفتن وقت دانش آموزان جزوه، نکات مهم و نمونه سوالات ۳ فصل هندسه یازدهم را فراهم کرده است.(به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و پایانی)

جزوه فصل اول هندسه یازدهم

دایره مفاهیم اولیه اولیه در زاویه ها در دایره، رابطه های طولی در دایره، چند ضلعی های محاطی و محیطی

جزوه فصل دوم هندسه یازدهم

تبدیل های هندسی و کاربردها تبدیل هندسی، کاربرد های تبدیل

جزوه فصل سوم هندسه یازدهم

روابط طولی در مثلث قضیه سینوس ها، قضیه کسینوس ها، قضیه نیم سازهای زوایای داخلی و محاسبه ی طول نیم سازها، قضیه هرون

نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم رشته ریاضی