موسسه کنکور آسان است برای جلوگیری از هدر رفتن وقت دانش آموزان جزوه ، نکات مهم و نمونه سوالات ۳ فصل هندسه یازدهم را فراهم کرده است.

به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و پایانی

جزوه فصل اول هندسه یازدهم

دایره مفاهیم اولیه اولیه در زاویه ها در دایره ، رابطه های طولی در دایره ، چند ضلعی های محاطی و محیطی

جزوه فصل دوم هندسه یازدهم

تبدیل های هندسی و کاربردها تبدیل هندسی ، کاربرد های تبدیل

جزوه فصل سوم هندسه یازدهم

روابط طولی در مثلث قضیه سینوس ها ، قضیه کسینوس ها ، قضیه نیم ساز های زوایای داخلی و محاسبه ی طول نیم ساز ها ، قضیه هرون

جزوه و نمونه سوالات هندسه یازدهم را از سایت کنکور آسان است به صورت رایگان دریافت کنید.

مشابهت سوال های امتحانی نهایی و حتی نیمسال اول که در کنکور هم بسیار مورد استفاده است.

در درس هندسه توسط استاد امیر مسعودی که منابع ایشان در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری و انتشارات گیلنا ( کنکور آسان است ) قابل تهیه می باشد.

اینستا گرام کنکور آسان است.