موسسه کنکور آسان است برای جلوگیری از هدر رفتن وقت دانش آموزان جزوه ، نکات مهم و نمونه سوالات ۳ فصل هندسه دوازدهم ریاضی را فراهم کرده است.

به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و پایانی

جزوه فصل اول هندسه دوازدهم

ماتریس و کاربردها ماتریس های خاص ، اعمال روی ماتریس ، وارون ماتریس و دترمینان ، حل دستگاه معادلات به کمک ماتریس

جزوه فصل دوم هندسه دوازدهم

آشنایی با مقاطع مخروطی دایره ، بیضی ، سهمی

جزوه فصل سوم هندسه دوازدهم

بردارها بردار ها در فضا R³ ، ضرب داخلی ، ضرب خارجی بردارها

جزوه و نمونه سوالات هندسه دوازدهم را از سایت کنکور آسان است به صورت رایگان دریافت کنید.

مشابهت سوال های امتحانی نهایی و حتی نیمسال اول که در کنکور هم بسیار مورد استفاده است.

در درس هندسه توسط استاد امیر مسعودی که منابع ایشان در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری و انتشارات گیلنا ( کنکور آسان است ) قابل تهیه می باشد

اینستا گرام کنکور آسان است.