موسسه کنکور آسان است برای جلوگیری از هدر رفتن وقت دانش آموزان جزوه، نکات مهم و نمونه سوالات ۳ فصل هندسه دوازدهم ریاضی را فراهم کرده است. به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و پایانی

جزوه فصل اول هندسه دوازدهم

ماتریس و کاربردها ماتریس های خاص، اعمال روی ماتریس، وارون ماتریس و دترمینان، حل دستگاه معادلات به کمک ماتریس

جزوه فصل دوم هندسه دوازدهم

آشنایی با مقاطع مخروطی دایره، بیضی، سهمی

جزوه فصل سوم هندسه دوازدهم

بردارها بردارها در فضا R³، ضرب داخلی، ضرب خارجی بردارها

نمونه سوالات امتحانی هندسه همراه با پاسخنامه تشریحی