موسسه کنکور آسان است برای جلوگیری از هدر رفتن وقت دانش آموزان جزوه ، نکات مهم و نمونه سوالات ۴ فصل هندسه دهم را فراهم کرده است. به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و پایانی

جزوه فصل اول هندسه دهم

ترسیم هندسی و استدلال ترسیم هندسی، استدلال هندسی

جزوه فصل دوم هندسه دهم

قضیه تالس و تشابه قضیه تالس، نسبت و تناسب در هندسه، تشابه مثلثات

جزوه فصل سوم هندسه دهم

چند ضلعی ها چند ضلعی ها و ویژگی های آنها، مساحت و کاربرد های آن

جزوه فصل چهارم هندسه دهم

تجسم فضایی خط، نقطه و صفحه، تفکر تجسمی

نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم + پاسخنامه + نیمسال اول و دوم