موسسه کنکور آسان است برای جلوگیری از هدر رفتن وقت دانش آموزان جزوه ، نکات مهم و نمونه سوالات ۴ فصل هندسه دهم را فراهم کرده است.

به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و پایانی

جزوه فصل اول هندسه دهم

ترسیم هندسی و استدلال ترسیم هندسی ، استدلال هندسی

جزوه فصل دوم هندسه دهم

قضیه تالس و تشابه قضیه تالس ، نسبت و تناسب در هندسه ، تشابه مثلثات

جزوه فصل سوم هندسه دهم

چند ضلعی ها چند ضلعی ها و ویژگی های آنها ، مساحت و کاربرد های آن

جزوه فصل چهارم هندسه دهم

تجسم فضایی خط ، نقطه و صفحه ، تفکر تجسمی

جزوه و نمونه سوالات هندسه دهم را از سایت کنکور آسان است به صورت رایگان دریافت کنید.

مشابهت سوال های امتحانی نهایی و حتی نیمسال اول که در کنکور هم بسیار مورد استفاده است.

در درس هندسه توسط استاد امیر مسعودی که منابع ایشان در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری و انتشارات گیلنا ( کنکور آسان است ) قابل تهیه می باشد.

اینستا گرام کنکور آسان است.