جزوه و نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم همراه با معرفی سرفصل ها و… از کنکور آسان است.

بودجه بندی فیزیک یازدهم کنکور تجربی

الکتریسیته ساکن۳
جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم۳
مغناطیس و القای الکترومغناطیس۳

جزوه فصل اول فیزیک یازدهم الکتریسیته ساکن:

الکتریسیته ساکن بار الکتریکی ، پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی، قانون کولن،
میدان الکتریکی حاصل از یک ذره ی بارور، خطوط میدان الکتریکی، انرژی پتانسیل میدان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، میدان الکتریکی در داخل رساناها، خازن، خازن با دی الکتریک، انرژی خازن.

جزوه فصل دوم فیزیک یازدهم جریان الکتریکی و مدار جریان های مستقیم:

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی، مقاومت الکتریکی، قانون اهم، عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی، نیروی محرکه الکتریکی و مدارها، توان در مدارهای الکتریکی، ترکیب مقاومت ها .

جزوه فصل سوم فیزیک یازدهم مغناطیس و القای الکترومغناطیس:

مغناطیس و القای الکترومغناطیس مغناطیس و قطب های مغناطیسی، میدان مغناطیسی، نیروی مغناطیسی وارد بر ذره ی باردار متحرک در میدان مغناطیسی، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان، میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی، ویژگی های مغناطیسی مواد، پدیده ی القای الکترومغناطیسی، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، قانون لنز، القاگرها، جریان متناوب.

نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم نیم سال اول و دوم همراه با پاسخنامه

دانلود رایگان جزوه فیزیک یازدهم امیر مسعودی

دانلود جزوه فصل اول فیزیک یازدهم امیر مسعودی

دانلود جزوه فصل دوم فیزیک یازدهم امیر مسعودی

دانلود جزوه فصل سوم فیزیک یازدهم امیر مسعودی

راه های ارتباطی ما :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است : konkursara_official@

تلگرام موسسه کنکور آسان است : konkursara1@

واتس اپ موسسه کنکور آسان است : ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

دفتر موسسه کنکور آسان است : ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

مشاور موسسه کنکور آسان است : ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰