"> جزوه و نمونه سوالات فیزیک یازدهم امیر مسعودی - کنکور آسان است | 02155756500

جزوه و نمونه سوالات فیزیک یازدهم امیر مسعودی

جزوه فیزیک یازدهم تجربی

جزوه و نمونه سوالات فیزیک یازدهم امیر مسعودی یک جزوه ی بسیار کار آمد و تاثیر گزار در درصد فیزیک کنکور شما میباشد .

درس فیزیک درس مشترک میان رشته های تجربی و ریاضی است ،

که البته شامل چند فصل متفاوت است و شما داوطلبان رشته ی ریاضی فصول اضافه تری نسبت به داوطلبان رشته ریاضی دارید .

بودجه بندی فیزیک یازدهم کنکور تجربی :

عنوان فصلتعداد سوالات
فصل اول : الکتریسته ساکن۳
فصل دوم : جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم۴
فصل سوم : مغناطیس و القای الکترو مغناطیس۲

اساتید فیزیک کنکور آسان است :

استاد امیر مسعودی و امیر حسین شاهانی مدرسین فیزیک کنکور آسان است هستند که آموزش فصل به فصل فیزیک سه پایه را برای شما داوطلبان عزیز انجام میدهند ،

علاوه بر آن تکنیک های تست زنی در زمان کوتاه در برای شما به بهترین شکل ممکن برای شما عزیزان توضیح میدهند .

جزوه و نمونه سوالات فیزیک یازدهم امیر مسعودی :

جزوه و نمونه سوالات فیزیک یازدهم امیر مسعودی را به تفیک و به صورت فصل به فصل برای شما داوطلبان کنکور ،

و همچنین شمادانش آموزان یازدهمی و شرکت در امتحانات پایانی شما قرار داده ایم .

جزوه فصل اول فیزیک یازدهم امیر مسعودی :

الکتریسیته ساکن بار الکتریکی ، پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی ، قانون کولن ،

میدان الکتریکی حاصل از یک ذره ی بارور ، خطوط میدان الکتریکی ، انرژی پتانسیل میدان الکتریکی ،

پتانسیل الکتریکی ، میدان الکتریکی در داخل رساناها ، خازن ، خازن با دی الکتریک ، انرژی خازن .

جزوه فصل دوم فیزیک یازدهم امیر مسعودی :

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی ، مقاومت الکتریکی ، قانون اهم

، عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی ، نیروی محرکه الکتریکی و مدارها ، توان در مدارهای الکتریکی ، ترکیب مقاومت ها .

جزوه فصل سوم فیزیک یازدهم امیر مسعودی :

مغناطیس و القای الکترومغناطیس مغناطیس و قطب های مغناطیسی ، میدان مغناطیسی ، نیروی مغناطیسی وارد بر ذره ی باردار متحرک در میدان مغناطیسی ، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان ،

میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی ، ویژگی های مغناطیسی مواد ، پدیده ی القای الکترومغناطیسی ، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده ، قانون لنز ، القاگرها ، جریان متناوب .

جزوه و نمونه سوالات فیزیک یازدهم را از سایت کنکور آسان است به صورت رایگان دریافت کنید.

دانلود رایگان جزوه فیزیک یازدهم امیر مسعودی :

دانلود جزوه فصل اول فیزیک یازدهم امیر مسعودی :

دانلود جزوه فصل دوم فیزیک یازدهم امیر مسعودی :

دانلود جزوه فصل سوم فیزیک یازدهم امیر مسعودی :

درس فیزیک توسط استاد امیر مسعودی تدریس میشود که منابع ایشان در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری و انتشارات گیلنا ( کنکور آسان است ) قابل تهیه می باشد.

با استفاده از تدریس استاد مسعودی میتوانید به یادگیری آسان درس فیزیک برسید

دیدگاه‌ها ۰

*
*