جزوه و نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم ویژه امتحانات دی ماه و نهایی خرداد ماه از کنکور آسان است

دانلود Pdf کتاب عربی یازدهم :

با دانلود کتاب عربی یازدهم و نگاهی بر سرفصل های این کتاب میتوانید تا حدی روی مباحث کنکوری پایه یازدهم اشنا و مسلط شوید .

جزوه فصل اول عربی یازدهم مِنْ آیاتِ الأَخلاقِ:

جزوه فصل دوم عربی یازدهم فی مَحْضَرِ الْمُعَلِمِ:

جزوه فصل سوم عربی یازدهم عَجائِبُ الأَشْجار:

جزوه فصل چهارم عربی یازدهم آدابُ الکَلام:

جزوه فصل پنجم عربی یازدهم الکِذْبُ مِفْتاحٌ لِکُلِ شَرٍ:

جزوه فصل ششم عربی یازدهم آنه ماری شیمِل:

جزوه فصل هفتم عربی یازدهم تأثیرُ اللُغَهِ الفارسیه عَلَی اللُغَهِ العَرَبیَهِ:

دانلود نمونه سوالات امتحانی عربی سال یازدهم رشته های تجربی و ریاضی

جزوه و نمونه سوالات عربی یازدهم ویژه نیم سال اول و نیم سال دوم را از سایت کنکور آسان است به صورت رایگان دریافت کنید .