دانلود جزوه و نمونه سوالات امتحانی عربی دهم ویژه شب امتحانات دی و خرداد
درس عربی دهم شامل ۸ فصل است. هر کدام از این ۸ فصل دارای کلمات، متن و قواعد مجزا هستند. با کنکور آسان است در تماس باشید.

درس های کتاب عربی دهم:

در این قسمت به بیان عناوین قواعد ۸ درس کتاب عربی دهم میپردازیم:
درس اول : اسم ها
درس دوم : اعداد
درس سوم : فعل ها ۱
درس چهارم : فعل ها ۲
درس پنجم : مزید ثلاثی و مجرد ثلاثی
درس ششم : جمله فعلیه
درس هفتم : فعل مجهول
درس هشتم : جار و مجرور و نون وفاییه

دانلود Pdf کتاب درسی عربی دهم:

جزوه فصل اول عربی دهم ذاک هوَ اللهُ:

جزوه فصل دوم عربی دهم المواعِظُ الْعَدَدیهُ:

جزوه فصل سوم عربی دهم مَطرُ اَلسَمَک:

جزوه فصل چهارم عربی دهم الَتَعایِشُ السِلْمی:

جزوه فصل پنجم عربی دهم هذا خَلقُ اللهِ:

جزوه فصل ششم عربی دهم ذوالْقَرنین:

جزوه فصل هفتم عربی دهم یا من فی البحارِ عجائِبهُ:

جزوه فصل هشتم عربی دهم صِناعهُ التلمیعِ فی الاَدَبِ فارِسیه:

دانلود نمونه سوالات امتحانی عربی دهم: