"> جزوه و نمونه سوالات زیست دهم - کنکور آسان است | 02155756500

جزوه و نمونه سوالات زیست دهم

جزوه و نمونه سوالات زیست دهم

موسسه کنکور آسان است برای جلوگیری از هدر رفتن وقت دانش آموزان جزوه ، نکات مهم و نمونه سوالات ۷ فصل زیست دهم را فراهم کرده است.

به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و پایانی

جزوه فصل اول زیست دهم

زیست شناسی، دیروز ، امروز و فردا گفتار اول زیست شناسی چیست؟ گفتار دوم زیست شناسی نوین گفتار سوم زیست شناسی در خدمت انسان

جزوه فصل دوم زیست دهم

گوارش و جذب مواد گفتار اول یاخته و بافت جانوری گفتار دوم ساختار و عملکرد لوله گوارش گفتار سوم جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

جزوه فصل سوم زیست دهم

تبادلات گازی گفتار اول ساز و کار دستگاه تنفس در انسان گفتار دوم تهویه ششی گفتار سوم تنوع تبادلات گازی

جزوه فصل چهارم زیست دهم

گردش مواد در بدن گفتار اول قلب گفتار دوم رگ های خونی گفتار سوم خون گفتار چهارم تنوع گردش مواد در جانداران

جزوه فصل پنجم زیست دهم

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد گفتار اول هم ایستایی و کلیه ها گفتار دوم فرآیند تشکیل ادرار و تخلیه ی آن گفتار سوم تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

جزوه فصل ششم زیست دهم

از یاخته تا گیاه گفتار اول ویژگی های یاخته گیاهی گفتار دوم سامانه ی بافتی گفتار سوم ساختار گیاهان

جزوه فصل هفتم زیست دهم

جذب و انتقال مواد در گیاهان گفتار اول تغذیه گیاهی گفتار دوم جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی گفتار سوم انتقال مواد در گیاهان

جزوه و نمونه سوالات زیست دهم را از سایت کنکور آسان است به صورت رایگان دریافت کنید.

نمونه سوالات امتحانی زیست دهم

مشابهت سوال های امتحانی پایانی و حتی نیمسال اول که در کنکور هم بسیار مورد استفاده است.

در درس زیست توسط دکتر مهدی شیخی که منابع ایشان در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری و انتشارات گیلنا ( کنکور آسان است ) قابل تهیه می باشد

اینستاگرام اوج یادگیری

دیدگاه‌ها ۰

*
*