موسسه کنکور آسان است برای جلوگیری از هدر رفتن وقت دانش آموزان جزوه ، نکات مهم و نمونه سوالات ۵ فصل حسابان یازدهم را فراهم کرده است.

به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و پایانی

جزوه فصل اول حسابان یازدهم

جبر و معادله مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی ، معادلات درجه دوم گویا و گنگ ، قدر مطلق ، آشنایی با هندسه تحلیلی

جزوه فصل دوم حسابان یازدهم

تابع آشنایی بیشتر با تابع و انواع تابع

جزوه فصل سوم حسابان یازدهم

توابع نمایی و لگاریتمی تابع نمایی ، تابع لگاریتمی و لگاریتم ، ویژگی های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی

جزوه فصل چهارم حسابان یازدهم

مثلثات رادیان ، نسبت های مثلثاتی برخی از زوایا ، توابع مثلثاتی ، روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا

جزوه فصل پنجم حسابان یازدهم

حد و پیوستگی مفهوم حد و فرآیندهای حدی ، حد های یکطرفه ، قضایای حد ، محاسبه ی حد توابع کسری ، پیوستگی

جزوه و نمونه سوالات حسابان یازدهم را از سایت کنکور آسان است به صورت رایگان دریافت کنید.

مشابهت سوال های امتحانی نهایی و حتی نیمسال اول که در کنکور هم بسیار مورد استفاده است.

در درس حسابان توسط استاد امیر مسعودی که منابع ایشان در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری و انتشارات گیلنا ( کنکور آسان است ) قابل تهیه می باشد.

اینستا گرام کنکور آسان است.