برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۰ اعلام شد.

امتحانات نهایی پایه های تحصیلی نهم و دوازدهم برای والدین و دانش آموزان این مقطع بسیار با اهمیت است.

نتایج و نمرات امتحانات دانش آموزان این پایه تاثیر مستقیم و زیادی بر روی نتیجه کنکورشان دارد.

دانش آموزانی که امحانات نهایی خرداد ماه را پیش رو دارند باید زمان بندی دقیق و مناسبی را برای مطالعه دروس خود در نظر بگیرند.

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم ۱۴۰۰

برنامه امتحانات نهایی رشته های تجربی، ریاضی و انسانی به شرح زیر می باشد:

برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۰ رشته تجربی

روزتاریخ و ساعت امتحانعلوم تجربی
یکشنبه۱۴۰۰/۲/۲۶
هشت صبح
ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی
دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۷
هشت صبح
تعلمیات دینی (۳) – (دینی ، اخلاق ، قرآن)
چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۹
هشت صبح
شیمی ۳
شنبه۱۴۰۰/۳/۱
هشت صبح
فیزیک ۳
دوشنبه۱۴۰۰/۳/۳
هشت صبح
فارسی ۳
چهارشنبه۱۴۰۰/۳/۵
هشت صبح
سلامت و بهداشت
شنبه۱۴۰۰/۳/۸
هشت صبح
ریاضی ۳
دوشنبه۱۴۰۰/۳/۱۰
هشت صبح
علوم اجتماعی
چهارشنبه۱۴۰۰/۳/۱۲
هشت صبح
عربی ۳
دوشنبه۱۴۰۰/۳/۱۷
هشت صبح
زیست شناسی (۳)
چهارشنبه۱۴۰۰/۳/۱۹
هشت صبح
زبان خارجی ۳
یکشنبه۱۴۰۰/۳/۲۳
هشت صبح
——-

برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۰ رشته ریاضی

روزتاریخ و ساعت امتحانعلوم تجربی
یکشنبه۱۴۰۰/۲/۲۶
هشت صبح
ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی
دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۷
هشت صبح
تعلمیات دینی (۳) – (دینی ، اخلاق ، قرآن)
چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۹
هشت صبح
شیمی ۳
شنبه۱۴۰۰/۳/۱
هشت صبح
فیزیک ۳
دوشنبه۱۴۰۰/۳/۳
هشت صبح
فارسی ۳
چهارشنبه۱۴۰۰/۳/۵
هشت صبح
سلامت و بهداشت
شنبه۱۴۰۰/۳/۸
هشت صبح
ریاضیات گسسته
دوشنبه۱۴۰۰/۳/۱۰
هشت صبح
علوم اجتماعی
چهارشنبه۱۴۰۰/۳/۱۲
هشت صبح
عربی ۳
دوشنبه۱۴۰۰/۳/۱۷
هشت صبح
حسابان (۳)
چهارشنبه۱۴۰۰/۳/۱۹
هشت صبح
زبان خارجی ۳
یکشنبه۱۴۰۰/۳/۲۳
هشت صبح
هندسه (۳)

برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۰ رشته علوم انسانی و علوم معارف

روزتاریخ و ساعت امتحانعلوم انسانیمعارف اسلامی
دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۷
هشت صبح
ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی—–
سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۸
هشت صبح
تعلیمات دینی ۳ (دینی،اخلاق و قرآن) علوم و معارف قرانی۳
پنج شنبه۱۴۰۰/۲/۳۰
هشت صبح
فلسفه ۲فلسفه ۲
یک شنبه۱۴۰۰/۳/۲
هشت صبح
سلامت و بهداشتسلامت و بهداشت
سه شنبه۱۴۰۰/۳/۴
هشت صبح
جامعه شناسی ۳احکام ۳
پنج شنبه۱۴۰۰/۳/۶
هشت صبح
عربی ۳تاریخ ۳
یک شنبه۱۴۰۰/۳/۹
هشت صبح
ریاضی و آمار ۳ریاضی و آمار ۳
سه شنبه۱۴۰۰/۳/۱۱
هشت صبح
علوم و فنون ادبی ۳علوم و فنون ادبی ۳
پنج شنبه۱۴۰۰/۳/۱۳
هشت صبح
جغرافیا ۳اصول عقاید ۳
سه شنبه۱۴۰۰/۳/۱۸
هشت صبح
زبان خارجی ۳زبان خارجی ۳
شنبه۱۴۰۰/۳/۲۲
هشت صبح
تاریخ ۳عربی ۳
دوشنبه۱۴۰۰/۳/۲۴
هشت صبح
فارسی ۳فارسی ۳

بارم بندی امتحانات نهایی ۱۴۰۰

بارم بندی ادبیات ۱۴۰۰

مبحثبارم
قلمرو زبانی (معنی واژگان، مترادف، متضاد، املا و نقش دستوری)۵/۵
قلمرو ادبی (آرایه، حفظ شعر و تاریخ ادبیات)۴
قلمرو فکری (معنی و مفهوم نظم و نثر)۶/۵
بخش انتخابی (۱۶ سوال نیم نمره ای ارائه می شود و دانش آموز می تواند به ۸ سوال دلخواه پلسخ دهد)۸

بارم بندی معارف ۱۴۰۰

مبحثبارم
پیام آیات۲
جای خالی۱/۵
سوالات پاسخ کوتاه۴
سوالات صحیح-غلط۲
وصل کردن عبارات۱/۵
سوالات پاسخ بلند۹

بارم بندی عربی ۱۴۰۰

مباحثبارم
ترجمه و تعریب۱۲/۷۵
قواعد و تحلیل صرفی۳/۲۵
سوالات انتخابی۴

بارم بندی زبان ۱۴۰۰

مبحثبارم
لیسنینگ۱۰
ریدینگ۸
رایتنینگ۱۲
گرامر۵
لغات۵

بارم بندی زیست دوازدهم ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش هر درس شامل ۲/۵ نمره کتبی می باشد.

بارم بندی شیمی دوازدهم ۱۴۰۰

عنوانبارم
فصل اول۶/۵
فصل دوم۵
فصل سوم۴
فصل چهارم۴/۵

بارم بندی ریاضی دوازدهم ۱۴۰۰

عنوانبارم
فصل اول۲
فصل دوم۲
فصل سوم۲
فصل چهارم۵
فصل پنجم۳/۵
فصل ششم۳/۵
فصل هفتم۲

بارم بندی فیزیک دوازدهم ۱۴۰۰

عنوانبارم
فصل اول۴
فصل دوم۴/۲۵
فصل سوم۶/۷۵
فصل چهارم۵

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم ۱۴۰۰

عنوانبارم
درس اول تا پنجم۵
درس ششم۲/۵
درس هفتم۲/۵
درس هشتم۲/۵
درس نهم۲/۵
درس دهم۲/۵

بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی امتحان نهایی ۱۴۰۰

عنوانبارم
فصل اول۵
فصل دوم۷
فصل سوم۸

بارم بندی فیزیک دوازدهم ریاضی نهایی ۱۴۰۰

عنوانبارم
فصل اول۳/۷۵
فصل دوم۴
فصل سوم۳/۷۵
فصل چهارم۳/۲۵
فصل پنجم۳/۷۵
فصل ششم۲/۵

بارم بندی حسابان دوازدهم ریاضی نهایی ۱۴۰۰

عنوانبارم
فصل اول۲/۵
فصل دوم۲
فصل سوم۲/۵
فصل چهارم۶
فصل پنجم۴/۵

بارم بندی هندسه دوازدهم ریاضی نهایی ۱۴۰۰

عنوانبارم
فصل اول۶
فصل دوم۸
فصل سوم۶

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم

حجم زیاد کتاب های تخصصی و عمومی رشته های مختلف پایه دوازدهم باعث ایجاد نگرانی و استرس در دانش آموزان شده است و همین عامل باعث ایجاد اختلال در یادگیری آن ها می شود.

حدفیات بخشی از منابع کتاب های درسی از سوی آموزش و پرورش به منظور سهولت در یادگیری و بهبود مطالعه دانش آموزان تعیین می شود.

می توانید جهت مطالعه حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم به لینک زیر مراجعه کنید.

حذفیات امتحان نهایی پایه دوازدهم

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

  • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

  • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰