آموزش نحوه انتخاب رشته کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ با ذکر جزئیات و نکات مهم و تاثیرگزار در انتخاب رشته. از تعارف مهم تا شرایط و میزان پذیرش و تعهد خدمت دانشجویان فرهنگیان به صورت متن + فایل شنیداری + ویدئویی

اصطلاحات مهم در انتخاب رشته

پذيرش بومی

پذيرش در هر كدرشته محل بر اساس بومی استان و يا بومی شهرستان كه در دامنه پذيرش درج شده است انجام ميشود و داوطلبان همان استان يا شهرستان مربوطه، مجاز به انتخاب آن كدرشته محل جهت استفاده از سهميه بومی خواهند بود.

رشته محل

هنگامي كه رشته تحصيلی و محل تحصيل، هر دو مورد نظر است، از عنوان رشته محل استفاده ميشود.
آموزش ابتدايی يك رشته تحصيلی است، اما رشته آموزش ابتدايی پرديس علامه طباطبايی اروميه، يك رشته محل است. هر رشته محل با يك كد عددی پنج رقمی مشخص می شود كه به آن كدرشته محل گفته می شود.

گزينش آزاد

 در تمامي كدرشته محل ها، بدون توجه به سهميه، تمامی انتخاب كنندگان واجد شرايط هر كدرشته محل صرفا براساس نمره و ظرفيت آن كدرشته محل گزينش می شوند و نمره آخرين نفر پذيرفته شده هر كدرشته محل به اين شيوه، نمره گزينش آزاد ناميده می شود.

آموزش انتخاب رشته کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳

مدارک مورد نیاز انتخاب رشته فرهنگیان ۱۴۰۳

داوطلبان برای قبولی در دانشگاه فرهنگيان بايد يكی از مدارك تحصيلی زير را تا پايان شهريور ۱۴۰۳ دريافت كنند:
ديپلم متوسطه نظام جديد آموزشي 3-3-6
ديپلم متوسطه نظام قديم
مدرك پيش دانشگاهی (نظام آموزشی سالي واحدی يا ترمی واحدی)
مدرك كاردانی (برای داوطلبان ديپلم فنی و حرفه‌ای يا كاردانش نظام سالی واحدی يا ترمی واحدی)
مدرك سطح يك حوزوی (برای شركت طلاب فقط در گروه آزمايشي علوم انسانی)

نکته مهم:
اگر فردی يكي از اين مدارك را نداشته باشد، حتی اگر در يكي از رشته محل های انتخابی خود قبول شود، قبولی او باطل ميشود و نميتواند در آن رشته ثبت نام كند.

شرایط عمومی و اختصاصی کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳

شرایط عمومی

تابعيت جمهوری اسلامي ايران
اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
داشتن سلامت كامل روانی، جسمانی و توانايی انجام وظايف محوله
نداشتن سابقه محكوميت جزائی يا كيفری مؤثر
عدم اعتياد به مواد مخدر، دخانيات و الكل و هر نوع مواد اعتيادآور
عدم وابستگي تشكيلاتي، هواداری ازاحزاب وسازمان ها و گروه های غيرقانونی

شرایط اختصاصی

حداكثر سن مجاز برای ثبت نام در آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگيان ۱۴۰۳، ۲۴ سال تمام (فقط متولدين 1379/07/01 به بعد)
نداشتن هيچگونه رابطه استخدامي يا تعهد خدمت (دائم يا موقت) به نهادها و سازمان هاي دولتی و غيردولتی
برخورداری از سلامت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسمانی براي حسن انجام وظيفه معلمی
برخورداری ازحسن شهرت، عامل بودن به اخلاق و رفتار نيكو و متناسب با شأن و جايگاه معلمی
احراز توانايی در مهارت های پايه و علوم فناوری اطلاعات
و …

بنر جیبی تست

تعهدات مهم دانشجویان در انتخاب رشته کنکور فرهنگیان

  1. پذيرفته شدگان مكلفند به ميزان دو برابر مدت تحصيل به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند كه پس از دانش آموختگی به ميزان دو برابر مدت تحصيل خود، در محل تعيين شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمايند و تحصيل آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود.
  2. اخذ تعهد، استخدام و بكارگيري افراد، متناسب با رشته ها و نيازهاي اعلام شده در هر استان و مشروط به حفظ شرايط پذيرش، احراز شرايط و كسب صلاحيتهای حين تحصيل دردانشگاه و سپردن تعهد محضری رسمی مبنی بر «عدم جابه جايی برون استانی، حداقل به مدت ده سال، خواهد بود.
  3. خارج شدن نيرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقاي رديف برای بوم استان خواهد بود. بنابراين درخواست جابه جايی به هر دليلی به ساير استان ها و يا دستگاه های اجرايی كشور و يا در سطح همان استان، موجب قطع رابطه استخدامی آنان خواهد شد.

ضوابط بومی انتخاب رشته کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳

پذيرش از بوم برای بوم، مخصوص داوطلبان استان خواهد بود، ليكن اولويت پذيرش در سطح استان با رعايت شرايط بومی ذيل، اعمال می شود:

محل اخذ مدرك تحصيلی هر سه سال آخر دوره متوسطه (پايه های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲) در داخل كشور است:

  1. در صورتی كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطه در يك شهر باشد، داوطلب بومی آن شهر تلقی ميشود.
  2. در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلی دو سال از سه سال آخر دوره متوسطه در يك شهر باشد، داوطلب بومی شهری است كه دو سال از سه سال آخر دوره متوسطه را در آن تحصيل كرده است.  
  3. در صورتي كه شهر محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطه متفاوت باشد، داوطلب بومی شهری است كه سال آخر دوره متوسطه را در آن تحصيل كرده است.

محل اخذ مدرك تحصيلي حداقل يكی از سه سال آخر دوره متوسطه (پايه های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲) در خارج از كشور است:

  1. در صورتی كه محل اخذ مدرك تحصيلی يك سال از سه سال آخر دوره متوسطه خارج از كشور و دو سال ديگر در يك شهر داخل كشور باشد، داوطلب بومی شهری است كه در داخل كشور تحصيل نموده است.
  2. در صورتی كه محل اخذ مدرك تحصيلی يك سال از سه سال آخر دوره متوسطه خارج از كشور و دو سال ديگر در دو شهر متفاوت در داخل كشور باشد، داوطلب بومی شهری در كشور است كه بالاترين پايه را در آن تحصيل كرده است.
  3. در صورتی كه محل اخذ مدرك تحصيلی دو سال از سه سال آخر دوره متوسطه خارج از كشور و يك سال ديگر در داخل كشور باشد، داوطلب بومی شهری است كه در داخل كشور تحصيل نموده است.
  4. در صورتی كه محل اخذ مدرك تحصيلی هر سه سال آخر دوره متوسطه خارج از كشور باشد، داوطلب بومی شهر تولد (داخل كشور) و اگر متولد خارج از كشور باشد، بومی شهر تهران است.

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳

سوالات کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳

کنکور فرهنگیان برای نخستین بار همزمان با کنکور اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد و کلیه داوطلبان گروه های آزمایشی شرکت کننده در آزمون سراسری به شرط دارا بودن شرایط و ضوابط این آزمون، می توانستند در آن ثبت نام و شرکت کنند. منابع و سوالات این آزمون به صورت مجزا از سایر رشته ها بوده و داوطلبان می بایست به سوالات اختصاصی آن پاسخ دهند.
آشنایی با سوالات کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ این امکان را برای داوطلبان فراهم می کند که از مباحثی که برای طراحان آزمون سراسری از اهمیت بالاتری برخوردار هستند، آگاه گردند. در جدول زیر می توانید دفترچه سوالات کنکور فرهنگیان را به همراه کلید پاسخنامه آن به صورت فایل پی دی اف دانلود کنید.

دفترچه سوالات کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ رشته تجربیکلید سوالات کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ رشته تجربی
دفترچه سوالات کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ رشته ریاضیکلید سوالات کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ رشته ریاضی
دفترچه سوالات کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ رشته انسانیکلید سوالات کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ رشته انسانی
دفترچه سوالات کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ رشته هنرکلید سوالات کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ رشته هنر
دفترچه سوالات کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ رشته زبانکلید سوالات کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ رشته زبان

اعلام نتایج کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳

سازمان سنجش و آموزش کشور نتایج کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ را طی دو مرحله اولیه و نهایی اعلام می کند. این سازمان پس از بررسی فرم انتخاب رشته داوطلبان، فهرستی از اسامی دعوت‌ شدگان سه برابر ظرفیت را برای انجام مرحله ارزیابی و مصاحبه منتشر خواهد کرد. داوطلبانی که نام آن ها در این فهرست قرار دارد، می بایست برای انجام مراحل مصاحبه در زمان و مکان مشخص اقدام نموده و سایر مراحل گزینش خود را طی کنند. پس از انجام این فرآیند نیز نتایج نهایی این آزمون از طریق سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد.
طبق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور، نتایج نهایی آزمون اختصاصی فرهنگیان ۱۴۰۳ نیز در نیمه دوم مرداد ماه و به صورت مجزا منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است آن دسته از داوطلبانی که در آزمون اختصاصی و همچنین مصاحبه آزمون فرهنگیان به عنوان پذیرفته شده نهایی تلقی شده اند؛ حق انتخاب رشته در سراسری رشته های آزمون سراسری را ندارند.

مشاوره کنکور فرهنگیان ۱۴۰۴

در صورت داشتن هر گونه پرسش در رابطه با نحوه برگزاری کنکور فرهنگیان و دریافت مشاوره تلفنی می توانید با شماره تماس های مندرج در قسمت زیر ارتباط برقرار کنید:

02155756500
09121964690