"> آخرین قبولی داروسازی روزانه و پردیس - کنکور آسان است | 02155756500

آخرین قبولی داروسازی روزانه و پردیس

آخرین قبولی داروسازی روزانه و پردیس

در این مقاله قصد داریم تا آخرین قبولی داروسازی روزانه و پردیس را برای شما شرح دهیم .

شما با مطالبی که در ادامه بیان خواهیم کرد میتوانید از درصد هر درس به تفکیک برای قبولی در رشته داروسازی آگاهی پیدا کنید .

داروسازی روزانه منطقه یک :

رتبه منطقه : ۲۷۳۰رتبه کشوری : ۸۹۲۰
ادبیات : ۷۰ درصدریاضی : ۵۰ درصد
دینی : ۸۰ درصدزیست : ۶۵ درصد
عربی : ۵۰ درصدفیزیک : ۴۵ درصد
زبان : ۴۰ درصدشیمی : ۷۰ درصد

قبولی داروسازی روزانه منطقه دو :

رتبه منطقه : ۴۴۸۵رتبه کشوری : ۹۵۶۰
ادبیات : ۵۰ درصدریاضی : ۵۰ درصد
دینی : ۶۰ درصدزیست : ۶۰ درصد
عربی : ۴۰ درصدفیزیک : ۵۵ درصد
زبان : ۴۰ درصدشیمی : ۵۰ درصد

قبولی داروسازی روزانه منطقه سه :

رتبه منطقه : ۲۵۶۱رتبه کشوری : ۱۰۵۶۳
ادبیات : ۶۰ درصدریاضی : ۵۰ درصد
دینی : ۶۰ درصدزیست : ۵۵ درصد
عربی : ۴۰ درصدفیزیک : ۴۴ درصد
زبان : ۴۰ درصدشیمی : ۴۵ درصد

قبولی داروسازی پردیس منطقه یک :

رتبه منطقه : ۳۲۸۹رتبه کشوری : ۱۰۴۶۰
ادبیات : ۵۰ درصدریاضی : ۴۵ درصد
دینی : ۵۰ درصدزیست : ۵۵ درصد
عربی : ۷۰ درصدفیزیک : ۶۰ درصد
زبان : ۶۰ درصدشیمی : ۵۵ درصد

قبولی داروسازی پردیس منطقه دو :

رتبه منطقه : ۴۸۳۰رتبه کشوری : ۱۰۶۳۵
ادبیات : ۴۰ درصدریاضی : ۴۰ درصد
دینی : ۶۰ درصدزیست : ۶۰ درصد
عربی : ۴۵ درصدفیزیک : ۵۰ درصد
زبان : ۴۰ درصدشیمی : ۵۰ درصد

قبولی داروسازی پردیس منطقه سه :

رتبه منطقه : ۳۲۵۰رتبه کشوری : ۱۲۸۷۰
ادبیات : ۴۰ درصدریاضی : ۴۰ درصد
دینی : ۵۵ درصدزیست : ۶۰ درصد
عربی : ۵۰ درصدفیزیک : ۴۵ درصد
زبان : ۲۵ درصدشیمی : ۴۵ درصد

برای قبولی در رشته دارو سازی درصد بالای تست های شما در کنکور در دروس شیمی و زیست شناسی تاثیر بسیار زیادی دارد ،

شما زمانی میتوانید از پس تست های این دروس در کنکور برآیید که به اوج یادگیری این دروس برسید .

شما برای زدن درصد بالا در این دروس میتوانید از جزوات و دی وی دی های شیمی ربیعیان و زیست مهدی شیخی استفاده کنید .

آخرین قبولی داروسازی کنکور ۹۸ :

دانشگاهرتبه در منطقهرتبه در کشور
دانشگاه علوم پزشکی زابل محروم بومی سیستان و بلوچستانمنطقه یک :
۴۹۵۲
۱۶۴۷۰
دانشگاه علوم پزشکی زابل محروم بومی سیستان و بلوچستانمنطقه دو :
۵۸۰۵
۱۲۸۴۰
دانشگاه علوم پزشکی زابل محروم بومی سیستان و بلوچستانمنطقه سه :
۱۲۰۴۴
۴۱۷۶۵

اگر تمایل به قبولی در رشته دارو سازی در بهترین دانشگاه های کشور دارید میتوانید از مشاوره های تخصصی مشاورین کنکور آسان است استفاده کنید .

دیدگاه‌ها ۱

*
*

    Negar Karimi پاسخ

    مهندس 👨🏻‍💻 دندون پزشکی هم بذارین 🤭