در این مطلب از سایت کنکور سرا به بررسی صفر تا صد آخرین رتبه و تراز قبولی پرستاری دانشگاه دولتی و آزاد خواهیم پرداخت .

رشته پرستاری جزو رشته های تاپ تجربی نیست، اما در میان رشته های پیراپزشکی جزو محبوب ترین هاست. به گونه ای که یکی از رشته های پر طرفدار این گروه آزمایشی به حساب می آید .

پرستاران یک از مهم ترین اعضای تیم مراقبت و درمانی هستند و ورود به این رشته علاوه بر سختی های خود ، لذت هایی هم برای کسی که در این حرفه مشغول به کار می شود به همراه خواهد داشت.

درمانگاه های خصوصی و دولتی ، بیمارستان های خصوصی و دولتی ، مراکز بهداشت ، مراکز نگهداری سالمندان  و… از جمله مکان هایی است که یک پرستار می تواند در آنجا مشغول به کار بشود.

سر فصل دروس پرستاری و تعداد واحدهای آن به شرح زیر است :

 • تعداد کل واحدها : 130 واحد
 • دروس عمومی : 22 واحد
 • دروس پایه : 15 واحد
 • دروس تخصصی: 54 واحد
 • دروس کارآموزی:18واحد
 • دروس کارآموزی درعرصه:21 واحد
 • لیست دروس رشته پرستاری به شرح زیر است :
دروس عمومیدو درس از دروس مبانی نظری اسلام – ادبیات فارسی – یک درس از دروس اخلاق اسلامی – زبان عمومی – یک درس از دروس انقلاب اسلامی – تربیت بدنی 1 و 2 – یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی – دانش خانواده و جمعیت – تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران – یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی
دروس پایهتشریح – میکروب شناسی – فیزیولوژی – انگل شناسی – ژنتیک و ایمونولوژی – آمارحیاتی مقدماتی – بیوشیمی – تحقیق در پرستاری – فناوری اطلاعات در پرستاری
دروس تخصصیتغذیه و تغذیه درمانی – اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران – روانشناسی فردی و اجتماعی – داروشناسی – زبان تخصصی – فرایند آموزش بیمار – اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای – پرستاری سلامت فرد و خانواده – پرستاری سلامت جامعه – پرستاری و بهداشت محیط – اصول و مهارتهای پرستاری – بررسی وضعیت سلامت – پرستاری بهداشت مادر و نوزاد – پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد – مفاهیم پایه پرستاری – پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 – پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 – پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 – مراقبتهای پرستاری در منزل – مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه – پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه – پرستاری کودک سالم – پرستاری بیماریهای کودکان – پرستاری بهداشت روان – پرستاری بیماریهای روان – اصول مدیریت خدمات پرستاری
دروس کار آموزیاصول و مهارتهای پرستاری – پرستاری بهداشت مادران و نوزاد – پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط – پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 – پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 – پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 – پرستاری در مشکلات شایع ایران – پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان – پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماریهای روان – فارماکولوژی بالینی – پرستاری مراقبتهای ویژه
دروس کارآموزی در عرصهپرستاری بهداشت مادران و نوزاد – پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط – پرستاری بزرگسالان/سالمندان (3-1) و پرستاری مراقبت در منزل – پرستاری بیماریهای کودکان – اصول مدیریت خدمات پرستاری – پرستاری مراقبتهای ویژه – پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه

آخرین قبولی پرستاری دانشگاه دولتی

با توجه به اینکه شما حداقل رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته پرستاری برایتان اهمیت دارد، در ادامه این مقاله از مناطق مختلف کشور دانشگاههایی به طور گزیده انتخاب شده و آخرین قبولی پرستاری در دانشگاه آزاد و دولتی در زیر لیست شده است:

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس پزشکی چابهار)

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 41625
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 9133
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 23749
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 20894

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 34266
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 7438
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 13743
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5581

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 35213
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 1943
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 7467

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (قوچان)

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 37686
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 4990
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12656
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 8121

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (نهاوند)

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 47883
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 18877
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 9797

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 33267
 • آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9021
 • آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6953

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 39478
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 5811
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 15681
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 7567

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی رشت

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 45941
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 5001
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12697
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 10396

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 40684
 • آخرین رتبه قبولی در منطقه 1: 6169
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12924
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 8918

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 30044
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 5413
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 11582
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 6168

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 45186
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 17832
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 4757

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 35831
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 8640
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 13654
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5641

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 30334
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 6279
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12147
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 3669

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (میاندوآب)

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 37967
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 15121
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 8167

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 24579
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 9879
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 4228

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 34859
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12709
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 7363

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 40210
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 7470
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 14699
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 8789

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 30698
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 7532
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 10477
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5678

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 45344
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 13732
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 10239

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 61522
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 9607
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 19704
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 14904

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 36032
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 7569
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12615
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 7697

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 25644
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 5780
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 9667
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5126

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی سنندج

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 25274
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 9379
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5033

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 37761
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12444
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 8143

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 30367
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 5966
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12157
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5343

آخرین قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 33239
 • آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13347
 • آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6893

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 34694
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 8150
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 13903
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 6338

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ساری

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 30015
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12036
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 4704

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 26658
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 2555
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 10716
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 3813

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 32543
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 13064
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5790

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 27216
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 5683
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 10940
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5482

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 41227
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 4925
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12336
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 9077

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 24427
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 4292
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 7611
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 4839

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 34893
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 4897
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 13989
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 3470

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 17602
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 3408
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 7210
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 2958

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 23280
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 4888
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 8623
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 4580

آخرین قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 26710
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 6627
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 8471
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 4141

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 33297
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 6458
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 10844
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 6964
 • آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 24401
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 4897
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 9132
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 4833

آخرین تراز قبولی پرستاری دانشگاه آزاد

دانشگاه محل قبولیتراز قبولی
 واحد شاهرود7335
 واحد زاهدان7324
 واحد دزفول7314
واحد لارستان7305
 واحد لارستان7305
 واحد گچساران7279
 واحد نراق7274
 واحد کليبر7272
واحد بهبهان7266
واحد بيرجند7261
 واحد گناباد7249
 واحد کرمان7226
 واحد قاينات7198
 واحد فردوس7163
 واحد گنبد کاووس7129
 واحد مسجدسليمان7126
واحد زرند7120
 واحد سيرجان7022
 واحد ايرانشهر7001
 واحد گلپايگان6896

آخرین تراز قبولی پرستاری ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد

دانشگاه محل قبولیتراز قبولی
 واحد تبريز7241
 واحد تنکابن7228
 واحد مرند7177
واحد مراغه7130
واحد علي آبادکتول7072
 واحد خلخال7068
 واحد بندرعباس7062
 واحد سراب7057
 واحد استهبان7013
 واحد کليبر6972
 واحد شاهرود6956
 واحد اهواز6934
واحد فيروزآباد6909
 واحد لارستان6904
واحد ياسوج6901
 واحد آبادان6825
واحد اقليد6821
 واحد داراب6788
 واحد آباده6763
 واحد گلپايگان6721

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :
 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :
 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :
 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :
 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :