استرس و کاهش آن از کنکور آسان است و ارائه راهکارها
استرس عاملی است که اکثر دانش آموزان کنکوری را درگیر خود می کند .
البته استرس فقط مختص دانش آموزان کنکوری نیست بلکه در همه ی سنین و در همه جوامع نوعی معضل اساسی تلقی می شود.
گروه عمده ای از شرکت کنندگان کنکور را نوجوانان تشکیل می دهند .
اضطراب در نوجوانان نسبت به سایر گروه های سنی بیشتر است .
پس باید دید که چگونه دانش آموزان می توانند بر استرس خود در این دوران پر از فراز و نشیب فائق آیند.
ادامه این مطلب که با همکاری استاد احمدی و مهندس شریفی از کنکور آسان است تهیه شده است بخوانید

تعریف کلی از استرس از استاد احمدی

از نظر استاد احمدی موسس ، مدیر و مشاور با تجربه موسسه کنکور آسان است
استرس نوعی حالت تنشی و روانی است که نقش محرکی داشته و تمام ابعاد جسمی و روحی و زیستی و روانی فرد را درگیر می کند.

مراحل رفع استرس کنکور آسان است

۱- در گام اول علت استرس و نگرانی خود را تشخیص دهید.
اگر منشا این حالت روانی را پیدا کنید برطرف کردن آن آسان تر خواهد بود.
۲- ورزش منظم و یک نوع فعالیت بدنی سبک را در برنامه ی خود بگنجانید.
۳- از گل و گیاه دراتاق و محیطی که درس می خوانید استفاده کنید
گیاهان انرژی خوبی به شما خواند داد و باعث می شوند احساس خوبی پیدا کنید
۴- کارهای خیرخواهانه و داوطلبانه انجام دهید
این کار باعث ایجاد نوع دوستی و عزت نفس در شما می شود که نقش به سزایی در کاهش استرس شما دارد
۵- عوامل استرس زا را در برگه ی کاغذی بنویسید
نوشتن و مکتوب ساختن راهی مناسب برای تخلیه هیجانات شماست
۶- از نوشیدنی های دارای کافئین کمتر، استفاده کنید زیرا در دراز مدت نگرانی شما را تشدید خواهند کرد

کاهش استرس دانش آموزان با کنکور آسان است

۷- گروهی درس بخوانید .
گاهی اوقات جمعی درس خواندن ، فشار روانی شما را در هنگام یک امتحان سخت کاهش می دهد .
می توانید با دوستان تان درس بخواهید .
از این راه می توانید هم اشکالات را رفع کنید هم استرس در دوران کنکور خود را کاهش دهید
بدون برنامه ریزی و مشاوره درس نخوانید که فشارهای عصبی زیادی را برای شما ایجاد می کند و دلسر می شوید
برای دریافت برنامه ریزی و صحبت با مشاور نیز می توانید با موسسه کنکور آسان است تماس و نسبت به دریافت برنامه ریزی های منحصر به فرد از استاد احمدی و مهندس غلامی شریفی اقدام کنید

تمرین یوگا برای کاهش استرس از مشاوران گیلنا

۸- به توصیه مشاوران انتشارات گیلنا از تمرینات ریلکسیشن و از تکنیک های یوگا برای کاهش استرس کنکور استفاده کنید
۹- می توانید از مشاوران و روان شناسان هم کمک بگیرید . همدلی میان مشاور و مراجع نقش مهمی در آرامش و کنترل هیجان دانش آموز دارد.
۱۰- در آخر اینکه از خداوند کمک بخواهید و زمانی را برای مناجات و شکر گزاری اختصاص دهید.
شکر گزاری شبانه راهی مناسب برای کاهش استرس شماست  .

سایت های رسمی ، اینستاگرام و اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا

سایت های رسمی ، اپلیکیشن و اینستاگرام موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا را در زیر مشاهده می کنید
کنکور آسان است
سایت رسمی یادگیری آسان
سایت رسمی زنگ پنجم
سایت رسمی امیر مسعودی
سایت رسمی امیر دانش زاده
اینستاگرام اوج یادگیری
اپلیکیشن کنکور آسان است