چگونه زیست کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟

سوالی که ذهن بیشتر دانش آموزان را به خود درگیر کرده است. با ما همراه باشید تا در ادامه روش های ۱۰۰ زنی این درس را به شما داوطلبین توضیح دهیم.

در این مطلب به پرسش چگونه زیست کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ پاسخ خواهیم داد و اطلاعات جامع و مفیدی را در رابطه با درس زیست شناسی ارائه خواهیم داد .

زیست شناسی یکی از دروس مهم برای دانش آموزان رشته تجربی می باشد و داوطلبینی که قصد قبولی در رشته های پزشکی و پیراپزشکی را دارند باید درصد قابل قبولی را در این رشته کسب کنند.

تعداد سوالات درس زیست شناسی در کنکور سراسری ۵۰ سوال می باشد.

از سوال ۱۵۶ تا ۲۰۵ در دفترچه کنکور سراسری را شامل می باشد .

مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی ۳۶ دقیقه می باشد . یعنی هر سوال ۴۲ ثانیه .

زیست درسی است که هر روز باید در برنامه مطالعاتی شما دانش آموزان قرار بگیرد.

ضریب زیست شناسی

ضریبزیرگروه یکزیرگروه دوزیرگروه سهزیرگروه چهارزیرگروه پنج
زیست۴۴۲۲۲

در این مطلب به پرسش چگونه زیست کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ پاسخ خواهیم داد و اطلاعات جامع و مفیدی را در رابطه با درس زیست شناسی ارائه خواهیم داد .

بودجه بندی زیست کنکور

نام فصلتعداد سوالات
زیست شناسی ،دیروز ، امروز ، فردا۰
گوارش و جذب مواد۳
تبادلات گازی۲
گردش مواد در بدن۳
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۳
از یاخته تا گیاه۳
جذب و انتقال مواد درگیاهان۲
تنظیم عصبی۳
حواس۳
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۰
ایمنی۳
تنظیم یاخته۱
تولید مثل۳
تولید مثل نهاندانگان۲
پاسخ گیاهان به محرک ها۱
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته۳
انتقال اطلاعات در نسل ها۳
تغییر در اطلاعات وراثتی۲
ازماده به انرژی۱
از انرژی به ماده۲
فناوری های نوین زیستی۱
رفتارهای جانوران۲

در این مطلب به پرسش چگونه زیست کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ پاسخ خواهیم داد و اطلاعات جامع و مفیدی را در رابطه با نحوه مطالعه درس زیست شناسی ارائه خواهیم داد .

نحوه مطالعه زیست کنکور

نحوه مطالعه زیست کنکور

مطالعه زیست شناسی دارای چهارچوب خاصی می باشد که برای رسیدن به درصد ۱۰۰ باید آن را رعایت کنید.

اولین و مناسب ترین منبع برای مطالعه و یادگیری مباحث زیست شناسی، کتاب درسی می باشد.

اما مشکلی که وجود دارد این است که کتاب درسی زیست فاقد تدریس مفهومی و ترکیبی می باشد و این در حالی است که سوالات زیست شناسی به شدت ترکیبی و مفهومی طراحی می شود.

برای درک بهتر مطالب زیست شناسی باید طبق مراحل زیر پیش بروید:

  1. عمیق خوانی
  2. مفهومی خوانی
  3. ترکیبی خوانی

عمیق خوانی

عمیق خوانی باید از کتاب درسی آغاز شود به نحوی که باید با دقت تمام مباحث کتاب را مطالعه کنید و نکات مهم را از آن استخراج کنید و تمام جزئیات کتاب را با دقت کامل مطالعه کنید.

مفهومی خوانی

به دلیل مشکلاتی که در نظام آموزشی وجود دارد امکان یادگیری درس زیست به صورت مفهومی وجود ندارد و دانش آموزان فقط باید در مدرسه این درس را به صورت حفظ کردنی بخوانند.

درک مفهومی متن کتاب باعث یادگیری سریع و عدم فراموشی زود هنگام مطالب می شود.

ترکیبی خوانی

بخشی از سوالات زیست شناسی به صورت ترکیبی طراحی می شود و سخت ترین سوالات زیست شناسی همین قسمت می باشد.

در ادامه با ما همراه باشید تا با فصول ترکیبی زیست شناسی آشنا شوید.

کتاب درسی زیست شناسی شامل قیدها، جداول، نکات متن و شکل ها می باشد که باید تمامی این مباحث را به صورت عمیق خوانده شود تا باعث تثبیت این مطالب در ذهن شما دانش آموزان شود.

یادگیری به روش یادیار سازی بهترین و در عین حال پایدارترین روش مطالعه و یادگیری می باشد.

زیست شناسی در سه مقطع دهم ، یازدهم و دوازدهم تدریس شده است.

نکات مهم در رابطه با ترکیبی خوانی

برای مطالعه دقیق و بهتر زیست ابتدا نباید این سه پایه را به صورت ترکیبی بخوانید، ابتداباید هر کدام از این سه پایه را به طور جداگانه بخوانید و تسلط کامل روی کتاب های درسی این سه پایه داشته باشید و بتوانید مطالب آن ها را دسته بندی کنید.

برای مطالعه هر درسی ابتدا باید از بودجه بندی آن اطلاع کاملی داشته باشید تا طبق آن بودجه بندی درس بخوانید و ابتدا باید فصل های با اهمیت را مطالعه کنید وسپس به سراغ فصل های با اهمیت کمتر بروید.

برای برنامه ریزی درسی ابتدا باید با توجه به ضرایب درسی برنامه ریزی کنید و بعد شروع به مطالعه کنید.

درس زیست شناسی در زیرگروه یک و دو دارای ضریب ۴ می باشد و در زیر گروه سه ، چهار و پنج دارای ضریب ۲ می باشد.

در سال های اخیر شاهد تست های ترکیبی فراوانی از فصل های مختلف کتاب زیست شناسی بوده ایم پس به همین خاطر دانش آموزان باید درس زیست شناسی را به صورت ترکیبی بخوانند اما در ابتدا باید زیست را در سه مقطع به طور جداگانه بخوانند و سپس به صورت ترکیبی.

در این مطلب به پرسش چگونه زیست کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ پاسخ خواهیم داد و اطلاعات جامع و مفیدی را در رابطه با درس زیست شناسی ارائه خواهیم داد .

مباحث بهم مرتبط زیست شناسی

در این قسمت مطالبی از زیست که باید به صورت ترکیبی مطالعه شود به صورت تیتر خدمت شما توضیح می دهیم از این مطالب مثالی برای شما در پایین آورده اییم.

فصل اول زیست یازدهم گفتار اول ( بافت عصبی ) به روش های عبور از غشای یاخته صفحه ی ۲۳ و ۲۴ زیست دهم فصل دوم و صفحه ۲۵ تا ۲۷ بافت جانوری و کانال انتقالی سدیم ، پتاسیم و تنظیم گوارش فصل سوم مرتبط است.

فصل سوم زیست یازدهم گفتار اول پیش نیاز جذب ویتامین B در روده و تولید یاخته های خونی است.

پیش نیاز فصل سوم زیست یازدهم گفتار اول می شود دستگاه حرکتی فصل سوم زیست یازدهم.

در ادامه فصول و گفتار های به هم مرتبط زیست نظام جدید برای شما بیان می شود.

ـــ مقدمات زیست شناسی و کاربرد ها

زیست دهم : فصل اول ( دنیای زنده ) . گفتار اول ( زیست شناسی چیست )

زیست دوازدهم : فصل هفتم ( فناوری های نوین زیستی )

ـــ بدن انسان و جانوری

زیست دهم : فصل اول ( دنیای زنده ) . گفتار سوم ( یاخته و بافت در بدن انسان ) + فصل دوم ( گوارش و جذب مواد ) – فصل سوم ( تبادلات گازی ) – فصل چهارم ( گردش مواد در بدن ) و فصل پنجم ( تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد )

زیست یازدهم : فصل اول ( تنظیم عصبی ) – فصل دوم ( حواس ) – فصل سوم ( دستگاه حرکتی ) – فصل چهارم ( تنظیم شیمیایی ) – فصل پنجم ( ایمنی ) + فصل هفتم ( تولید مثل )

ـــ گیاهی

زیست دهم : فصل ششم ( از یاخته تا گیاه ) – فصل هفتم ( جذب و انتقال مواد در گیاهان )

زیست یازدهم : فصل هشتم ( تولید مثل نهان دانگان ) و فصل نهم ( پاسخ گیاهان به محرک ها )

زیست دوازدهم : فصل ششم ( از انرژی به ماده )

ـــ زیست سلولی و مولکولی

زیست دهم : فصل اول ( دنیای زنده ) . گفتار دوم ( گستره حیات ) بخش مولکول های زیستی

زیست دوازدهم : فصل اول و دوم ( مولکول های اطلاعاتی ــ جریان اطلاعات در یاخته ) + فصل پنجم و ششم و هفتم ( از ماده به انرژی – از انرژی به ماده – فناوری های نوین زیستی )

ـــ ژنتیک و تقسیم

زیست یازدهم : فصل ششم ( تقسیم یاخته ) + بخش های اسپرم زایی و تخمک زایی فصل هفتم ( تولید مثل )

زیست دوازدهم : فصل اول ( مولکول های اطلاعاتی ) . گفتار اول ( نوکلئیک اسید ها ) + فصل سوم ( انتقال اطلاعات در نسل ها ) و فصل چهارم ( تغییر در اطلاعات وراثتی )

ـــ حیات و اکولوژی

زیست دهم : فصل اول ( دنیای زنده ) . گفتار دوم ( گستره حیات )

زیست دوازدهم : فصل هشتم ( رفتار های جانوران )

در این مطلب به پرسش چگونه زیست کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ پاسخ خواهیم داد و اطلاعات جامع و مفیدی را در رابطه با درس زیست شناسی ارائه خواهیم داد .

حال می رویم به سراغ سوال اصلی اینکه چگونه زیست کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟

چگونه زیست کنکور را 100 بزنیم؟

با استفاده از راه کار های گفته شده می توانید به راحتی زیست کنکور را ۱۰۰ بزنید.

زیست شناسی را به عنوان یک درس فهمیدنی و نه یک درس حفظ کردنی نگاه کنید.

باید به صورت مداوم این درس را مرور کنید و در برنامه درسی خود بگنجانید زیرا در کنکور تست هایی را که به آن ها پاسخ می دهید باید صد در صد به مباحث آن ها مسلط باشید و کاملا آن مباحث در ذهن شما تثبیت شده باشد. مرور به موقع و مداوم، در ایام کنکور به شما در تسلط بیشتر کمک می کند. زمانی که کتاب درسی را به صورت کامل مطالعه کردید می توانید به سراغ تست های استاندارد بروید.

نکات مربوط به تست ها را یادداشت کنید و تست های مهم را علامت دار کنید. برای اینکه بتوانید در درس زیست شناسی درصد ۱۰۰ را کسب کنید باید هر روز به صورت مداوم تست بزنید.تست های استاندارد به شما دید خوبی در رابطه با مطرح شدن سوالات می دهد.

داوطلبانی که متن کتاب را سطحی می خوانند و به درک عمیق مفاهیم درسی توجهی ندارند در انتخاب گزینه صحیح دچار مشکل می شوند.

مفهومی خواندن یعنی هر جمله را با دقت بخوانید و کلمات کلیدی را پیدا کنید و معنای دقیق آن ها را پیدا کنید.مطالب را به یکدیگر ربط دهید و تفاوت ها و تشابه ها را پیدا کنید و تمامی نکات یک موضوع را دسته بندی کنید.اگر یک مطلب را خوب درک کنید می توانید از تست ها آن مبحث به خوبی برآیید.با مفهومی و عمیق خواندن به راحتی می توانید مطالب را تجزیه و تحلیل کنید.

تست های کنکور آزمایشی و کتاب های کمک آموزشی را به خوبی تحلیل کنید.

گزینه به گزینه هر سوال را بررسی کنید و نکات آن را در دفتری یادداشت کنید.قسمت هایی از کتاب درسی که طراح سوال به آن توجه داشته است و شما نتواستید به سوال مطرح شده از آن قسمت پاسخ صحیح دهید را دوباره بررسی کنید. وقتی که تست می زنید بعضی از سوالاتی که اشتباه پاسخ می دهید آن ها را علامت دار کنید تا بعدا دوباره مرور کنید.نکات کنکوری را در برگه ایی جداگانه یادداشت کنید.

زمانی که می خواهید یک فصل زیست را بخوانید باید طبق روش زیر پیش بروید:

۱٫ یک دور فصل را از روی کتاب درسی حتی اگه شده روزنامه وار بخوانید.

۲- سپس آن فصل را همراه با سرفصل های کتاب تستی که دارید به چند بخش تقسیم کنید.

۳- بعد هر قسمت را اول با دقت بیشتر از روی کتاب درسی با خط کشی زیر متن کتاب بخوانید، قیدها و کلمات مهم رو با روشی که در ادامه میگم مشخص کنید.

۴- بعد درسنامه قسمت مربوطه را از کتاب کمک آموزشی که دارید بخوانید.

۵- حالا بروید سراغ تست های آموزشی از کتاب تستی که دارید و فقط تست های همان مطلبی را که خوانده ایید بزنید.

۶- همه نکاتی که از این تست ها استخراج کردید را در حاشیه ی کتاب بنویسید.۷

۷- بعد از اینکه فصل به همین روش تمام شد یک بار دیگر مطالب همان فصل را همراه با نکاتی که در حاشیه ها یادداشت کردید بخوانید و حداقل ۲۴ ساعت بعد سعی کنید تست های مفهومی تری از آن فصل را کار کنید. وقتی جواب تست ها رو می خواهید نگاه کنید حتما پاسخ تشریحی، علت غلط بودن سایر گزینه ها را هم بخوانید چون با خواندن جواب تشریحی هم مطالب برایتان دوباره مرور میشود و هم ممکن است نکته جدیدی یاد بگیرید.

۹- در آخرین مرحله بعد از انجام همه این کارها باید اون فصل را خلاصه نویسی کنید.

در این مطلب به پرسش چگونه زیست کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ پاسخ خواهیم داد و اطلاعات جامع و مفیدی را در رابطه با درس زیست شناسی ارائه خواهیم داد .

تیپ بندی سوالات زیست کنکور

تیپ مقایسه ایی

در این نوع از سوالات باید ویژگی های یک دسته را با دسته دیگر مقایسه کنید.

مثلا مقایسه گیاهان مختاف از نظر چرخه زندگی، تولید مثل و … که برای پاسخ دادن به این سوالات باید به همین شیوه درس بخوانید.

هنگام مطالعه باید مطالب مختلف را که یادگرفته اید با یکدیگر مقایسه کنید.

برای مثال انواع بافت های بدن از جمله پیوندی، همبندی و …. را با هم مقایسه کنید.

مطالعه مقایسه ایی باعث می شود روی متن کتاب درسی تسلط کامل پیدا کنید.همچنین مطالعه دقیق قید های کتاب درسی به شما دانش آموزان کمک می کند تا تس های مقایسه ایی را بهتر حل کنید.

تیپ سوالات چند قسمتی

سوالات از این تیپ به صورت چند جای خالی مطرح می شود.

مثلا: پیام عصبی در اثر تغییر …. مقدار یون ها در دو سوی …… به وجود می آید.

برای پاسخ به این ثیپ از سوالات باید به متن کتاب درسی کاملا مسلط باشید. این تیپ از سوالات جز سوالات ساده به حساب می آیند.

برای پاسخ دادن به سوالات این قسمت فقط کافی است متن کتاب درسی را با تمرکز مطالعه کنید. تست های ترکیبی خیلی کمی از این قسمت مطرح می شوند.

تیپ سوالات شمارشی

چه تعداد از جملات زیز درست و یا غلط می باشد؟

در این تیپ از سوالات، قسمتی از متن کتاب را می آورند و از شما می خواهند جمله درست و یا غلط را انتخاب کنید.

سوالات این دست بسیار وقت گیر هستند. دانش آموزان برای پاسخ گویی سریع به سوالات این قست دقت کافی را به خرج نمی دهند.

طراحان کنکور توجه ویژه ایی به این تیپ از سوالات دارند و دام های زیادی را به کار می برند و در نتیجه سوالات شمارشی تعداد غلط های شما را افزایش می دهد.

سوالات از این تیپ زیاد هستند و نمی توان پاسخ گویی به آن ها را نادیده گرفت.

قسمت زیادی از تراز زیست شناسی به جواب دادن به سوالات این قسمت وابسته است.

نکات مهم در رابطه با تیپ سوالات شمارشی

پاسخ گویی به سوالات این قسمت و قت گیر می باشد پس به همین دلیل به دانش آموزان توصیه می شود که سوالات این قسمت را در مراحل پایانی و در آخر سوالات زیست شناسی پاسخ دهند و یه طور مصال اگر از این قسمت ۱۰ سوال مطرح شد، ۵ سوال را انتخاب کنید و با دقت به آن ها پاسخ دهید و تمامی گزینه ها را بررسی کنید.

بیشترین تست های ترکیبی زیست شناسی به صورت شمارشی مطرح می شود. پس برای مسلط بودن به این سوالات باید زیست شناسی را به صورت ترکیبی مطالعه کنید.

روش دیگری که طراحان کنکور از آن استفاده می کنند طرح سوالات مفهومی می باشد.

سوالاتی که از این قسمت می آید متن دقیق کتاب درسی نمی باشد و هر جمله مفهومی از یک یا چند فصل طرح می شود و اگر یک ۵سمت از کتاب را به خوبی متوجه نشده باشید نمی توانید به این دسته از سوالات پاسخ دهید.

تعداد سوالاتی که از این تیپ مطرح می شود زیاد است پس نمی توان سوالات این بخش را نزده رها کرد پس اگر می خواهید زیست شناسی را ۱۰۰ بزنید و به رشته های پزشکی و پیراپزشکی برسید باید تمام فصل های زیست شناسی را مطالعه کنید.

در این مطلب به پرسش چگونه زیست کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ پاسخ خواهیم داد و اطلاعات جامع و مفیدی را در رابطه با درس زیست شناسی ارائه خواهیم داد .

تیپ سوالات خط به خط

در این تیپ از خط به خط کتاب درسی برای داوطلبان سوال مطرح می شود.

برای مثال: در غشای یاخته های عصبی، پروتئین هایی به نام …………………… وجود دارند که با تحریک یاخته های عصبی باز می شوند و …….. از آن ها عبور می کنند.

در این سوالات جای خالی عینا همان متن کتاب درسی می باشد. این تیپ از سوالات هم جز سوالات ساده محسوب می شوند از این تیپ سوالات کم سوال مطرح می شود اما به دلیل آسان بودن این تیپ از سوالات همان ابتدا که آن را مشاهده کردید آن را حل کنید.

تیپ سوالات شکل دار

در این تیپ از سوالات، سوال از شکل های کتاب درسی مطرح می شود.

برای مثال: شکل بافتی از بدن را می دهند و از شما می خواهند ویژگی سلول های تشکیل دهنده آن را بگویید.

سوالات این دسته بسیار آسان هستند به شرطی که شکل های کتاب درسی را با دقت مطالعه کنید. در این قسمت شکل های کتاب درسی را با متن کتاب درسی مطابقت بدهید و کاملا بررسی کنید و تمام نکات را از آن استخراج کنید.

به این نکته توجه داشته باشید که گاهی اوقات شکل های کتاب درسی با متن کتاب همخوانی ندارند در این جا ملاک یادگیری را فقط متن کتاب درسی قرار دهید نه شکل کتاب.

به نمودار ها و چرخه هایی که در متن کتاب درسی وجود دارد توجه ویژه ایی داشته باشید و آن ها را با دقت بررسی کنید و نکات آن ها را در برگه ایی جداگانه یادداشت کنید.

تیپ سوالات حل مسئله

در این تیپ از سوالات مسئله ایی مطرح می شود و شما باید با توجه به فرمول هایی که یادگرفته اید به جواب نهایی برسید.

بیشتر سوالات حل مسئله از مباحث ژنتیک مطرح می شود.

معمولا ۳ الی ۴ مسئله از مباحث ژنتیک تقسیم می شود و این سوالات گاهی اوقات سخت و گاهی اوقات راحت هستند.

برای مسلط شدن بر مباحث ژنتیک زمان زیادی را لازم دارید اما برای حل تست های این مبحث زمان زیادی را صرف نکنید.

اگر می خواهید زیست خود را ۱۰۰ بزنید حتما باید به مسائل ژنتیک پاسخ دهید و برای اینکه بتوانید به تست های این مبحث مسلط شوید باید روزانه ۳ مسئله ژنتیک حل کنید.

با شناسایی تیپ سوالات زیست شناسی می توانید به راحتی اولویت تست ها را برای خود مشخص کنید و برای رسیدن به درصد ۱۰۰ یک برنامه ریزی دقیق برای این درس داشته باشید.

در این مطلب به پرسش چگونه زیست کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ پاسخ خواهیم داد و اطلاعات جامع و مفیدی را در رابطه با درس زیست شناسی ارائه خواهیم داد .

زیست مهدی شیخی

مهدی شیخی

مهدی شیخی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران و مدرس برنامه های یادگیری آسان، اوج یادگیری و … می باشد.

استاد شیخی در کنکور سراسری موفق به پاسخگویی به تمام سوالات درس زیست شد.

تدریس پر انرژی ، لحن و صوت زیبا و قوی ، بیان اهداف تدریس ، همراه کردن دانش آموزان در آموزش ، تست و فعالیت هنگام تماشای محصولات زیست، از مهمترین خصوصیات تدریس ایشان می باشد.

دکتر مهدی شیخی معاون پژوهشی سازمان استعداد های درخشان و دارای ۷ سال سابقه تدریس زیست شناسی در مدارس تیزهوشان می باشد.

استاد مهدی شیخی زیست شناسی را به صورت آموزشی – تست زنی – خلاقیت – جمع بندی به صورت ترکیبی ،تفهیمی ، خط به خط و به روش ۹ بعدی تدریس کرده است.

قیمت زیست شناسی استاد مهدی شیخی

استاد مهدی شیخی زیست شناسی را برای دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت مفاهیم آموزشی، تکنیک های تست زنی، خلاقیت و جمع بندی تدریس کرده است که می توانید برای مشاهده لیست قیمت و جزئیات دی وی دی ها به لینک زیر مراجعه کنید.

قیمت محصولات زیست استاد شیخی

زیست عرفان پازوکی

عرفان پازوکی

عرفان پازوکی از مدرسان موفق در کشور بوده که در کنکور سراسری ۹۵ رشته تجربی رتبه ۹ را کسب کرده است و در حال حاضر دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تهران است.

ایشان تجارب بسیار موفقی در مشاوره رتبه های برتر کنکور سراسری دارد.

عرفان پازوکی تکنیک های جدید و بسیار حرفه ای در درس زیست شناسی ابداع کرده است  و با توجه به این که رتبه ۹ کنکور تجربی را کسب کرده و در درس زیست شناسی درصد بسیار بالایی زده است تکنیک هایی که خود توانست این موفقیت را کسب کند به دانش آموزان می آموزد. 

استاد پازوکی عضو بنیاد علمی نخبگان است.

دکتر عرفان پازوکی اولین شخصی است که توانسته زیست شناسی را در قالب نمودارهای درختی و به صورت نکته ای دریادگیری آسان به دانش آموزان ارائه دهد.

قیمت زیست شناسی عرفان پازوکی

محصولات زیست شناسی استاد پازوکی در قالب آموزش، تست زنی و جمع بندی برای دانش آموزان تهیه شده است می توانید برای مشاهده لیست قیمت به لینک زیر مراجعه کنید.

قیمت محصولات زیست استاد پازوکی

نحوه خرید زیست استاد شیخی و استاد پازوکی

برای خرید محصولات زیست استاد شیخی و استاد پازوکی می توانید از راه های زیر اقدام کنید:

۱. . خرید از طریق نصب اپلیکیشن کنکور آسان است و مشاهده تمام جزئیات دی وی دی ها مانند: تعداد حلقه، زمان تدریس، مدرس و ….

اپلیکیشن کنکور آسان است

۲. تماس با شماره دفتر مرکزی و برقراری ارتباط با مشاورین کنکور آسان است به همراه دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

  • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

  • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

لینک مرتبط:
جمع بندی زیست کنکور
زیست کنکور آسان است