در این مقاله سعی داریم اطلاعاتی مفید و دقیق از پذیرش پزشکی دانشگاه تهران و آخرین قبولی پزشکی در سال ۹۸ صحبت کنیم.

پذیرش پزشکی دانشگاه تهران از مناطق و سهمیه های مختلف

پذیرش پزشکی دانشگاه تهران در کل فقط در نیم سال اول صورت می گیرد و تعداد پذیرش ۱۸۰ نفر است .
آخرین قبولی پزشکی دانشگاه تهران از منطقه یک ، دو ، سه و سهمیه ۵ درصدی و ۲۵ درصدی در رشته پزشکی تهران دقیق با رتبه کشوری در ادامه مطلب بخوانید:

پذیرش پزشکی دانشگاه تهران از منطقه یک

پذیرش دانشگاه تهران از منطقه یک فقط ۳۰ نفر بود که نفر آخر قبولی رتبه ۲۱۳ کشوری را کسب کرده بود.

شهرهای منطقه یک کنکور کشور

استانشهربخش
آذربایجان شرقیتبریزمرکزی
اصفهاناصفهانمرکزی
تهرانتهرانکن
تهرانتهرانمرکزی
تهرانشمیراناتتجریش
تهرانشمیراناتلواسانات
خراسان رضویمشهدمرکزی
فارسشیرازمرکزی

پذیرش پزشکی دانشگاه تهران از منطقه دو

پذیرش دانشگاه تهران از منطقه دو ۷۹ نفر بوده و نفر آخر این افراد رتبه ۳۷۴ کشوری را کسب کرده است.

شهرهای منطقه دو کنکور کشور

استانشهربخش
آذربایجان شرقیبنابمرکزی
آذربایجان شرقیجلفامرکزی
آذربایجان شرقیمراغهمرکزی
آذربایجان شرقیمرندمرکزی
آذربایجان شرقیمیانهمرکزی
آذربایجان غربیارومیهمرکزی
آذربایجان غربیبوکانمرکزی
آذربایجان غربیخویمرکزی
آذربایجان غربیسلماسمرکزی
آذربایجان غربیمهابادمرکزی
آذربایجان غربیمیاندوآبمرکزی
آذربایجان غربینقدهمرکزی
اردبیلاردبیلمرکزی
اردبیلخلخالمرکزی
اصفهانآران و بیدگلمرکزی
اصفهاناردستانزواره
اصفهاناردستانمرکزی
اصفهاناصفهانبنرود
اصفهاناصفهانجرقویه سفلی
اصفهاناصفهانجرقویه علیا
اصفهاناصفهانکوهپایه
اصفهانبرخوارمرکزی
اصفهانخمینی شهرمرکزی
اصفهانخوانسارمرکزی
استانشهربخش
تهرانورامینمرکزی
تهراناسلامشهراحمدآباد مستوفی
قمقممرکزی
چهار محال بختیاریبروجنمرکزی
چهار محال بختیاریشهرکردمرکزی
چهار محال بختیاریفارسانمرکزی
چهار محال بختیاریشهرکردفرخشهر
خراسان جنوبیبیرجندمرکزی
خراسان رضویتربت حیدریهمرکزی
خراسان رضویسبزوارمرکزی
خراسان رضویقوچانمرکزی
خراسان رضویکاشمرمرکزی
خراسان رضویگنابادمرکزی
خراسان رضوینیشابورمرکزی
خراسان شمالیبجنوردمرکزی
خوزستاناهوازمرکزی
خوزستانبهبهانمرکزی
خوزستاندزفولمرکزی
خوزستاناهوازغیزانیه
خوزستاناهوازاسماعیلیه
زنجانابهرمرکزی
زنجانزنجانمرکزی
سمناندامغانمرکزی
سمنانسمنانمرکزی
سمنانشاهرودمرکزی
استانشهربخش
کرمانسیرجانمرکزی
کرمانکرمانمرکزی
کرمانشاهکرمانشاهمرکزی
گلستانگرگانمرکزی
گیلانبندانزلیمرکزی
گیلانرشتمرکزی
گیلانرودسرمرکزی
گیلانطوالشمرکزی
گیلانلاهیجانمرکزی
گیلانلنگرودمرکزی
لرستانبروجردمرکزی
لرستانخرم آبادمرکزی
مازندرانآملمرکزی
مازندرانبابلبند پی شرقی
مازندرانبابلمرکزی
مازندرانبابلسرمرکزی
مازندرانبهشهرمرکزی
مازندرانتنکابنمرکزی
مازندرانجویبارمرکزی
مازندرانچالوسمرکزی
مازندرانرامسرمرکزی
مازندرانساریمرکزی
مازندرانفریدونکنارمرکزی
مازندرانقائمشهرمرکزی

پذیرش پزشکی دانشگاه تهران از منطقه سه

پذیرش دانشگاه تهران از منطقه سه ۲۶ نفر بوده و آخرین رتبه دریافتی آن ها ۲۱۰۱ را کسب کرده است .

شهرهایی که در منطقه ۱ و ۲ نیستند منطقه سه محسوب می شوند .
که به علت تعداد بالا از ارائه لیست خودداری کردیم.

پذیرش پزشکی دانشگاه تهران با سهمیه ۵%

پذیرش این دانشگاه با سهمیه ۵ درصد ۱۲ نفر بوده که آخرین نفر از این تعداد افراد رتبه ۲۴۳۴ کسب را کسب کرده است.

پذیرش پزشکی دانشگاه تهران با سهمیه ۲۵%

پذیرش دانشگاه تهران با سهمیه ۲۵ درصد ۲۴ نفر بوده که نفر آخر این لیست رتبه ۷۹۳۹ کشوری را کسب کرده است.

حدودا با تعداد و نحوه پذیرش پزشکی دانشگاه تهران آشنا شدید.
جهت دریافت اطلاعات دانشگاه های شهر مورد علاقه تان با شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ دفتر مرکزی کنکور آسان است تماس بگیرید.

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

  • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

  • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰