اسامی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ چه زمانی اعلام می شود ؟

نفرات برتر و برگزیده آزمون سراسری چه کسانی هستند ؟

نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۰ چه درصد هایی را کسب کرده اند ؟

افراد برتر آزمون سراسری ۱۴۰۰ چگونه به موفقیت دست پیدا کرده اند ؟

در این مطلب از سایت رسمی موسسه کنکور آسان است ، افراد برتر آزمون سراسری ۱۴۰۰ در هر پنج گروه آزمایشی (علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی و معارف اسلامی ، هنر و زبان های خارجه) معرفی خواهیم کرد .

هر ساله سازمان سنجش و آموزش کشور ، قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری ، اطلاعیه ای منتشر می کند و اسامی و تصاویر نفرات برتر کنکور را معرفی می کند.

آزمون سراسری ۱۴۰۰ نیز به همین صورت خواهد بود و پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۰ ، اسامی نفرات برتر آزمون سراسری همراه با تصاویر آن ها بر روی سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد .

پس از اعلام اسامی نفرات برگزیده و برتر و همچنین اعلام نتایج سایر داوطلبان ، کلیه متقاضیان دانشگاه های سراسری اعم از دوره های روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور ، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان در این مرحله می توانند نتیجه کارنامه آزمون سراسری ۱۴۰۰ را صرفا در سایت سازمان سنجش مشاهده نمایند .

در مرحله اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری ، داوطلبان با مشاهده وضعیت قبولی خود و همچنین با توجه به تراز و رتبه ی کسب شده ، تصمیم میگیرند که برای انتخاب رشته اقدام کنند یا خیر .

از سال های گذشته انتخاب رشته دانشگاه های سراسری در دوره های ( روزانه ، نوبت دوم ، پردیس خودگردان ، غیرانتفاعی و پیام نور ) و همچنین چهار رشته ( پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و دامپزشکی ) دانشگاه آزاد توسط سایت سنجش به آدرس sanjesh.org انجام می پذیرد .

بنابراین به دلیل اینکه سازمان سنجش برای همه داوطلبان تحصیل در دانشگاه های سراسری و آزاد یک کارنامه تحت عنوان کارنامه اولیه کنکور سراسری منتشر می کند، متقاضیان رشته محل های دانشگاه آزاد نیز می بایست نتایج خود را در همین کارنامه مشاهده نمایند.

زمان اعلام اسامی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰

در آزمون های سراسری ادوار گذشته ، شاهد این موضوع بوده ایم که قبل از اعلام نتایج اولیه کنکور ، لیست اسامی نفرات برتر آزمون سراسری اعلام می شود و سپس نتایج سایر داوطلبان و شرکت کنندگان کنکور در اختیار آن ها قرار می گیرد .

انتظار می رود که در آزمون سراسری ۱۴۰۰ نیز با همین روال مواجه باشیم و یک الی دوروز قبل از اعلام نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۰ ، اسامی و تصاویر نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ منتشر گردد .

از آنجایی که زمان اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۰ ، نیمه دوم مرداد ماه اعلام شده است ، پیش بینی می شود که زمان اعلام اسامی نفرات برتر ر آزمون سراسری ۱۴۰۰ نیز ، نیمه دوم مرداد ماه و یک الی دو روز قبل از نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۰ باشد .

اعلام نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۰

در لیستی که از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور مبنی بر اعلام نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ منتشر می شود ، صرفا اطلاعاتی نظیر اطلاعات زیر ، از داوطلبان برتر حاصل می شود :

  • رتبه ی نفرات برتر
  • نام و نام خانوادگی نفرات برتر
  • استان محل اقامت

شاید شما هم به دنبال درصد نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ باشید اما باید بگوییم که برای دریافت اطلاعاتی از این قبیل می بایست منتظر مصاحبه این افراد بود تا به طور دقیق از آن ها آگاهی پیدا کرد .

از آنجایی که هنوز سازمان سنجش و آموزش کشور ، اسامی نفرات برتر را اعلام نکرده است ، به محض دریافت اسامی و تصاویر این افراد ، این مقاله به روز رسانی خواهد شد .

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ ریاضی

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است :

رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱محمد پیام تائبیتهران
رتبه ۲محمد شایان شعبانیرفسنجان
رتبه ۳محمداسماعیلیاراک
رتبه ۴پارسانوروزی نژادسبزوار
رتبه ۵امیر مهدیمیقاتیاراک
رتبه ۶ترانهخسروجردیمشهد
رتبه ۷محمد جواداحمد پوراصفهان
رتبه ۸محمد حسنجعفر آبادیتهران
رتبه ۹ماهانبیهقیتهران
رتبه ۱۰دانیالغریبمشهد

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ تجربی

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است :

رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱نیماابوالحسنیتبریز
رتبه ۲پارسافتحیاردبیل
رتبه ۳عرفانکرپهترکمن
رتبه ۴آینازمارالیجلفا
رتبه ۵حسنقیماهواز
رتبه ۶آرینآورتهران
رتبه ۷باربدمحمدیسقز
رتبه ۸محمدحسنفلاحتاهواز
رتبه ۹آوافاضلیاصفهان
رتبه ۱۰نگینسرلکتهران

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ انسانی

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است :

رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱امیر مهدی زلفیابهر
رتبه ۲جواد عبدیائیشمیرانات
رتبه ۳محمد جوادمهدیانشاهین شهر و میمه
رتبه ۴امیر حسینجلالییزد
رتبه ۵امیر محمدباقری کرگشهتهران
رتبه ۶حسینملکی پورنیشابور
رتبه ۷سحرمحمدیزنجان
رتبه ۸سید محمد علیشهرستانیشمیرانات
رتبه ۹دانیالدولتشاهیتهران
رتبه ۱۰امیر محمدسلیمانیتهران

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ هنر

نفرات برتر گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است :

رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱سید سپهرفرندیزنجان
رتبه ۲بهنودامیریکرج
رتبه ۳پریاالستیتهران
رتبه ۴می ساشفیع پور فومنیرشت
رتبه ۵پروشایوسف سیاه بندیتهران

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ زبان

نفرات برتر گروه آزمایشی زبان های خارجه در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است :

رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱امیر حسینزرندیخوی
رتبه ۲سحردرودگرتربت حیدریه
رتبه ۳آرتینمعتبریتهران
رتبه ۴دانیال منتظریاصفهان
رتبه ۵امیر حسینجعفر آبادیتهران
رتبه ۶سید محمد صادقسید هاشمی ریزیکرج

تصاویر نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰

تصاویر نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۰ به تفکیک گروه های آزمایشی به شرح زیر است :

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ ریاضی
نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ ریاضی

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ تجربی
نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ تجربی

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ انسانی
نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ انسانی

نفرات برتر گروه آزمایشی هنر

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ هنر
نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ هنر

نفرات برتر گروه آزمایشی زبان های خارجه

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ زبان
نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ زبان
برنامه ریزی درسی رایگان کنکور آسان است
برنامه ریزی درسی رایگان کنکور آسان است

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

  • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

  • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰