کنکور آسان است | 02155756500
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی

میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی

با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۲۶/۲/۹۵ مجلس محترم شورای اسلامی و بر اساس مصوبه چهاردهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۷/۸/۱۴ میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در نمره کل نهایی داوطلبان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ به صورت زیر می باشد :

آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را در سال ۱۳۹۸ و در نظام آموزشی جدید (۳_۳_۶ ) اخذ نموده اند

و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایی، سراســری و کشــورى برگزار شده است ،

مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم پایه دوازدهم -سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید ۳_۳-۶ ، به میزان حداکثر ۳۰ درصد به نســبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تاثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ میشود .

دیپلمه های پس از سال ۱۳۸۴

آن دسته از دیپلمه های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ،که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ به بعد در نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی دریافت نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آن ها به صورت نهایی، سراسری و کشورى برگزار شده است .

مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده ،و سوابق تحصیلی موجود دیپلم پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم به میزان حداکثر ۲۵ درصد، به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.

داوطلبان دارای مدرک ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و هنر ، که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به بعد اخذ کرده اند ،

و امتحانات یک یا چند درس را آنها به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است ،

مشــمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و ســوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی صرفا نمرات دروسی که به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است ،

به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود .

برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی بندهای ۲ و ۳ هر دو اعمال میشود .

نمــره کل نهایــی در هر زیرگروه برای داوطلبان دارای دیپلم نظام آموزشــی ۳-۳-۶ :

برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی دارای دیپلم نظام آموزشی ۳_۳_۶ ،

با توجه به میزان تاثیر سابقه تحصیلی دیپلم ، نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلی دیپلم طبق رابطه ۴ مندرج در همین صفحه محاسبه میشود .

در این رابطه X میزان تاثیر سابقه تحصیلی دیپلم است که در جدول شماره ۱ ارائه شده است .

نمره کل نهایی این داوطلبان ماکزیمم مقدار نمره کل آزمون حاصل از رابطه ۱ مندرج در همین صفحه،

و نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلی دیپلم حاصل از رابطه ۴ مندرج در همین صفحه میباشد .

به عبارت دیگر برای این داوطلبان دو نمره در هر زیر گروه محاسبه میشود

۱ . فقط آزمون .

۲ . آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی ۳_۳_۶ ، سپس از بین این دو نمره بیشترین نمره محاسبه شده به عنوان نمره کل نهایی در هر زیر گروه لحاظ میشود .

نمره کل نهایی در هر زیر گروه برای داوطلبان نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی :

برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی ، ۴ نمره محاسبه میشود ،

۱ _ نمره کل آزمون .

۲ _ نمره کل حاصل از آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم طبق رابطه ۴ مندرج در صفحه ۲۹ محاسبه میشود .

۳ _ نمره کل حاصل از آزمون و سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی طبق رابطه ۵ مندرج در صفحه ۲۹ محاسبه میشود .

۴ _ نمره کل حاصل از آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی طبق رابطه ۶ مندرج در صفحه ۲۹ محاسبه میشود .

سپس از بین این چهار نمره بیشترین نمره به عنوان نمره کل نهایی داوطلب در هر زیر گروه لحاظ میشود .

برای نظام آموزشی ۳_۳_۶ و طبق جدول شماره ۲ برای نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی ،

و مقدار Y میزان درصد تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی طبق جدول شماره ۳ در نمره کل داوطلبان است .

ملاک گزینش داوطلبان در رشــته محل های این دفترچه ( با آزمــون ) نمره کل نهایی در هر زیر گروه با رعایت شرایط و ضوابط هر آزمون میباشد .

اعمال تاثیر مثبت سوابق تحصیلی، متفاوت از تاثیر قطعی سوابق تحصیلی است

و بدان معناست که اگر سوابق تحصیلی باعث افزایش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود ،

در آن زیر گروه اعمال و اگر باعث کاهش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود اثر منفی داشته باشددر آن زیرگروه خواهد شد .

و نمره کل آزمون آن زیرگروه به عنوان نمره کل نهایی زیرگروه فوق در نظر اعمال نمی شـود گرفته می شود .

حالت های مختلفی ممکن است برای یک داوطلب دارای دیپلم نظام آموزشی ۳_۳_۶ به شرح زیر روی میدهد :

۱ . سوابق تحصیلی دیپلم در هیچ یک از زیر گروه ها تاثیر مثبت ندارد .

۲ . ســوابق تحصیلی دیپلم در یک یا چند زیرگروه تأثیر مثبت دارد و در ســایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت است .

حالت های مختلفی ممکن اسـت برای یک داوطلب دارای دیپلم نظام آموزشـی سالی واحدی یا ترمی واحدی به شرح زیر روی دهد :

۱ . سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی در هیچ یک از زیرگروه ها تاثیر مثبت نداشته باشد .

۲ . سوابق تحصیلی دیپلم در یک یا چند زیر گروه تاثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیر گروه ها فاقد تاثیر مثبت باشد .

۳ . سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی در یک یا چند زیر گروه تاثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگروه ها فاقد تاثیر مثبت باشد .

۴ . سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی در یک یا چند زیر گروه تاثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگروه ها فاقد تاثیر مثبت باشد .

جدول 1
جدول 3

برای دانلود دفترچه انتخاب رشته ۹۹ میتوانید در تاریخ مقرر به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایید .

برای دریافت اطلاعات تکمیلی تر در زمینه سوابق تحصیلی و دفترچه انتخاب رشته میتوانید با مشاورین موسسه کنکور آسان است در تماس باشید . ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

1
دیدگاه‌های نوشته

*
*

    سما 2020-07-26 پاسخ

    پس اینکه میگن معدل ۳۰ درصد تاثیر مثبت داره درسته دیگه؟