در این مطلب از سایت رسمی موسسه کنکور آسان است ، منابع کنکور ۱۴۰۱ را عنوان خواهیم کرد .

انتخاب منابع یکی از فاکتور های مهم و اساسی در کنکور سراسری تلقی می شود .

کنکور ۱۴۰۱ به صورت یکپارچه برگزار می شود و منابع برای هر دو گروه داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید یکسان است، متقاضیان و داوطلبانی که قصد دارند در کنکور ۱۴۰۱ شرکت کنند می بایست فقط منابع نظام جدید را مطالعه کنند.

آگاهی از منابع کنکور ۱۴۰۱ برای همه داوطلبان و متقاضیان آزمون سراسری لازم و ضروری می باشد .

در مسیر کنکور سراسری داشتن بهترین منابع ، به منزله ی سکوی پرتابی برای شما خواهد بود و موجب پیشتازی شما از رقبایتان می گردد .

انتخاب درست و آگاهانه یک امر اساسی در تهیه منابع است . پس این مقاله را از دست ندهید و با ما همراه باشید .

در این مطلب ، می خواهیم که منابع کنکور ۱۴۰۱ در گروه های آزمایشی علوم تجربی ، ریاضی و فیزیک و علوم انسانی را معرفی کنیم تا با هوشیاری و آگاهی بالا وارد فرآیند کنکور ۱۴۰۱ شوید و بتوانید بهترین نتیجه را کسب کنید.

منابع دروس عمومی کنکور ۱۴۰۱

شروع فرآیند آزمون سراسری ۱۴۰۱ ، با دفترچه عمومی است . دفترچه عمومی به ترتیب شامل دروس زیر است :

 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان عربی
 • دین و زندگی
 • زبان انگلیسی
عنوان درس تعداد سوالاتمدت زمان پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی۲۵۱۸
عربی۲۵۲۰
دین و زندگی۲۵۱۷
زبان انگلیسی۲۵۲۰
مجموع سوالات دفترچه عمومی۱۰۰۷۵

در جدول زیر منابع دروس عمومی کنکور ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید :

عنوان درسنام کتابپایهسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)
فارسی (۲)
فارسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
دین و زندگیدین و زندگی (۱)
دین و زندگی (۲)
دین و زندگی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
زبان انگلیسیزبان انگلیسی (۱)
زبان انگلیسی (۲)
زبان انگلیسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

منابع دروس تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۱

دفترچه اختصاصی کنکور تجربی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :

 • زمین شناسی
 • ریاضی
 • زیست شناسی
 • فیزیک
 • شیمی
عنوان درس تعداد سوالاتمدت زمان پاسخگویی
زمین شناسی۲۵۲۰
ریاضی۳۰۴۷
زیست شناسی۵۰۳۶
فیزیک۳۰۳۷
شیمی۳۵۳۵
مجموع سوالات دفترچه اختصاصی۱۷۵۱۴۵

در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید :

عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
زمین شناسیزمین شناسییازدهم۱۳۹۹
ریاضیریاضی (۱)
ریاضی (۲)
ریاضی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
زیست شناسیزیست شناسی (۱)
زیست شناسی (۲)
زیست شناسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
فیزیکفیزیک (۱)
فیزیک (۲)
فیزیک (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
شیمیشیمی (۱)
شیمی (۲)
شیمی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

منابع دروس تخصصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

دفترچه اختصاصی کنکور ریاضی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :

 • ریاضی
 • فیزیک
 • شیمی
عنوان درس تعداد سوالاتمدت زمان پاسخگویی
ریاضی۵۵۸۵
فیزیک۴۵۵۵
شیمی۳۵۳۵
مجموع سوالات دفترچه اختصاصی۱۳۵۱۷۵

در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید :

عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
ریاضیهندسه (۱)
هندسه (۲)
هندسه (۳)
آمار و احتمال
حسابان (۱)
حسابان (۲)
ریاضیات گسسته
دهم
یازدهم
دوازدهم

یازدهم
یازدهم

دوازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

۱۳۹۹
۱۳۹۹
۱۴۰۰

۱۴۰۰
فیزیکفیزیک (۱)
فیزیک (۲)
فیزیک (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
شیمیشیمی (۱)
شیمی (۲)
شیمی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

منابع دروس تخصصی کنکور انسانی ۱۴۰۱

دفترچه اختصاصی کنکور انسانی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :

 • ریاضی
 • اقتصاد
 • زبان و ادبیات فارسی
 • عربی
 • تاریخ و جغرافیا
 • علوم اجتماعی
 • فلسفه و منطق
 • روان شناسی
عنوان درس تعداد سوالاتمدت زمان پاسخگویی
ریاضی۲۰۲۵
اقتصاد۱۵۱۰
زبان و ادبیات فارسی۳۰۳۰
عربی۲۰۲۰
تاریخ و جغرافیا۳۰۲۵
علوم اجتماعی۲۰۲۰
فلسفه و منطق۲۵۲۵
روان شناسی۲۰۱۵
مجموع سوالات دفترچه اختصاصی۱۸۰۱۶۵

در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور انسانی ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید :

عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
ریاضیریاضی و آمار (۱)
ریاضی و آمار (۲)
ریاضی و آمار (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
اقتصاداقتصاددهم۱۳۹۸
زبان و ادبیات فارسیعلوم و فنون ادبی (۱)
علوم و فنون ادبی (۲)
علوم و فنون ادبی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
تاریختاریخ (۱)
تاریخ (۲)
تاریخ (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
جغرافیاجغرافیای ایران
جغرافیا (۲)
جغرافیا (۳) کابردی
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
علوم اجتماعیجامعه شناسی (۱)
جامعه شناسی (۲)
جامعه شناسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
فلسفه فلسفه
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۹
۱۴۰۰
منطقمنطقدهم۱۳۹۸
روان شناسیروان شناسییازدهم۱۳۹۹

تغییرات کنکور ۱۴۰۱

 • در جدول زیر می توانید تغییرات آزمون سراسری ۱۴۰۱ را به صورت اجمالی مشاهده کنید .
ردیفتغییرات آزمون سراسری ۱۴۰۱
۱تاثیر ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی به صورت مثبت
۲تغییر طراحی سوالات آزمون سراسری به صورت محتوایی
۳کاهش تعداد سوالات آزمون سراسری
۴ کاهش زمان پاسخگویی به سوالات آزمون سراسری
۵ تغییر در تعداد دفترچه و پاسخنامه سوالات
۶تغییر شکل ظاهری پاسخنامه سوالات
۷افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت رشته پزشکی

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰