قیمت یازدهم تجربی کنکور آسان است

لیست قیمت محصولات و منابع یازدهم تجربی کنکور آسان است ؟
چه درس هایی شامل می شود ؟
اساتید یازدهم تجربی کنکور آسان است را همراه با لیست محصولات و تدریس ها در این مطلب از کنکور آسان است مشاهده کنید .

اساتید یازدهم تجربی کنکور آسان است

برای دروس سال یازدهم تجربی کنکور آسان است این اساتید که از اساتید باسابقه انتشارات گیلنا و برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری ، یادگیری آسان و …. می باشند وظیفه تدریس را دارند
امیر مسعودی درس ریاضی و فیزیک ، امیر حسین شاهانی درس ریاضی و فیزیک ، امیر دانش زاده درس زبان انگلیسی ، عارف ربیعیان درس شیمی ، هژیر امیری درس زیست ، مهدی شیخی و عرفان پازوکی درس زیست ، استاد احمدی درس دین و زندگی ، ادبیات فارسی ، و عربی ، دکتر محبوبی درس زبان انگلیسی و … از مدرسان و اساتید یازدهم تجربی کنکور آسان است هستند

قیمت ریاضی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش هندسه تحلیلی امیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی امیر مسعودی۷۵
نظریه معادله و سهمیامیر مسعودی ۲۱۵
روش تست کل معادلات دهم و یازدهم امیر مسعودی ۲۰۵
روش تست زنی هندسه یازدهم(اقلیدوسی)امیر مسعودی۲۰۰
آموزش جامع تابع امیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی تابع امیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی مثلثاتامیر مسعودی۱۶۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمیامیر مسعودی ۲۰۰
روش تست زنی حد و پیوستگی یازدهم امیر مسعودی۱۶۵
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۲۱۵
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۹۵
روش تست زنی احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
قدر مطلق و جز صحیح سه سال امیر مسعودی150
آموزش احتمال سه سالامیر مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۱۲۵
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۲ CPR امیر مسعودی ۳۷۰
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۳۲۵

قیمت فیزیک یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوان مدرسقیمت
آموزش الکتریسیته ساکنامیر مسعودی ۴۵۰
روش تست زنی الکتریسیته ساکنامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی خازنامیر مسعودی۵۰
آموزش جریان و مدار امیر مسعودی۵۰۰
روش تست جریان و مدار امیر مسعودی 300
آموزش القا و الکترو مغناطیسامیر مسعودی ۱۵۰
روش تست مغناطیس امیر مسعودی330
روش تست القاءامیر مسعودی۱۵۰
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱امیر مسعودی۶۲۵
جمع بندی فیزیک سوالات احتمالیامیر مسعودی۵۶۰

قیمت شیمی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش شیمی فصل ا عارف ربیعیان400
آموزش شیمی فصل ۲ عارف ربیعیان 525
آموزش شیمی فصل ۳ عارف ربیعیان370
روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان۲۸۰
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان700
روش تست زنی فصل ۳عارف ربیعیان 550
همایش مسائل ۱۰ و ۱۱عارف ربیعیان۳۰۰
جمع بندی شیمی ۱۱ عارف ربیعیان۷۰
استوکیومتریعارف ربیعیان265

قیمت زیست یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
بمب زیست یازدهمهادی وصالی900
آموزش زیست یازدهمدکتر امیری200
روش تست زنی زیست یازدهمدکتر شیخی۲۰۰
خلاقیت در زیست یازدهمدکتر شیخی۲۲۰
همایش زیست پایه ۱۰ و ۱۱دکتر شیخی۲۲۵
روش تست زیست یازدهمدکتر پازوکی۳۰۰
سوالات احتمالی زیست یازدهمحسینی نیا۸۰
خلاقیت زیست گیاهی یازدهمحسینی نیا۱۰۰

قیمت ادبیات فارسی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات فارسیستار نژاد۳۲۰
روش تست ادبیات فارسیستار نژاد۱۷۰
زبان فارسیستار نژاد۱۵۰
روش تست آرایهستار نژاد۱۲۰
روش تست قرابت معنایی مثبتستار نژاد۷۵
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۵۵
روش تست قرابت معنایی منفیاستاد احمدی۸۰
مجموعه ۳۰۰ تست قرابت معنایی منفیستارنژاد۱۶۰
روش تست واژگان یازدهم ستارنژاد۱۰۰

قیمت زبان انگلیسی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسیدانش زاده۲۷۰
روش تست زبان انگلیسیدانش زاده۱۴۰
یادیارسازی واژگاندانش زاده۸۰
جمع بندی ریدینگمحجوبی۱۰۰
جمع بندی کلوز تستمحجوبی۸۰
جمع بندی گرامرمحجوبی۷۵
جمع بندی واژگانمحجوبی۹۵

قیمت عربی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع عربیسعید جوکار۱۲۰
خلاقیت قواعد عربی استاد احمدی۲۸۰
درک مطلباستاد احمدی۱۶۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۶۰
عربی صد در صداستاد احمدی۱۵۰

قیمت دین و زندگی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگی استاد احمدی۳۰۰
روش تست دین و زندگیاستاد احمدی۳۰۰
دین و زندگی ۱۰۰% در ۵ جلسهسعید بدلی۲۰۰

قیمت و خرید محصولات کنکور آسان است

بعد از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان دو راه خرید و آسان در اختیار شما قرار دارد
۱- از طریق سایت رسمی کنکور آسان است و خرید از قسمت فروشگاه اینترنتی و یا نصب اپلیکیشن کنکور آسان است
۲- خرید محصولات کنکور آسان است پس از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان است و تماس شبانه روزی با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و دریافت شماره حساب کنکور آسان است

سایت های رسمی ، اینستاگرام و اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا

سایت های رسمی ، اپلیکیشن و اینستاگرام موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا را در زیر مشاهده می کنید
کنکور آسان است
سایت رسمی یادگیری آسان
سایت رسمی زنگ پنجم
سایت رسمی امیر مسعودی
سایت رسمی امیر دانش زاده
اینستاگرام اوج یادگیری
اپلیکیشن کنکور آسان است