قیمت دهم تجربی کنکور آسان است

قیمت یازدهم تجربی کنکور آسان است

قیمت دهم تجربی کنکور آسان است چند است ؟

لیست قیمت محصولات و منابع دهم تجربی کنکور آسان است چند است ؟
چه درس هایی را شامل می شود ؟
اساتید دهم تجربی کنکور آسان است را همراه با لیست قیمت محصولات و تدریس ها در این مطلب از کنکور آسان است مشاهده کنید .

اساتید دهم تجربی کنکور آسان است

برای دروس سال دهم تجربی کنکور آسان است این اساتید که
از اساتید باسابقه کنکور آسان است و برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری ، زنگ پنجم و …. می باشند وظیفه تدریس را دارند .
امیر مسعودی درس ریاضی و فیزیک
امیر دانش زاده و حمید رضا محبوبی در زبان انگلیسی
امیر حسین شاهانی درس ریاضی و فیزیک و هندسه
استاد احمدی در دین و زندگی ، ادبیات فارسی ، و عربی
مهدی شیخی و عرفان پازوکی در زیست شناسی
عارف ربیعیان در شیمی و …
از مدرسان و اساتید دهم تجربی کنکور آسان است هستند

قیمت ریاضی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنباله ریاضیامیر مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله ریاضیامیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مجموعه ریاضیامیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات ریاضیامیر مسعودی ۷۵
روش تست زنی معادله ریاضیامیر مسعودی ۱۴۰
روش تست زنی نامعادله ریاضیامیر مسعودی۱۱۰
روش تست زنی تابع ریاضیامیر مسعودی۵۰
خلاقیت در تابع ریاضیامیر مسعودی ۴۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات) ریاضیامیر مسعودی ۳۰
روش تست زنی شمارش ریاضیامیر مسعودی ۴۵
آموزش احتمال دهمامیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی احتمال دهمامیر مسعودی ۱۳۵
خلاقیت در احتمال دهمامیر مسعودی ۳۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
آموزش جامع مثلثات دهممهندس شاهانی ۹۰
توان های گویا و عبارات جبری دهممهندس شاهانی ۱۰۵
آموزش احتمال سه سالامیرمسعودی۹۵
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی ۱۰۰
آموزش جامع ریاضی دهممهندس علیشاه ۲۷۰
روش تست زنی ریاضی دهممهندس علیشاه۱۴۰
آموزش جامع ریاضی دهممهندس شاهانی۲۴۰

قیمت فیزیک دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی اندازه گیری و چگالیامیر مسعودی۱۱۵
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوانامیر مسعودی ۷۰
روش تست‌زنی کار و انرژی دهمامیر مسعودی۱۱۵
آموزش ویژگی های فیزیکی موادامیر مسعودی۱۷۰
جمع بندی فشار و چگالی دهمامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی ویژگی های فیزیکیامیر مسعودی۱۹۵
آموزش دما , گرما و گازهاامیر مسعودی ۱۹۰
روش تست زنی دما , گرماامیر مسعودی ۱۶۵
جمع بندی دما گرما قانون گازهاامیر مسعودی۱۱۰
آموزش فیزیک فصل اول تا چهارممهندس شاهانی ۱۸۰
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱امیر مسعودی ۴۷۰

قیمت شیمی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل ۱ شیمی دهم تجربیعارف ربیعیان ۱۰۵
آموزش فصل ۲ شیمیعارف ربیعیان ۱۲۰
آموزش فصل ۳ شیمیعارف ربیعیان ۱۰۵
همایش مسائل ۱۰و ۱۱عارف ربیعیان ۲۸۰
روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان ۱۳۵
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان ۱۰۵
روش تست فصل ۳عارف ربیعیان ۱۲۰
جمع بندی شیمی ۱۰عارف ربیعیان۷۵

قیمت زیست دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زیست فصل ۱ و ۲دکتر شیخی ۴۵
آموزش زیست فصل ۳ تا ۷دکتر شیخی ۱۰۰
آموزش جامع زیست دهمدکتر پازوکی۲۰۰
آموزش فصل زیست دهمحسینی نیا ۱۲۰
آموزش جامع زیست دهمدکتر امیری ۱۲۰
روش تست زنی زیست دهمدکتر شیخی۱۰۰
روش تست زیست دهمحسینی نیا۸۰
همایش زیست دهمدکتر شیخی ۱۵۰
خلاقیت قیدنامه زیست شناسیدکتر شیخی ۱۰۰
خلاقیت زیست گیاهی دهمحسینی نیا۱۲۰
همایش زیست پایه ۱۰و ۱۱دکتر شیخی ۲۲۵
سوالات احتمالی زیست دهمحسینی نیا۸۰
جمع بندی زیست دهمدکتر پازوکی۱۰۰

قیمت ادبیات فارسی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات دهماستاد ستار نژاد۲۱۰
تاریخ ادبیات فارسی دهماستاد احمدی۵۵
روش تست زنی قرابت فارسیاستاد احمدی ۶۰
روش تست زنی آرایهاستاد احمدی۶۰
خلاقیت زبان فارسی جامعستار نژاد۱۲۰
جمع بندی سوالات احتمالی ادبیاتستارنژاد۱۴۵
روش تست زنی فارسی ( جدید )ستارنژاد۱۴۰

قیمت زبان انگلیسی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسی دهممحبوبی ۳۰۰
آموزش زبان انگلیسیدانش زاده۱۲۰
روش تست انگلیسیدانش زاده۱۰۵
روش تست زنی ریدینگمحبوبی ۴۵
روش تست کلوزتستمحبوبی ۴۵
همایش جامع گرامرمحبوبی۴۵

قیمت عربی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی عربی دهماستاد احمدی۲۰۰
خلاقیت (درس ۱ تا ۴)استاد احمدی۱۶۰
درک مطلب عربی جامع ن.جدیداستاد احمدی ۱۳۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۴۵
تمرین‌های عربیاستاد احمدی ۴۰
آسان اموز واژگاناستاد احمدی۴۰
عربی صد در صداستاد احمدی۵۰
آموزش جامع عربیسعید جوکار۷۵

قیمت دین و زندگی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
آموزش دین و زندگی دهماستاد احمدی ۲۲۰
روش تست دینی دهماستاد احمدی ۱۱۰
خلاقیت دین و زندگی دهم تجربیاستاد احمدی ۱۸۰
همایش دینی دهماستاد احمدی۱۵۰
آموزش دین و زندگی دهمسعید بدلی۱۹۰
کتاب دین و زندگی ۱۰۰% در ۵ جلسهحسین احمدی
سعید بدلی
۱۰۰

قیمت و خرید محصولات کنکور آسان است

بعد از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان دو راه خرید و آسان در اختیار شما قرار دارد :

۱- از طریق سایت رسمی کنکور آسان است و خرید از قسمت فروشگاه اینترنتی و یا نصب اپلیکیشن کنکور آسان است


۲- خرید محصولات کنکور آسان است پس از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان است و تماس شبانه روزی با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و دریافت شماره حساب کنکور آسان است

دریافت مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی رایگان از مشاوران کنکور آسان است

برای ارتباط با برترین مشاوران کنکور آسان است و دریافت برنامه ریزی تحصیلی رایگان می توانید با شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ در تماس باشید

تدریس های رایگان کنکور آسان است

برای مشاهده و دانلود رایگان تدریس های کنکور آسان است بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود رایگان محصولات کنکور آسان است

سایت های رسمی ، اینستاگرام و اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا

سایت های رسمی ، اپلیکیشن و اینستاگرام موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا را در زیر مشاهده می کنید
کنکور آسان است
سایت رسمی امیر دانش زاده
اینستاگرام کنکور آسان است
اپلیکیشن کنکور آسان است