قیمت منابع دهم ریاضی کنکور آسان است

در ادامه می توانید به تفکیک درس به درس، قیمت محصولات و منابع پایه دهم ریاضی را مشاهده کنید.
جهت تماشای نمونه تدریس های اساتید کنکور آسان است اینجا کلیک کنید.

قیمت ریاضی دهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ریاضی دهمسامان مطلبی475
روش تست ریاضی دهمسامان مطلبی375
آموزش مجموعه، الگو و دنبالهامیر مسعودی۱۷۵
روش تست الگو، دنباله و مجموعهامیر مسعودی500
روش تست الگو، دنباله و مجموعهسامان مطلبی590
روش تست زنی مثلثاتامیر مسعودی ۱۲۵
روش تست زنی مثلثاتسامان مطلبی375
روش تست زنی معادلهامیر مسعودی ۱۵۰
روش تست زنی نامعادله سامان مطلبی400
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی تابعسامان مطلبی390
خلاقیت در تابع امیر مسعودی ۷۵
خلاقیت تابع سه سالسامان مطلبی280
خلاقیت در شمارش(ترکیبات) امیر مسعودی ۵۰
روش تست زنی شمارش امیر مسعودی ۷۵
آموزش احتمال دهمامیر مسعودی ۱۷۵
روش تست زنی احتمال دهمامیر مسعودی 165
روش تست زنی احتمال دهمسامان مطلبی375
خلاقیت احتمال دهم، یازدهمسامان مطلبی600
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمسامان مطلبی400
توان های گویا و عبارات جبریامیر مسعودی 105
توان های گویا و عبارات جبریسامان مطلبی400
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۲ CPR امیر مسعودی۳۷۰
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
آشنایی با ریاضیسامان مطلبی375
ریاضی بدون اعدادسامان مطلبی280
هندسه دهمعلیشاه110

قیمت فیزیک دهم ریاضی کنکور آسان است

روش تست اندازه گیری و چگالیسامان مطلبی150
روش تست کار و انرژی توانسامان مطلبی150
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱امیر مسعودی675
جمع بندی فیزیک سوالات احتمالیامیر مسعودی470
ترمودینامیکشاهانی100

قیمت شیمی دهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل ۱ شیمی عارف ربیعیان800
آموزش فصل ۲ شیمی عارف ربیعیان 540
آموزش فصل ۳ شیمی عارف ربیعیان 480
روش تست زنی فصل ۱ عارف ربیعیان550
روش تست زنی فصل ۲ عارف ربیعیان540
روش تست زنی فصل ۳ عارف ربیعیان420
جمع بندی شیمی ۱۰عارف ربیعیان۷۵
استوکیومتریعارف ربیعیان265
بمب شیمی دهم مهندس براتی540
بمب شیمی سه سالعارف ربیعیان460

قیمت ادبیات فارسی دهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات فارسی ستار نژاد۲۶۰

قیمت زبان انگلیسی دهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسی دهمدانش زاده300

قیمت عربی و دین و زندگی دهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع عربی سعید جوکار۷۵
آموزش دینی سعید بدلی19

خرید محصولات دهم ریاضی

بعد از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان دو راه خرید و آسان در اختیار شما قرار دارد:
۱- از طریق سایت رسمی کنکور آسان است و خرید از قسمت فروشگاه اینترنتی و یا نصب اپلیکیشن کنکور آسان است
۲- تماس شبانه روزی با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و دریافت شماره حساب کنکور آسان است