لیست قیمت محصولات و منابع یازدهم ریاضی کنکور آسان است چند است ؟
چه درس هایی را شامل می شود ؟
اساتید یازدهم ریاضی کنکور آسان را همراه با اطلاع از هزینه محصولات و تدریس ها در این مطلب از کنکور آسان است مشاهده کنید .

اساتید یازدهم ریاضی کنکور آسان است

برای دروس سال یازدهم ریاضی کنکور آسان است این اساتید که از اساتید باسابقه کنکور آسان است و برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری ، یادگیری آسان و …. می باشند وظیفه تدریس را دارند
امیر مسعودی درس ریاضی و فیزیک
امیر دانش زاده و حمید رضا محبوبی در زبان انگلیسی
امیر حسین شاهانی درس ریاضی و فیزیک و هندسه
عارف ربیعیان در شیمی و علی علیشاه در هندسه
استاد احمدی در دین و زندگی ، ادبیات فارسی ، و عربی و …
از مدرسان و اساتید یازدهم ریاضی کنکور آسان است هستند

قیمت حسابان یازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش حسابان یازدهمسامان مطلبی630
آموزش هندسه تحلیلی امیر مسعودی125
روش تست زنی هندسه تحلیلی امیر مسعودی75
معادله و سهمیامیر مسعودی۱۷۵
آموزش جامع تابع امیر مسعودی۲۲۵
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۲۰۰
آموزش مثلثات امیر مسعودی 200
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمیامیر مسعودی ۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیح امیر مسعودی150
آموزش جامع احتمالامیر مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی جامع احتمالامیر مسعودی۱۱۵
اموزش هندسه یازدهممهندس علیشاه۲۰۰
روش تست زنی هندسه امیر مسعودی۲۰۰
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۲ CPR امیر مسعودی ۳۷۰
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۳۲۵

قیمت فیزیک یازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوان مدرسقیمت
آموزش الکتریسیته ساکن امیر مسعودی ۴۵۰
روش تست زنی الکتریسیته ساکن امیر مسعودی۹۵
روش تست زنی خازن یازدهمامیر مسعودی۷۵
آموزش جریان و مدار امیر مسعودی۴۴۰
روش تست جریان و مدار امیر مسعودی۱۷۵
آموزش القاء و الکترو مغناطیس امیر مسعودی۱۷۵
روش تست مغناطیسامیر مسعودی۱۳۰
روش تست القاءامیر مسعودی۱۱۵
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱امیر مسعودی۶۷۵
جمع بندی فیزیک یازدهمامیر مسعودی۵۶۰

قیمت شیمی یازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش شیمی فصل ا عارف ربیعیان370
آموزش شیمی فصل ۲ عارف ربیعیان 525
آموزش شیمی فصل ۳ عارف ربیعیان370
روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان۲۸۰
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی فصل ۳عارف ربیعیان 550
همایش مسائل ۱۰ و ۱۱عارف ربیعیان۳۰۰
جمع بندی شیمی ۱۱ عارف ربیعیان۷۰
استوکیومتریعارف ربیعیان265

قیمت ادبیات فارسی یازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات فارسیستار نژاد۳۲۰
روش تست ادبیات فارسیستار نژاد۱۷۰
زبان فارسیستار نژاد۱۵۰
آرایهستار نژاد ۱۲۰
مجموعه ۳۰۰ تست قرابت معنایی منفیستار نژاد۱۶۰
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۵۵
روش تست قرابت معنایی مثبت یازدهم استاد احمدی۷۵
روش تست قرابت معنایی منفی استاد احمدی ۸۰
روش تست واژگان یازدهمستارنژاد۱۰۰

قیمت زبان انگلیسی یازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسی دانش زاده۲۷۰
روش تست زبان انگلیسیدانش زاده۱۴۰
یادیارسازی واژگاندانش زاده۸۰
جمع بندی ریدینگمحجوبی۱۰۰
جمع بندی کلوز تستمحجوبی۸۰
جمع بندی گرامرمحجوبی۷۵
جمع بندی واژگانمحجوبی۹۵

قیمت عربی یازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع عربیسعید جوکار۱۲۰
خلاقیت قواعد عربیاستاد احمدی۲۸۰
درک مطلباستاد احمدی۱۶۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۶۰
عربی صد در صداستاد احمدی۱۵۰

قیمت دین و زندگی یازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگیاستاد احمدی۲۴۰
روش تست دین و زندگیاستاد احمدی۳۰۰
دین و زندگی ۱۰۰% در ۵ جلسهسعید بدلی۲۰۰

قیمت و خرید محصولات کنکور آسان است

بعد از مشاهده لیست قیمت انتشارات گیلنا دو راه خرید و آسان در اختیار شما قرار دارد
۱- از طریق سایت رسمی کنکور آسان است و خرید از قسمت فروشگاه اینترنتی و یا نصب اپلیکیشن کنکور آسان است
۲- خرید محصولات کنکور آسان است پس از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان است و تماس شبانه روزی با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و دریافت شماره حساب کنکور آسان است

سایت های رسمی ، اینستاگرام و اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا

سایت های رسمی ، اپلیکیشن و اینستاگرام موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا را در زیر مشاهده می کنید
کنکور آسان است
سایت رسمی یادگیری آسان
سایت رسمی زنگ پنجم
سایت رسمی امیر مسعودی
سایت رسمی امیر دانش زاده
اینستاگرام اوج یادگیری
اپلیکیشن کنکور آسان است