قیمت منابع دوازدهم ریاضی کنکور آسان است

در ادامه می توانید به تفکیک درس به درس، قیمت محصولات و منابع پایه دوازدهم ریاضی را مشاهده کنید.
جهت تماشای نمونه تدریس های اساتید کنکور آسان است اینجا کلیک کنید.

قیمت ریاضی و حسابان دوازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش حسابان دوازدهمسامان مطلبی750
روش تست زنی ریاضی دوازدهمسامان مطلبی720
آموزش جامع احتمال کنکورامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی تابع جامع کنکورامیر مسعودی۲۰۰
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی75
روش تست زنی مثلثات کنکورامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۵۰
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی215
روش تست زنی حد بی نهایت دوازدهمامیر مسعودی95
مشتق و کاربرد مشتق امیر مسعودی290
آموزش ماتریسسامان مطلبی620
گرافعلیشاه60
قدر مطلق و جز صحیح کنکورامیر مسعودی150
جمع بندی بسته ۱ ریاضیامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۲ ریاضی امیر مسعودی ۳۷۰
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی220
خلاقیت هندسهسامان مطلبی360
ریاضی بدون اعدادسامان مطلبی280
آشنایی با ریاضیسامان مطلبی375

قیمت فیزیک دوازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
حرکت شناسی سامان مطلبی150
دینامیک سامان مطلبی300
نوسان و امواجسامان مطلبی400
آموزش جامعمهندس علیشاه180

قیمت شیمی دوازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش شیمی فصل اعارف ربیعیان590
آموزش شیمی فصل ۲عارف ربیعیان240
آموزش شیمی فصل ۳عارف ربیعیان330
آموزش شیمی فصل ۴عارف ربیعیان۲۲۵
روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان700
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان700
روش تست زنی فصل ۳عارف ربیعیان480
روش تست زنی فصل ۴عارف ربیعیان660
جمع بندی فصل ۱ و ۲ عارف ربیعیان۱۶۰
جمع بندی فصل ۳ و ۴ عارف ربیعیان 560
جمع بندی شیمی ۱۲ عارف ربیعیان370
استوکیومتریعارف ربیعیان265
اسید و بازعارف ربیعیان250
بمب شیمی سه سالعارف ربیعیان460

قیمت ادبیات فارسی دوازدهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات دوازدهم ستارنژاد۲۶۰

قیمت زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسی دوازدهمدانش زاده۱۸۰
آموزش زبان انگلیسی دوازدهمپناه یزدان960

قیمت عربی دوازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش عربی دوازدهماستاد جوکار120

قیمت دین و زندگی دوازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگی دوازدهمعلیشاه200

خرید محصولات دوازدهم ریاضی

بعد از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان دو راه خرید و آسان در اختیار شما قرار دارد:
۱- از طریق سایت رسمی کنکور آسان است و خرید از قسمت فروشگاه اینترنتی و یا نصب اپلیکیشن کنکور آسان است
۲- تماس شبانه روزی با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و دریافت شماره حساب کنکور آسان است