قیمت منابع ابتدایی و متوسطه اول کنکور آسان است

در ادامه می توانید به تفکیک درس به درس، قیمت محصولات و منابع پایه ابتدایی و متوسطه اول را مشاهده کنید.
جهت تماشای نمونه تدریس های اساتید کنکور آسان است اینجا کلیک کنید

قیمت محصولات اول تا نهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
علوم تجربی هشتمهژیر واحدی240
ریاضی هفتممیثم جهانگیری500
ریاضی ششمفرزانه اشراقی260
ریاضی پنجمفرزانه اشراقی470
ریاضی چهارمفرزانه اشراقی280
ریاضی سومفرزانه اشراقی250
ریاضی دومفرزانه اشراقی240
ریاضی اولفرزانه اشراقی240

خرید محصولات اول تا نهم کنکور آسان است

بعد از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان دو راه خرید و آسان در اختیار شما قرار دارد.
۱-از طریق سایت رسمی کنکور آسان است و خرید از قسمت فروشگاه اینترنتی و یا نصب اپلیکیشن کنکور آسان است
۲-تماس شبانه روزی با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و دریافت شماره حساب کنکور آسان است