قیمت دوازدهم تجربی کنکور آسان است چند است ؟

لیست قیمت محصولات و منابع دوازدهم تجربی کنکور آسان است چند است ؟
چه درس هایی را شامل می شود ؟
اساتید دوازدهم تجربی اوج یادگیری را همراه با لیست هزینه محصولات و تدریس ها در این مطلب از کنکور آسان است مشاهده کنید .

اساتید دوازدهم تجربی کنکور آسان است

برای دروس سال دوازدهم تجربی کنکور آسان است این اساتید که از اساتید باسابقه کنکور آسان است و برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری ، یادگیری آسان و …. می باشند وظیفه تدریس را دارند
امیر مسعودی درس ریاضی و فیزیک ، امیر حسین شاهانی درس ریاضی و فیزیک ، امیر دانش زاده در زبان انگلیسی ، عارف ربیعیان در شیمی ، هژیر امیری، هادی وصالی، مهدی شیخی و عرفان پازوکی در درس زیست، استاد احمدی در دین و زندگی ، ادبیات فارسی ، و عربی ، دکتر محبوبی در زبان انگلیسی و … از مدرسان و اساتید دوازدهم تجربی انتشارات گیلنا هستند.

قیمت ریاضی دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی احتمال دوازدهمامیر مسعودی۶۰
آموزش احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی ۱۲۵
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی تابع سه سال امیر مسعودی ۳۵۰
روش تست زنی حد بی نهایت دوازدهمامیر مسعودی۹۵
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۲۱۵
مشتق و کاربرد مشتق امیر مسعودی۲۹۰
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی مثلثات سه سالامیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی 150
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۲ CPR امیر مسعودی ۳۷۰
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۳۲۵

قیمت فیزیک دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
حرکت شناسی سامان مطلبی150
دینامیک سامان مطلبی300
نوسان و امواجسامان مطلبی400

قیمت شیمی دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش شیمی فصل اعارف ربیعیان590
آموزش شیمی فصل ۲عارف ربیعیان240
آموزش شیمی فصل ۳عارف ربیعیان330
آموزش شیمی فصل ۴عارف ربیعیان۲۲۵
روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان700
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی فصل ۳عارف ربیعیان480
روش تست زنی فصل ۴عارف ربیعیان660
جمع بندی فصل ۱ و ۲ عارف ربیعیان۱۶۰
جمع بندی فصل ۳ و ۴ عارف ربیعیان ۱۶۵
جمع بندی شیمی ۱۲ عارف ربیعیان۷۰
استوکیومتریعارف ربیعیان265
اسید و بازعارف ربیعیان250

قیمت زیست دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
بمب زیست دوازدهمهادی وصالی1200
آموزش زیست دوادزهمهژیر امیری460
روش تست زنی زیستدکتر پازوکی۲۶۰
جمع بندی زیست دکتر پازوکی۱۰۰
همایش زیستدکتر شیخی۲۵۵
خلاقیت زیستدکتر شیخی۳۷۵
سوالات احتمالی زیستحسینی نیا۸۰
خلاقیت زیست گیاهی دوازدهمحسینی نیا۱۰۰

قیمت ادبیات فارسی دوازدهم تجربی کنکور اسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات فارسی ستار نژاد۲۶۰
روش تست ادبیات فارسیستار نژاد۲۲۰
زبان فارسیستار نژاد۱۵۰
آرایهستار نژاد۱۲۰
مجموعه ۳۰۰ تست قرابت معنایی منفیستار نژاد۱۶۰
جمع بندی ادبیات سه سالستار نژاد۱۴۵
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۵۵
روش تست قرابت معنایی مثبت دوازدهماستاد احمدی۹۰
روش تست قرابت معنایی منفیاستاد احمدی۸۰

قیمت زبان انگلیسی دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسیدانش زاده۱۸۰
روش تست زنی زبان انگلیسیدانش زاده۲۱۰
جمع بندی گرامر کنکورمحجوبی۷۵
جمع بندی کلوز تستمحجوبی۸۰
جمع بندی ریدینگمحجوبی۱۰۰
جمع بندی واژگانمحجوبی۹۵

قیمت عربی دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع عربیسعید جوکار۱۲۰
خلاقیت قواعد عربیاستاد احمدی۱۶۰
درک مطلباستاد احمدی۱۶۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۶۰
عربی صد در صداستاد احمدی۱۵۰
جمع بندی عربی کنکورسعید جوکار۱۱۰

قیمت دین و زندگی دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگی استاد احمدی۲۴۰
روش تست زنی دین و زندگیاستاد احمدی۲۴۰
دین و زندگی ۱۰۰% در ۵ جلسهسعید بدلی۲۰۰
جمع بندی دین و زندگی کنکورسعید بدلی۲۷۰
جمع بندی دینی کنکور برای صد زدنسعید بدلی۱۷۵

قیمت و خرید محصولات کنکور آسان است

بعد از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان دو راه خرید و آسان در اختیار شما قرار دارد
۱- از طریق سایت رسمی کنکور آسان است و خرید از قسمت فروشگاه اینترنتی و یا نصب اپلیکیشن کنکور آسان است
۲- خرید محصولات کنکور آسان است پس از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان است و تماس شبانه روزی با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و دریافت شماره حساب کنکور آسان است

سایت های رسمی ، اینستاگرام و اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا

سایت های رسمی ، اپلیکیشن و اینستاگرام موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا را در زیر مشاهده می کنید
کنکور آسان است
سایت رسمی یادگیری آسان
سایت رسمی زنگ پنجم
سایت رسمی امیر مسعودی
سایت رسمی امیر دانش زاده
اینستاگرام اوج یادگیری
اپلیکیشن کنکور آسان است