قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است

در ادامه می توانید به تفکیک درس به درس، قیمت محصولات و منابع پایه دهم تجربی را مشاهده کنید.
جهت تماشای نمونه تدریس های اساتید کنکور آسان است اینجا کلیک کنید.

قیمت ریاضی دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ریاضی دوازدهمسامان مطلبی500
روش تست زنی ریاضی دوازدهمسامان مطلبی720
روش تست زنی احتمال دوازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی تابع سه سال امیر مسعودی ۳۵۰
روش تست زنی حد بی نهایت دوازدهمامیر مسعودی۹۵
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۲۱۵
مشتق و کاربرد مشتق امیر مسعودی۲۹۰
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی مثلثات سه سالامیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی 150
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۲ CPR امیر مسعودی ۳۷۰
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
خلاقیت هندسهسامان مطلبی360
آشنایی با ریاضیسامان مطلبی375
ریاضی بدون اعدادسامان مطلبی280
جمع بندی تابع دوازدهمسامان مطلبی400

قیمت فیزیک دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
حرکت شناسیسامان مطلبی150
دینامیکسامان مطلبی300
نوسان و امواجسامان مطلبی400
آموزش جامعمهندس علیشاه300

قیمت شیمی دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش شیمی فصل اعارف ربیعیان590
آموزش شیمی فصل ۲عارف ربیعیان240
آموزش شیمی فصل ۳عارف ربیعیان330
آموزش شیمی فصل ۴عارف ربیعیان۲۲۵
روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان700
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان700
روش تست زنی فصل ۳عارف ربیعیان480
روش تست زنی فصل ۴عارف ربیعیان660
جمع بندی فصل ۱ و ۲ عارف ربیعیان۱۶۰
جمع بندی فصل ۳ و ۴ عارف ربیعیان 560
جمع بندی شیمی ۱۲ عارف ربیعیان370
استوکیومتریعارف ربیعیان265
اسید و بازعارف ربیعیان250
بمب شیمی سه سالعارف ربیعیان460

قیمت زیست دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
بمب زیست دوازدهمهادی وصالی1200
جاندارشناسی زیست سه سالمهدی آرام فر280
آموزش زیست دوادزهمهژیر امیری460
روش تست زنی زیستدکتر پازوکی۲۶۰

قیمت ادبیات فارسی دوازدهم تجربی کنکور اسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات فارسی ستار نژاد۲۶۰

قیمت زبان انگلیسی دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسی دوازدهمدانش زاده۱۸۰
آموزش زبان انگلیسی دوازدهمپناه یزدان960

قیمت عربی دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع عربیسعید جوکار۱۲۰

قیمت دین و زندگی دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگی علیشاه200

خرید محصولات دوازدهم تجربی

بعد از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان دو راه خرید و آسان در اختیار شما قرار دارد:
۱- از طریق سایت رسمی کنکور آسان است و خرید از قسمت فروشگاه اینترنتی و یا نصب اپلیکیشن کنکور آسان است
۲- تماس شبانه روزی با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و دریافت شماره حساب کنکور آسان است