در ادامه می توانید به تفکیک درس به درس، قیمت محصولات و منابع پایه رشته انسانی را مشاهده کنید.
جهت تماشای نمونه تدریس های اساتید کنکور آسان است اینجا کلیک کنید

قیمت محصولات انسانی نظام جدید کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ریاضی دهممهندس علیشاه200
آموزش ریاضی دهممهندس شاهانی260
روش تست ریاضی دهممیثم جهانگیری۲۲۰
آموزش ریاضی دوازدهممهندس شاهانی260
روش تست ریاضی دوازدهممیثم جهانگیری400
آموزش عربی دهم سعید زلوحی جوکار 75
آموزش عربی یازدهم سعید زلوحی جوکار ۱۰۰
آموزش عربی دوازدهمسعید زلوحی جوکار۶۰
روش تست عربی دوازدهمسعید زلوحی جوکار180
روش تست زنی تاریخ دوازدهماحمد رضا حسینی۸۰
روش تست زنی تاریخ یازدهماحمدرضا حسینی۸۰
آموزش تاریخ یازدهم انسانیاحمدرضا حسینی۱۸۰
روش تست ریاضی یازدهممیثم جهانگیری۲۲۰
آموزش تاریخ دهماحمدرضا حسینی200
روش تست زنی تاریخ دهماحمد رضا حسینی۸۰
آموزش تاریخ دوازدهماحمدرضا حسینی۱۸۰
روش تست زنی عربی سه سالجوکار۱۷۰
آموزش منطق دهمحاجی لر120
آموزش اقتصادگروه مولفان200
روش تست اقتصادانتظامی675
آموزش جغرافیا دهماحمدرضا حسینی120
شش کتاب الماسگروه مولفان610
جامع هفت کتاب طلاگروه مولفان810
روش تست هفت کتاب طلاگروه مولفان550
خلاصه نویسی روانشناسیگروه مولفان200
300 تست منطقگروه مولفان200
300 تست فلسفه یازدهمگروه مولفان200

قیمت و خرید محصولات کنکور آسان است

بعد از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان دو راه خرید و آسان در اختیار شما قرار دارد.
۱-از طریق سایت رسمی کنکور آسان است و خرید از قسمت فروشگاه اینترنتی و یا نصب اپلیکیشن کنکور آسان است
۲-تماس شبانه روزی با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و دریافت شماره حساب کنکور آسان است