قیمت دروس رشته انسانی کنکور آسان است نظام جدید چند است ؟

لیست قیمت محصولات و منابع رشته انسانی کنکور آسان است برای دانش آموزان دهم ، یازدهم و دوازدهم نظام جدید چند است ؟
محصولات رشته انسانی کنکور آسان است چه درس هایی را شامل می شود ؟
اساتید رشته انسانی کنکور آسان است را همراه با لیست قیمت محصولات و تدریس ها در این مطلب از کنکور آسان است مشاهده کنید .

اساتید رشته انسانی کنکور آسان است

قبل از مشاهده قیمت محصولات انسانی کنکور آسان است لازم است بدانید:
برای دروس رشته انسانی این اساتید که
از اساتید باسابقه کنکور آسان است و برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری ، زنگ پنجم و …. می باشند وظیفه تدریس را دارند .
استاد احمدی در دین و زندگی ، ادبیات فارسی ، و عربی
امیر دانش زاده و حمید رضا محبوبی در زبان انگلیسی
مهرداد محمودی در درس تاریخ ایران جهان
سعید زلوحی جوکار در درس عربی
مهندس علیشاه در ریاضی
نیما حاجی لر در اقتصاد
از مدرسان و اساتید رشته انسانی انتشارات انتشارات گیلنا برای دانش آموزان نظام جدید
سال دهم ،یازدهم و دوازدهم هستند

قیمت محصولات انسانی نظام جدید کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ریاضی دهممهندس علیشاه260
روش تست ریاضی دهممیثم جهانگیری۲۲۰
آموزش عربی دهم سعید زلوحی جوکار ۶۰
آموزش عربی یازدهم سعید زلوحی جوکار ۱۰۰
آموزش عربی دوازدهمسعید زلوحی جوکار۶۰
جمع بندی سوالات احتمالی سعید زلوحی جوکار۴۰
جمع بندی ریاضی جدید و قدیممهندس علیشاه۹۰
آموزش دین و زندگی دهم و یازدهممحمد علیشاهی۱۴۰
روش تست زنی تاریخ دوازدهماحمد رضا حسینی۸۰
روش تست زنی تاریخ یازدهم انسانیاحمدرضا حسینی۸۰
آموزش تاریخ یازدهم انسانیاحمدرضا حسینی۱۸۰
روش تست ریاضی یازدهممیثم جهانگیری۲۲۰
آموزش تاریخ دهماحمدرضا حسینی۱۸۰
روش تست زنی تاریخ دهماحمد رضا حسینی۸۰
آموزش تاریخ دوازدهماحمدرضا حسینی۱۸۰
روش های تست زنی آرایه های ادبیستارنژاد۱۲۰
روش تست زنی عربی دهمجوکار۱۷۰
روش تست زنی عربی یازدهم جوکار۱۷۰
روش تست زنی عربی دوازدهمجوکار۱۷۰
۹۰۰ تست احتمالی دین و زندگی یازدهماحمدی و محمد علیشاهی۱۰۰
خلاقیت در عربی دهم ( درس ۵ تا ۸ ) احمدی۱۶۰
آموزش جامع ریاضی و آمار دهم انسانی شاهانی۲۶۰
جمع بندی علوم و فنون برای ۱۰۰ زدن ستارنژاد ۱۲۰

قیمت و خرید محصولات کنکور آسان است

بعد از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان دو راه خرید و آسان در اختیار شما قرار دارد
۱- از طریق سایت رسمی کنکور آسان است و خرید از قسمت فروشگاه اینترنتی و یا نصب اپلیکیشن کنکور آسان است
۲- خرید محصولات کنکور آسان است پس از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان است و تماس شبانه روزی با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و دریافت شماره حساب کنکور آسان است

سایت های رسمی ، اینستاگرام و اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا

سایت های رسمی ، اپلیکیشن و اینستاگرام موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا را در زیر مشاهده می کنید
کنکور آسان است
سایت رسمی یادگیری آسان
سایت رسمی زنگ پنجم
سایت رسمی امیر مسعودی
سایت رسمی امیر دانش زاده
اینستاگرام اوج یادگیری
اپلیکیشن کنکور آسان است