قیمت انسانی کنکور آسان است

قیمت انسانی کنکور آسان است

قیمت دروس رشته انسانی کنکور آسان است نظام جدید چند است ؟

لیست قیمت محصولات و منابع رشته انسانی کنکور آسان است برای دانش آموزان دهم ، یازدهم و دوازدهم نظام جدید چند است ؟
محصولات رشته انسانی کنکور آسان است چه درس هایی را شامل می شود ؟
اساتید رشته انسانی کنکور آسان است را همراه با لیست قیمت محصولات و تدریس ها در این مطلب از کنکور آسان است مشاهده کنید .

اساتید رشته انسانی کنکور آسان است

قبل از مشاهده قیمت محصولات انسانی کنکور آسان است لازم است بدانید:
برای دروس رشته انسانی این اساتید که
از اساتید باسابقه کنکور آسان است و برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری ، زنگ پنجم و …. می باشند وظیفه تدریس را دارند .
استاد احمدی در دین و زندگی ، ادبیات فارسی ، و عربی
امیر دانش زاده و حمید رضا محبوبی در زبان انگلیسی
مهرداد محمودی در درس تاریخ ایران جهان
سعید زلوحی جوکار در درس عربی
مهندس علیشاه در ریاضی
نیما حاجی لر در اقتصاد
از مدرسان و اساتید رشته انسانی انتشارات انتشارات گیلنا برای دانش آموزان نظام جدید
سال دهم ،یازدهم و دوازدهم هستند

قیمت محصولات انسانی نظام جدید کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموش اقتصاد دهمحاجی لر۲۱۰
آموزش ریاضی دهممهندس علیشاه۱۳۵
آموزش جامعه شناسی دهمنیما حاجی لر۹۰
آموزش عربی دهمسعید زلوحی جوکار۶۰
آموزش عربی یازدهمسعید زلوحی جوکار۱۰۰
آموزش عربی دوازدهمسعید زلوحی جوکار۶۰
جمع بندی سوالات احتمالیسعید زلوحی جوکار۴۰
جمع بندی ریاضی جدید و قدیممهندس علیشاه۹۰
آموزش دین و زندگی دهم و یازدهممحمد علیشاهی۱۴۰
آموزش جامع تاریخ ایران و جهان دهممهرداد محمودی۷۵
آموزش جامع تاریخ ایران و جهان یازدهممهرداد محمودی۱۲۰
روش تست زنی تاریخ دهماحمد رضا حسینی۸۰
روش تست زنی تاریخ دوازدهماحمد رضا حسینی۸۰

قیمت و خرید محصولات کنکور آسان است

بعد از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان دو راه خرید و آسان در اختیار شما قرار دارد
۱- از طریق سایت رسمی کنکور آسان است و خرید از قسمت فروشگاه اینترنتی و یا نصب اپلیکیشن کنکور آسان است
۲- خرید محصولات کنکور آسان است پس از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان است و تماس شبانه روزی با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و دریافت شماره حساب کنکور آسان است

سایت های رسمی ، اینستاگرام و اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا

سایت های رسمی ، اپلیکیشن و اینستاگرام موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا را در زیر مشاهده می کنید
کنکور آسان است
سایت رسمی یادگیری آسان
سایت رسمی زنگ پنجم
سایت رسمی امیر مسعودی
سایت رسمی امیر دانش زاده
اینستاگرام کنکور آسان است
اپلیکیشن کنکور آسان است