ضریب دروس در کنکور ۱۴۰۰

ضریب دروس رشته تجربی در هر زیر گروه

ضریب دروس رشته ریاضی در هر زیر گروه

سوالات آزمون سراسری در ۲ مجموعه سوالات اختصاصی و عمومی دسته بندی می شوند.

هر یک از این دفترچه ها شامل تعدادی سوال از چندین درس می باشند که دارای ضرایب و میزان اهمیت متفاوتی در زیر گروه های رشته های ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان می باشند.

دانش آموزانی که قصد شرکت در آزمون سراسری را دارند باید از این ضرایب و اهمیت آن ها آگاهی داشته باشند.

میزان اهمیت و تاثیر هر درس را با توجه به ضریب آن می توان سنجید.

در صورت داشتن هرگونه پرسش در رابطه با ضریب دروس در کنکور ۱۴۰۰ ادامه مطلب را بخوانید.

ضریب دروس در کنکور ۱۴۰۰

ضریب دروس رشته تجربی در کنکور ۱۴۰۰

زیرگروه / عناوین دروسزمین شناسیریاضیزیست شناسیفیزیکشیمی
زیرگروه ۱۰۲۴۲۳
زیرگروه ۲۱۳۴۲۴
زیرگروه ۳۴۳۲۲۲
زیرگروه ۴۱۴۲۳۲
زیرگروه ۵۱۳۲۲۲

ضریب دروس رشته ریاضی در کنکور ۱۴۰۰

زیرگروه / عناوین دروسریاضیفیزیکشیمی
زیرگروه ۱۴۳۲
زیرگروه ۲۴۳۳
زیرگروه ۳۳۲۳

ضریب دروس رشته انسانی در کنکور ۱۴۰۰

عناوین دروس / زیرگروهزیرگروه ۱زیرگروه ۲زیرگروه ۳زیرگروه ۴زیرگروه ۵
ریاضی۲۴۴۳۳
اقتصاد۱۲۳۲۲
زبان و ادبیات فارسی۴۲۲۲۲
زبان عربی۴۱۱۱۱
تاریخ و جغرافیا۱۱۱۳۱
علوم اجتماعی۱۳۲۲۳
فلسفه و منطق۳۱۱۲۲
روان شناسی۱۲۱۳۳

در صورت داشتن هرگونه پرسش در رابطه با ضریب دروس در کنکور ۱۴۰۰ ادامه مطلب را بخوانید.

ضریب دروس عمومی در کنکور ۱۴۰۰

دروس عمومی در دفترچه سوالات عمومی شامل ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی می باشد.

دروس عمومی در بین دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی مشترک می باشد.

بین تمام دروس عمومی ادبیات دارای بیشترین ضریب می باشد و دانش آموزان باید برای یادگیری این درس زمان بیشتری را صرف کنند.

عنوان درسضریب
زبان و ادبیات فارسی۴
فرهنگ و معارف اسلامی۳
زبان عربی۲
زبان خارجی۲

ضریب دروس هنر در کنکور ۱۴۰۰

عنوان درسزیرگروه ۱زیرگروه ۲زیرگروه ۳زیرگروه ۴زیرگروه ۵
درک عمومی هنر۴۳۳۳۳
درک عمومی ریاضی –
فیزیک
۱۳۱۱۱
ترسیم فنی۱۲۲۱۱
خلاقیت تصویری و تجسمی۴۴۲۲۱
خلاقیت نمایشی۱۱۱۴۱
خلاقیت موسیقی۱۱۱۱۴
خواص مواد۱۱۱۱۱

ضریب دروس زبان در کنکور ۱۴۰۰

زیر گروه عنوان درسضریب
یکزبان و ادبیات فارسی۴
یکزبان عربی۲
یکفرهنگ و معارف اسلامی۳
یکزبان خارجی۲
یکزبان تخصصی انگلیسی۴
دوزبان و ادبیات فارسی۴
دوزبان عربی۲
دوفرهنگ و معارف اسلامی۳
دوزبان خارجی آلمانی۲
دوزبان تخصصی آلمانی۴
سهزبان و ادبیات فارسی۴
سهزبان عربی۲
سهفرهنگ و معارف اسلامی۳
سهزبان خارجی فرانسه۲
سهزبان تخصصی فرانسه۴
چهارزبان و ادبیات فارسی۴
چهارزبان عربی۲
چهارفرهنگ و معارف اسلامی۳
چهارزبان خارجی۴
دروس عمومی در کنکور سراسری دارای چه ضرایبی می باشند؟

ادبیات دارای ضریب ( ۴ ) دین و زندگی ( ۳ ) زبان عربی ( ۲ ) زبان انگلیسی ( ۲ )

درس فلسفه و منطق در رشته انسانی در زیر گروه ۲ دارای چه ضریب است؟

درس فلسفه و منطق در زیر گروه ۲ دارای ضریب یک می باشد.

رشته هنر و رشته زبان هر کدام دارای چند زیر گروه می باشند؟

رشته هنر دارای ۵ زیر گروه و رشته زبان دارای ۴ زیر گروه می باشد.

دانش آموزان قبل از انجام هر کاری برای درس خواندن ابتدا باید برنامه ریزی کنند و هدف خود را در نظر بگیرند و با توجه به آن قدم در این راه بگذارند.

شماره تماس جهت ارتباط با مرکز مشاوره کنکور آسان است:

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

در صورت داشتن هرگونه پرسش در رابطه با ضریب دروس در کنکور ۱۴۰۰ ادامه مطلب را بخوانید.

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

  • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

  • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

در صورت داشتن هرگونه پرسش در رابطه با ضریب دروس در کنکور ۱۴۰۰ با ما در تماس باشید .

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

لینک مرتبط

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰
منابع کنکور ۱۴۰۰
اهمیت ضرایب دروس کنکوری