در این مطلب ، اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با خلاصه نویسی دروس عمومی به روش کنکور آسان است ، توضیح خواهیم داد.

این دروس از اهمیت بالایی برخوردار هستند و نقش مهمی را در رتبه و تراز نهایی داوطلب ایفا می کنند .

از این رو برای همه داوطلبان ضروری است که نسبت به مطالعه دروس عمومی با جدیت برخوردد کنند و زمان و انرژی کافی را به روی این دروس اختصاص دهند .

اهمیت جمع بندی در این امر است که وقتی مطالب در ذهن شما به طور دسته بندی شده قرار می گیرند ، امکان بازیابی و دسترسی به آن ها افزایش پیدا می کند .

برای جمع بندی دروس عمومی ، توصیه می شود که به صورت مبحثی عمل کرد و هر مبحث را به صورت جداگانه و موضوعی مرور و جمع بندی کرد .

شروع فرآیند آزمون سراسری ، با دفترچه عمومی است . داوطلبان می بایست مجموعا به ۱۰۰ سوال عمومی پاسخ دهند.

دروس عمومی کنکور

دفترچه عمومی در آزمون سراسری به ترتیب شامل دروس زیر است :

 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان عرب
 • دینی
 • زبان خارجی
 • در جدول زیر تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی به دروس عمومی را مشاهده می کنید :
عنوان درستعداد سوالاتمدت زمان پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی۲۵۱۸
عربی۲۵۲۰
دین و زندگی۲۵۱۷
زبان انگلیسی۲۵۲۰
مجموع سوالات دفترچه عمومی۱۰۰۷۵

در ادامه ی این مطلب خلاصه نویسی دروس عمومی به روش کنکور آسان است را به تفکیک درس به درس شرح خواهیم داد .

 • در جدول زیر ضرایب دروس عمومی را مشاهده می کنید :
عنوان درسضریب
زبان و ادبیات فارسی۴
زبان عربی۲
دین و زندگی۳
زبان انگلیسی۲
 • در جدول زیر منابع دروس عمومی کنکور ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید :
عنوان درسنام کتابپایهسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)
فارسی (
۲)
فارسی (
۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (
۲)
عربی ، زبان قرآن (
۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
دین و زندگیدین و زندگی (۱)
دین و زندگی (
۲)
دین و زندگی (
۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
زبان انگلیسیزبان انگلیسی (۱)
زبان انگلیسی (
۲)
زبان انگلیسی (
۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

در ادامه ی این مطلب خلاصه نویسی دروس عمومی به روش کنکور آسان است را به تفکیک درس به درس شرح خواهیم داد .

همچنین راهکارهای کاربردی را برای خلاصه نویسی اصولی این دسته از دروس ارائه خواهیم داد . پس با ما همراه باشید .

نحوه خلاصه نویسی دروس عمومی کنکور : ادبیات فارسی

اولین درس عمومی که در آزمون سراسری به آن پاسخ خواهید داد ، درس ادبیات فارسی است .

در میان دروس عمومی ، درس ادبیات فارسی دارای ضریب ۴ بوده و از سایر دروس ضریب بالاتری را به خود اختصاص داده است . بنابراین از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در تراز شما نقش مهمی را ایفا خواهد کرد .

برای خلاصه نویسی درس ادبیات فارسی می توانید از روش های پیشنهادی زیر بهره ببرید :

 • مطالعه و مرور لغات + تاریخ ادبیات + آرایه های ادبی + قرابت معنایی + دستور زبان فارسی ، به صورت مجزا و جداگانه و مبحثی
 • استفاده از فلش کارت
 • تهیه کتابچه های مبحثی ادبیات فارسی برای جمع بندی و مرور بهتر (لغات + تاریخ ادبیات + آرایه های ادبی + قرابت معنایی + دستور زبان)
 • نوشتن کلمات و جملات کلیدی
 • دسته بندی کردن مطالب
 • تغییر جملات به زبان ساده و روان
 • استفاده از کلمات هم معنی
 • هایلات کلمات و جملات مهم
 • حاشیه نویسی
 • سرفصل نویسی
 • نقشه ذهنی و نمودار درختی

نحوه خلاصه نویسی دروس عمومی کنکور : زبان عرب

این درس دومین درس دفترچه عمومی آزمون سراسری است .

مشاوران این درس را در حکم یک درس اختصاصی در میان دروس عمومی به حساب می آورند و همین امر نشان دهنده اهمیت بالای این درس در رتبه نهایی داوطلب است .

ضریب این درس ۲ بوده و مدت زمان پاسخگویی به سوالات آن به طور میانگین ۲۰ دقیقه می باشد.

برای خلاصه نویسی این درس عمومی می توانید از روش های پیشنهادی زیر بهره ببرید :

 • مطالعه و مرور لغات + ترجمه + قواعد + درک مطلب ، به صورت مجزا و جداگانه
 • استفاده از فلش کارت
 • تهیه کتابچه های مبحثی برای جمع بندی و مرور بهتر (لغات + ترجمه + قواعد + درک مطلب)
 • نوشتن کلمات و جملات کلیدی
 • دسته بندی کردن مطالب
 • تغییر جملات به زبان ساده و روان
 • استفاده از کلمات هم معنی
 • هایلات کلمات و جملات مهم
 • حاشیه نویسی
 • سرفصل نویسی
 • نقشه ذهنی و نمودار درختی

نحوه خلاصه نویسی دروس عمومی کنکور : دینی

این درس سومین درسی خواهید بود که در آزمون سراسری به آن پاسخ می دهید .

مطالعه ی دینی نسبت به سایر دروس دشواری کمتری داشته و با کمی تلاش و مطالعه اصولی می توان درصد خوبی از این درس کسب کرد .

ضریب این درس ۳ بوده و مدت زمان پاسخگویی به سوالات آن به طور میانگین ۱۷ دقیقه می باشد .

برای خلاصه نویسی این درس می توانید از روش های پیشنهادی زیر بهره ببرید :

 • مطالعه و مرور آیات + پیام آیات + متن کتاب درسی ، به صورت مجزا و جداگانه
 • استفاده از فلش کارت
 • تهیه کتابچه های مبحثی دینی برای جمع بندی و مرور بهتر (آیات + پیام آیات + متن کتاب درسی)
 • نوشتن کلمات و جملات کلیدی
 • دسته بندی کردن مطالب
 • تغییر جملات به زبان ساده و روان
 • استفاده از کلمات هم معنی
 • هایلات کلمات و جملات مهم
 • حاشیه نویسی
 • سرفصل نویسی
 • نقشه ذهنی و نمودار درختی

نحوه خلاصه نویسی دروس عمومی کنکور : زبان خارجی

آخرین درس و شاید دشوارترین درس عمومی برای بسیاری از داوطلبان ، زبان خارجی است .

ضریب این درس ۲ بوده و مدت زمان پاسخگویی به سوالات آن به طور میانگین ، ۲۰ دقیقه می باشد.

برای خلاصه نویسی این درس می توانید از روش های پیشنهادی زیر بهره ببرید :

 • مطالعه و مرور لغات + ترجمه + قواعد + درک مطلب ، به صورت مجزا و جداگانه
 • استفاده از فلش کارت
 • تهیه کتابچه های مبحثی برای جمع بندی و مرور بهتر (لغات + ترجمه + قواعد + درک مطلب)
 • نوشتن کلمات و جملات کلیدی
 • دسته بندی کردن مطالب
 • تغییر جملات به زبان ساده و روان
 • استفاده از کلمات هم معنی
 • هایلات کلمات و جملات مهم
 • حاشیه نویسی
 • سرفصل نویسی
 • نقشه ذهنی و نمودار درختی

مزایای خلاصه نویسی دروس عمومی به روش کنکور آسان است

برخی از فواید خلاصه نویسی از نظر امیر مسعودی به شرح زیر است :

صرفه جویی در وقت و زمان مهمترین فایده ی خلاصه نویسی برای یک دانش آموز خواهد بود .
تثبیت دروس و دستابی به فهم عمیق تر به مطالب درسی ، چرا که یکی از راه های یادگیری عمیق ، نوشتن آن مطلب است .
با خلاصه نویسی یک منبع جامع و کامل برای دوران جمع بندی و مروز خواهید داشت .
خلاصه ها نمای کلی از درس را به شما ارائه می دهند و این امر خود در بهبود عملکرد شما موثر خواهد بود.
خلاصه ها چون کوتاه و جامع هستند می توانند شما را به خواندن ترغیب کنند و در شما ایجاد انگیزه کنند .

نکات مهم در خلاصه نویسی دروس عمومی به روش کنکور آسان است

در امر خلاصه نویسی ، امیر مسعودی توصیه های مهمی را برای شما دارد .

به دانش آموزان و داوطلبان کنکوری توصیه می شود که همه این نکات را رعایت کنند تا بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند .

نکات مهم در خلاصه نویسی از نظر امیر مسعودی به شرح زیر است :

حتما یک دفتر یا یک کلاسور تقریبا حجیم برای خود تهیه کنید تا بتواند حجم خلاصه هایتان را پوشش دهد .
تاریخ هر نوشته و یادداشت خود را در بالای سربرگ دفتر خود بنویسید .
بهترین زمان خلاصه برداری در حین مطالعه است .به محض اینکه با نکته مهمی برخورد کردید ، آنرا در دفتر خود یادداشت کنید.
از نوشتن مطالب زائد و اضافی خودداری کرده و سعی کنید فقط کلمات کلیدی و مهم را یادداشت کنید .
برای نوشتن لغات مهم ، تاریخ ها ، مکان ها و … می توانید از جدول استفاده کنید .
حتما ابتدا کلیات را نوشته و سپس به سراغ جزئیات بروید .
عناوین ، سرفصل ها ، بخش ها و مقدمه ها را با رنگ دیگری یادداشت کرده تا از هم مجزا شوند .
در پایان مطالعه ، خلاصه های خود را یکبار بخوانید و در صورت لزوم آن را اصلاح کرده و را تکمیل کنید .

در صورت داشتن هر گونه پرسش در رابطه با خلاصه نویسی دروس عمومی به روش کنکور آسان است با ما در تماس باشید .

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰