کنکور آسان است | 02155756500
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

حذفیات کنکور ۱۴۰۱

حذفیات کنکور ۱۴۰۱

حذفیات کنکور ۱۴۰۱ چیست ؟

در کنکور سراسری ۱۴۰۱ ، چه مطالبی از کتب درسی حذف خواهند شد ؟

حذفیات کنکور ۱۴۰۱ شامل چه مباحثی می باشد؟

اهمیت آگاهی از حذفیات کنکور ۱۴۰۱ در جایی مشخص می گردد که موجب صرفه جویی در زمان شما می شود .

هنگامی که از حذفیات و مطالب اضافی موجود در کتاب های درسی اطلاع داشته باشید ، زمان مورد نیاز برای مطالعه آن را به مطالب مهم تر اختصاص می دهید .

هر ساله سازمان سنجش و آموزش کشور ، طی یک اطلاعیه ، حذفیات کنکور سراسری را اعلام میکند.

قسمت های مشخص شده توسط سازمان سنجش ، شامل مواردی است که در کنکور از آن ها هیچ گونه سوال طرح نمی شود.

لیستی که توسط سازمان سنجش برای کنکور ۱۴۰۰ اعلام شده ، برای کنکور ۱۴۰۱ نیز کاربرد دارد .

به نظر می رسد که حذفیات آزمون سراسری ۱۴۰۱ ، مشابه کنکور ۱۴۰۰ باشد .

در این مقاله ، حذفیات مربوط به کنکور هر پنج گروه آزمایشی (علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، زبان های خارجی و هنر) را به طور کامل عنوان خواهیم کرد .

از لینک زیر می توانید حذفیات مربوط به کنکور ۱۴۰۰ را مطالعه کنید .

حذفیات دروس عمومی کنکور ۱۴۰۱

دروس عمومی کنکور شامل دروس زیر است :

 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان عربی
 • دین و زندگی
 • زبان انگلیسی
عنوان درس تعداد سوالاتمدت زمان پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی۲۵۱۸
عربی۲۵۲۰
دین و زندگی۲۵۱۷
زبان انگلیسی۲۵۲۰
مجموع سوالات دفترچه عمومی۱۰۰۷۵

حذفیات ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
فارسی (۱)گنج حکمت ها ، روان خوانی ها ، شعرخوانی ها
فارسی (۲)گنج حکمت ها ، روان خوانی ها ، شعرخوانی ها
فارسی (۳)گنج حکمت ها ، روان خوانی ها ، شعرخوانی ها

حذفیات زبان عربی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
عربی (۱)بخش البحث العلمی
عربی (۲)بخش المعربات الفارسیه ، بخش البحث العلمی
عربی (۳)بخش البحث العلمی و بخش خوب است بدانیم صفحه ۶۵

حذفیات دین و زندگی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
دین و زندگی (۱)۱- آیات ابتدای هر درس
۲- فعالیتهای دارای علامت ستاره (*)
۳- محتوای بخشهای بیشتر بیدانیم
۴- پاسخ سوالات شما
۵- پیشنهاد
۶- دانش تکمیلی
۷- معرفی کتاب
۷- فیلم
۸- پاورقی ها
۹- برداشت ها
دین و زندگی (۲)۱- آیات ابتدای هر درس
۲- فعالیتهای دارای علامت ستاره (*)
۳- محتوای بخشهای بیشتر بیدانیم
۴- پاسخ سوالات شما
۵- پیشنهاد
۶- دانش تکمیلی
۷- معرفی کتاب
۷- فیلم
۸- پاورقی ها
۹- برداشت ها
۱۰- حرکت زمین و هفت خط آن در صفحه ۴۷
۱۱- صفحه ۶۲ خط شش
دین و زندگی (۳)۱- آیات ابتدای هر درس
۲- فعالیتهای دارای علامت ستاره (*)
۳- محتوای بخشهای بیشتر بیدانیم
۴- پاسخ سوالات شما
۵- پیشنهاد
۶- دانش تکمیلی
۷- معرفی کتاب
۷- فیلم
۸- پاورقی ها
۹- برداشت ها

حذفیات زبان انگلیسی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
زبان انگلیسی (۱)بخش های learned you What
زبان انگلیسی (۲)بخش های learned you What
زبان انگلیسی (۳)بخش های learned you What

حذفیات رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱

دروس اختصاصی کنکور تجربی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :

 • زمین شناسی
 • ریاضی
 • زیست شناسی
 • فیزیک
 • شیمی
عنوان درس تعداد سوالاتمدت زمان پاسخگویی
زمین شناسی۲۵۲۰
ریاضی۳۰۴۷
زیست شناسی۵۰۳۶
فیزیک۳۰۳۷
شیمی۳۵۳۵
مجموع سوالات دفترچه اختصاصی۱۷۵۱۴۵

حذفیات درس زمین شناسی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
زمین شناسی (۲)مطالب مربوط به حفظ اعداد
جدول ها
بیشتر بدانید
جمع آوری اطلاعات
آشنایی با علوم ایران و زمین
مفاخر ایران و جهان

حذفیات درس ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
ریاضی (۱)تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب درسی
ریاضی (۲)تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب درسی
ریاضی (۳)تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب درسی

حذفیات درس زیست شناسی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
زیست شناسی (۱)۱- بیشتر بدانید و واژه شناسی
۲- طراحی سوال از شکل های کتاب درسی که غیرمجاز بودن طرح
سؤال در آن مشخص شده اند.
۳- طراحی سوال عددی و محاسباتی به هر شکل
۴- طراحی سوال از فرمول های ساختاری مواد شیمیایی
۵- آوردن واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به همراه معادل لاتین در داخل پرانتز و کنار آن الزامیست.
زیست شناسی (۲)۱- بیشتر بدانید و واژه شناسی
۲- طراحی سوال از شکل های کتاب درسی که غیرمجاز بودن طرح
سؤال در آن مشخص شده اند. (شکل های صفحه ۲۴ کتاب زیست یازدهم )
۳- طراحی سوال عددی و محاسباتی به هر شکل
۴- طراحی سوال از فرمول های ساختاری مواد شیمیایی
۵- آوردن واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به همراه معادل لاتین در داخل پرانتز و کنار آن الزامیست.
زیست شناسی (۳)۱- بیشتر بدانید و واژه شناسی
۲- طراحی سوال از شکل های کتاب درسی که غیرمجاز بودن طرح
سؤال در آن مشخص شده اند.
۳- طراحی سوال عددی و محاسباتی به هر شکل
۴- طراحی سوال از فرمول های ساختاری مواد شیمیایی
۵- آوردن واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به همراه معادل لاتین در داخل پرانتز و کنار آن الزامیست.
۶- طرح پرسش از بخشهای مطالعه آزاد کتاب زیست شناسی ۳
به شرح زیر، مجاز نیست :
فصل ۱:
گفتار۱ : از عنوان تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر عنوان
مدل مولکولی دنا
گفتار۳ : از عنوان سطوح مختلف ساختاری در پروتئین تا سر عنوان نقش
پروتئین ها ، از عنوان عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل
فصل ۲:
گفتار۱ : ازعنوان تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار۱
گفتار۲ :از عنوان محل پروتئین سازی و سرنوشت آنها تا پایان گفتار۲
فصل ۳:
گفتار۲ :از عنوان مهار بیماریهای ژنتیک تا پایان فصل
فصل ۴:
گفتار۳ :از ابتدای گفتار تا سرعنوان گونه زایی
فصل ۵:

گفتار۲ : ازعنوان تنظیم تنفس یاختهای : تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار
گفتار۳ : ازعنوان سلامت بدن : پاد اکسنده ها تا پایان فصل
فصل ۶:

گفتار۲ : از عنوان اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار۲
گفتار۳ : از عنوان جانداران فتوسنتزکننده دیگر تا پایان فصل
فصل ۷:
گفتار۲ : از عنوان مهندسی بافت تا آخر گفتار۲
فصل ۸:
گفتار۳ : از عنوان زندگی گروهی تا پایان فصل

حذفیات درس فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
فیزیک (۱)۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده است که در طراحی سوالات الزامیاً رعایت می شوند . مانند بررسی
حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در
آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزامیا در
طراحی سواالت مد نظر قرار نمی گیرد
فیزیک (۲)۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجیه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده است که در طراحی سؤالات الزاما رعایت میشوند. مانند بررسی
حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا حل
مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده میشود و همچنین
سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جزء اهداف
برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سواالت مد نظر قرار نمیگیرد .
فیزیک (۳)۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجیه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده است کیه در طراحی سوالات الزامیاً رعایت می شوند . مانند بررسی
حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در
آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزامیا در
طراحی سواالت مد نظر قرار نمی گیرد.
۳_ بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصییلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹( شراط همه گیری
کووید۱۹ )و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از
بخش های مطالعه آزاد کتاب فیزیک۳( مطابق با برنامه وضعیت قرمز ) به شرح زیر
مجاز نیست:
فصل ۱ :
بخش ۱-۳ به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۲ :
بخش های ۲-۳ و ۲-۴ به همراه پرسش ها و مسئلههای مرتبد با آن در
انتهای فصل
فصل ۳ :
از مبحث “ادراک شنوایی” در صفحه ۹۳ تا سر بخش ۳-۹ ، صفحه ۹۲ تا
صفحه ۹۹ شامل مباحث “سراب و پاشندگی نور” به همراه پرسش ها و مسئله های
مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۴ :
بخش ۴-۴ به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

حذفیات درس شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
شیمی (۱)۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
شیمی (۲)۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
۵_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
شیمی (۳)۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
۵_ بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹
( شرایط همه گیری کووید۱۹ ) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت
آموزش و پرورش طرح پرسش از بخشهای مطالعه آزاد کتاب شیمی
( مطابق با برنامه وضعیتقرمز ) به شرح زیر مجاز نیست:
فصل ۱ :
صفحه ۱ ،خود را بیازمایید صفحه ۹ ،پیوند با صنعت صفحه
۱۱ ، پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
فصل ۲ :
از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ ابتدای انجام واکنش با سفر
الکترون ، پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۱۱ ،خود را بیازمایید صفحه
۲۲
فصل ۳ :
از آغاز فصل تا صفحه ۲۹ ،سازه های یخی زیبا با ظاهری
سخت اما زودگداز تا صفحه ۹۳ ،پیوند با زندگی صفحه ۹۳ ،با هم
بیندیشیم صفحه ۹۱ و ۹۲
فصل ۴ :
از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری
شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکولهای آلی

حذفیات رشته ریاضی کنکور ۱۴۰۱

دروس اختصاصی کنکور ریاضی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :

 • ریاضی
 • فیزیک
 • شیمی
عنوان درس تعداد سوالاتمدت زمان پاسخگویی
ریاضی۵۵۸۵
فیزیک۴۵۵۵
شیمی۳۵۳۵
مجموع سوالات دفترچه اختصاصی۱۳۵۱۷۵

حذفیات درس ریاضی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
هندسه (۱)تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب درسی
هندسه (۲)تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب درسی
هندسه (۳)تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب درسی
حسابان (۱)تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب درسی
حسابان (۲)تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب درسی
ریاضیات گسستهتمام مطالب بخش خواندنی های کتاب درسی

حذفیات درس فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
فیزیک (۱)۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده است کیه در طراحی سوالات الزامیاً رعایت می شوند . مانند بررسی
حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در
آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در
طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.
فیزیک (۲)۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت میشوند. مانند بررسی
حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا حل
مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده میشود و همچنین
سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جزء اهداف
برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگرد.
فیزیک (۳)۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده اسیت کیه در طراحی سؤالات الزاماً رعایت می شوند . مانند بررسی
حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در
آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزامیا در
طراحی سواالت مد نظر قرار نمی گیرد.
۳_ بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصییلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ( شرایط همه گیری
کووید۱۹ ) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از
بخش های مطالعه آزاد کتاب فیزیک۳ ( مطابق با برنامه وضعیت قرمز ) به شرح زیر
مجاز نیست:
فصل ۱ :
صفحه ۱ ،خود را بیازمایید صفحه ۹ ،پیوند با صنعت صفحه
۱۱ ، پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲.
فصل ۲ :
از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ ابتدای انجام واکنش با سفر
الکترون ، پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۱۱ ،خود را بیازمایید صفحه
.۲۲
فصل ۳ :
از آغاز فصل تا صفحه ۲۹ ،سازه های یخی زیبا با ظاهری
سخت اما زودگداز تا صفحه ۹۳ ،پیوند با زندگی صفحه ۹۳ ،با هم
بیندیشیم صفحه ۹۱ و ۹۲.
فصل ۴ :
از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری
شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکولهای آلی

حذفیات درس شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
شیمی (۱)۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
شیمی (۲)۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
۵_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
شیمی (۳)۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
۵_ بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹
( شرایط همه گیری کووید۱۹ ) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت
آموزش و پرورش طرح پرسش از بخشهای مطالعه آزاد کتاب شیمی
( مطابق با برنامه وضعیتقرمز ) به شرح زیر مجاز نیست:
فصل ۱ :
صفحه ۱ ،خود را بیازمایید صفحه ۹ ،پیوند با صنعت صفحه
۱۱ ، پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
فصل ۲ :
از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ ابتدای انجام واکنش با سفر
الکترون ، پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۱۱ ،خود را بیازمایید صفحه
۲۲
فصل ۳ :
از آغاز فصل تا صفحه ۲۹ ،سازه های یخی زیبا با ظاهری
سخت اما زودگداز تا صفحه ۹۳ ،پیوند با زندگی صفحه ۹۳ ،با هم
بیندیشیم صفحه ۹۱ و ۹۲
فصل ۴ :
از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری
شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکولهای آلی

حذفیات رشته انسانی کنکور ۱۴۰۱

دفترچه اختصاصی کنکور انسانی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :

 • ریاضی
 • اقتصاد
 • زبان و ادبیات فارسی
 • عربی
 • تاریخ و جغرافیا
 • علوم اجتماعی
 • فلسفه و منطق
 • روان شناسی
عنوان درس تعداد سوالاتمدت زمان پاسخگویی
ریاضی۲۰۲۵
اقتصاد۱۵۱۰
زبان و ادبیات فارسی۳۰۳۰
عربی۲۰۲۰
تاریخ و جغرافیا۳۰۲۵
علوم اجتماعی۲۰۲۰
فلسفه و منطق۲۵۲۵
روان شناسی۲۰۱۵
مجموع سوالات دفترچه اختصاصی۱۸۰۱۶۵

حذفیات درس عربی کنکور انسانی ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
عربی (۱)بخش البحث العلمی
عربی (۲)بخش “للمطالعه”صفحات ۵۷ و ۵۸ بخش البحث العلمی
عربی (۳)بخش خوب است بدانیم صفحه ۱۹
ساختار زبان(قواعد)
کنزالحکمه/ نورالسما
البحث العلمی

حذفیات درس علوم و فنون کنکور انسانی ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
علوم و فنون (۳)خودارزیابیها و کارگاههای تحلیل متن

حذفیات درس فلسفه کنکور انسانی ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
فلسفه (۲)۱- فعالیت های درون متن که با قسمت * مشخص شده اند
۲- مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است
۳- پاورقی ها
۴- مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه (۳)۱- فعالیت های درون متن که با قسمت * مشخص شده اند
۲- مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است
۳- پاورقی ها
۴- درسهای ۴،۹و ۱۲درس ۱۱صفحات ۹۹،۹۹و ۹۲درس ۱۱صفحات ۸۷،۸۸،۸۹،۹۰،۹۱و درس ۱۲

حذفیات درس منطق کنکور انسانی ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
منطق (۱)۱- پیرا بندهای آبی ستاره دار
۲- حکایت ها
۳- پاورقی ها
۴- صفحات «آنچه در این بخش می خوانیم»
۵- صفحات “عناوین بخش ها”
۶- فرهنگ اصطلاحات

حذفیات درس جامعه شناسی کنکور انسانی ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
جامعه شناسی (۳)۱- مطالب”بخوانیم و بدانیم “
۲- مطالب “ببینیم و بدانیم”
۳- درس ۲

حذفیات درس جغرافیا کنکور انسانی ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
جغرافیا (۲)۱- مطالب بیشتر بدانیم
۲- مطالب بیندیشیم
۳- مطالب برای مطالعه
۴- توضیحات و زیر نویس ها
۵- نقشه ها و مدل ها”
۶- آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها
۷- واژه نامه های پیوست کتاب
جغرافیا (۳)۱- مطالب بیشتر بدانیم
۲- مطالب بیندیشیم
۳- مطالب برای مطالعه
۴- توضیحات و زیر نویس ها
۵- نقشه ها و مدل ها”
۶- آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها
۷- واژه نامه های پیوست کتاب

حذفیات درس تاریخ کنکور انسانی ۱۴۰۱

عنوان کتاب درسیحذفیات
تاریخ (۱)۱- تمامی مطالب ذیل عنوان های «بیشتر بدانیم »و «یک توضیح»
۲- تمامی مطالب مندرج درجدول یا ترام های رنگی
۳- تمامی مطالب مندرر در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی وسایر نمودارها
۴- متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
تاریخ (۲)۱- تمامی مطالب ذیل عنوان های «بیشتر بدانیم »و «یک توضیح»
۲- تمامی مطالب مندرج درجدول یا ترام های رنگی
۳- تمامی مطالب مندرر در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی وسایر نمودارها
۴- متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
تاریخ (۳)۱- تمامی مطالب ذیل عنوان های «بیشتر بدانیم »و «یک توضیح»
۲- تمامی مطالب مندرج درجدول یا ترام های رنگی
۳- تمامی مطالب مندرر در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی وسایر نمودارها
۴- متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
۵- درسهای ۱و ۲ 

مشاوره کنکور ۱۴۰۱

در صورت داشتن هر گونه پرسش در رابطه با احتمال برگزاری دو کنکور در سال ۱۴۰۱ ، با مشاوران ما در تماس باشید .

بی شک موفقیت در مسیر کنکور بدون داشتن برنامه ریزی مناسب و همراه داشتن یک مشاور خبره و آگاه ، میسر نیست .

تیم مشاوره حرفه ای موسسه کنکور آسان است ، با داشتن مشاوران عالی و با تجربه ، شما را در رسیدن به موفقیت یاری می کنند .

برای ارتباط با مشاوران ما و دریافت برنامه ریزی تحصیلی و همچنین خرید محصولات ، می توانید با شماره های زیر تماس برقرار کنید .

شماره ی دفتر رسمی موسسه کنکور آسان است : ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

شماره ی مشاور ارشد موسسه کنکور آسان است : ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

خرید محصولات کنکور آسان است :

برای خرید محصولات کنکور آسان است ، می توانید با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید .

همچنین به راحتی قادر خواهید بود ، از طریق اپلیکشین رسمی موسسه کنکور آسان است ، اقدام به ثبت سفارش کنید و محصول مورد نظر خود را درب منزل دریافت کنید .

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است در بازار

دانلود نسخه iOS اپلیکیشن کنکور آسان است در سیب اپ

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

راهنمای خرید محصولات کنکور آسان است از اپلیکیشن

راه های ارتباطی ما :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است : ojeyadgiri.tv2@

تلگرام موسسه کنکور آسان است : ojeyadgiritv2@

واتساپ موسسه کنکور آسان است : ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

دفتر موسسه کنکور آسان است : ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

مشاور موسسه کنکور آسان است : ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*