"> پکیج جمع بندی کنکور آسان است تخصصی و عمومی تجربی کنکور 99

جمع بندی کنکور آسان است

جمع بندی کنکور آسان است

پکیج جمع بندی کنکور آسان است

جمع بندی فیزیک کنکور آسان است

جمع بندی فیزیک پایه ویژه تجربی ( دهم و یازدهم )
مدرس : امیر مسعودی
تعداد دی وی دی : ۲۵ حلقه
قیمت : ۴۷۰
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۴۲۳

جمع بندی فیزیک پایه ویژه ریاضی فیزیک ( دهم و یازدهم )
مدرس : امیر مسعودی
تعداد دی وی دی : ۲۷ حلقه
قیمت : ۵۰۵
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۴۵۵
جمع بندی فیزیک دوازدهم انتشارات گیلنا با توجه به حذف دو فصل آخر فیزیک دوازدهم در کنکور ۹۹ به علت شیوع کرونا ، تعداد سوالات دهم و یازدهم تقریبا ۷۰ درصد کنکور تجربی و ریاضی را تشکیل میدهد و اگر شما هم جزو دانش آموزانی هستید که زمان برای مرور تمام فصلها را ندارید بهترین پکیج جمع بندی فیزیک پایه امیر مسعودی است.

جمع بندی شیمی کنکور آسان است

همایش شیمی پایه ( دهم و یازدهم )
مدرس : عارف ربیعیان
تعداد دی وی دی : ۱۴ حلقه
قیمت : ۲۸۰
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۲۵۲

جمع بندی دوازدهم (فصل اول و دوم)
مدرس : عارف ربیعیان
تعداد دی وی دی : ۷ حلقه
قیمت : ۱۶۰
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۱۴۴

جمع بندی دوازدهم (فصل سوم و چهارم )
مدرس : عارف ربیعیان
تعداد دی وی دی : ۷ حلقه
قیمت : ۱۶۵
قیمت با تخفیف برنامه کنکور آسان است : ۱۵۰

جمع بندی زیست کنکور آسان است

همایش سه روزه زیست شناسی پایه ( دهم و یازدهم )
مدرس : مهدی شیخی
تعداد دی وی دی : ۱۵ حلقه
قیمت : ۲۲۵
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۲۰۳

همایش زیست شناسی دوازدهم
مدرس : مهدی شیخی
تعداد دی وی دی : ۱۲ حلقه
قیمت : ۲۵۵
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۲۳۰

جمع بندی ریاضی تجربی کنکور آسان است

روش مثلثات ۳ سال تجربی
مدرس : امیر مسعودی
تعداد دی وی دی : ۶ حلقه
قیمت : ۱۱۵
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۱۰۵

روش تابع ۳ سال تجربی
مدرس : امیر مسعودی
تعداد دی وی دی : ۷ حلقه
قیمت : ۱۳۰
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۱۱۷

روش احتمال ۳ سال تجربی
مدرس : امیر مسعودی
تعداد دی وی دی : ۵ حلقه
قیمت : ۹۵
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۸۶

روش حد و پیوستگی یازدهم و دوازدهم تجربی
مدرس : امیر مسعودی
تعداد دی وی دی : ۷ حلقه
قیمت : ۱۹۵
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۱۷۵

مشتق و کاربرد مشتق تجربی
مدرس : امیر مسعودی
تعداد دی وی دی : ۱۰ حلقه
قیمت : ۲۶۰
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۲۳۴

جمع بندی cpr ( شمارش بدون شمردن ، آمارو احتمال ، مجموعه ) تجربی
مدرس : امیر مسعودی
تعداد دی وی دی : ۸ حلقه
قیمت : ۲۲۰
قیمت با تخفیف نصب اپلیکیشن کنکور آسان است : ۲۰۰

با همین جمع بندی ۲۰ سوال از ۳۰ سوال را پاسخ خواهید داد که میشود ۶۶ از سوالهای ریاضی اگر فرصت کنید مباحث آسان معادله هم به این مباحث اضافه کنید بالای ۷۵ درصد در ریاضی تست خواهید زد.

جمع بندی ریاضی رشته ریاضی فیزیک کنکور آسان است

روش مثلثات ۳ سال ریاضی فیزیک
مدرس : امیر مسعودی
تعداد دی وی دی : ۷ حلقه
قیمت : ۱۳۰
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۱۱۷

روش تابع ۳ سال ریاضی فیزیک
مدرس : امیر مسعودی
تعداد دی وی دی : ۷ حلقه
قیمت : ۱۵۰
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۱۳۵

روش احتمال ۳ سال ریاضی فیزیک
مدرس : امیر مسعودی
تعداد دی وی دی : ۶ حلقه
قیمت : ۱۱۵
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۱۰۴

روش حد و پیوستگی یازدهم و دوازدهم ریاضی فیزیک
مدرس : امیر مسعودی
تعداد دی وی دی : ۷ حلقه
قیمت : ۱۹۵
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۱۷۵

مشتق و کاربرد مشتق ریاضی فیزیک
مدرس : امیر مسعودی
تعداد دی وی دی : ۱۰ حلقه
قیمت : ۲۶۰
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۲۳۴

جمع بندی دروس عمومی کنکور

جمع بندی ادبیات کنکور آسان است

جمع بندی ادبیات کنکور
مدرس : سیروس ستارنژاد
تعداد دی وی دی : ۶ حلقه
قیمت : ۱۴۰
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۱۲۶

جمع بندی زبان کنکور

جمع بندی فوق حرفه ای واژگان ، ریدینگ ، گرامر ، کلوزتست کنکور
مدرس : محجوبی
تعداد دی وی دی : ۴+۵+۳ +۴ حلقه مجموعا ۱۶ حلقه
قیمت : ۳۵۰
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۳۱۵

جمع بندی دین و زندگی

جمع بندی دین و زندگی کنکور
مدرس : استاد حسین احمدی
تعداد دی وی دی : ۵ حلقه
قیمت : ۱۸۰
قیمت با تخفیف اپلیکیشن کنکور آسان است : ۱۶۲

جمع بندی عربی

جمع بندی عربی کنکور
مدرس : استاد حسین احمدی
تعداد دی وی دی : ۳ حلقه
قیمت : ۱۲۰
قیمت با تخفیف نصب اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است : ۱۱۰

مجموع جمع بندی دروس عمومی کنکور آسان است ۷۹۰ هزار تومان با تخفیف ۷۱۰ هزار تومان

مجموع جمع بندی دروس تخصصی رشته تجربی کنکور آسان است ۲۵۷۰ هزار تومان با تخفیف ۲۳۱۳ هزار تومان

جهت تهیه محصولات اپلیکیشن فقط از طریق اپلیکیشن موسسه اقدام کنید با هدیه ویژه نصب اپلیکیشن یا تماس با واحد پشتیبانی موسسه کنکور آسان است ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

دیدگاه‌ها ۱

*
*

    سحر طلوعی پاسخ

    جمع بندی فیزیک مهندس امیر مسعودی حرف نداره
    بهترین منبع آموزشی برای کنکور هست
    کامل کامل بود و همه چیز را ایشان کاور می کنند