در این مطلب از کنکور آسان است اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با جمع بندی ریاضی کنکور و نحوه مطالعه این درس تخصصی ارائه خواهیم داد .

روش های قدیمی جمع بندی و مرور ریاضی کنکور رو بذار کنار. با جدیدترین تکنولوژی آموزشی فقط ظرف ۵ ساعت میتونی ۱۰۰ درصد ریاضی رو تو مال خودت کنی. در ماه های منتهی به کنکور اهمیت جمع بندی دروس کنکور بسیار زیاده. به همین خاطر لطفا این پست از سلسله پست های مشاوره کنکور رو در سایت کنکور آسان است با دقت دنبال کن.

جمع بندی ریاضی کنکور در ماه های پایانی :

دوستان عزیزم سلام. من ابوالفضل غلامی شریفی ، مشاور رتبه های برتر کنکور و مشاور ارشد کنکور آسان است هستم و تو این مقاله میخوام راجب جمع بندی ریاضی کنکور براتون صحبت کنم.

در ماه های پایانی منتهی به کنکور با دو قشر دانش آموز مواجه می شویم.

دانش آموزان کنکوری
دانش آموزان کنکوری
 1. دسته اول افرادی که مطالعه خود را به طور کامل انجام دادند و قصد جمع بندی دارند.
 2. دسته دوم افرادی که تا کنون مطالعه خوبی نداشتند و قصد دارند روی مباحث مهم کار کنند تا بتوانند نتیجه خوبی بگیرند.

۱- نحوه مرور و جمع بندی ریاضی کنکور برای کسانی که کامل مطالعه کرده اند:

اگر جزء دسته اول هستید باید ترتیب زیر را هنگام جمع بندی ریاضی کنکور رعایت کنید:

ترتیب مطالعه برای جمع بندی ریاضی کنکور (دسته اول) :

توان گویا و عبارت جبری :
 • تجربی:(ریاضی دهم فصل سوم)
 • رشته ریاضی: (ریاضی دهم فصل سوم)

این سر فصل اکثرا هیچ تست کنکوری به صورت مستقیم ندارد اما در همه ی سوالات ردی از آن دیده می شود.نحوه تبدیل توان کسری به رادیکال و اتحاد ها و نحوه تجزیه در این سرفصل مهم است.

۲-جمع بندی معادله و نامعادله و تعیین علامت برای ریاضیات کنکور
 • تجربی:(ریاضی دهم فصل چهارم-ریاضی یازدهم فصل اول)
 • رشته ریاضی: (ریاضی دهم فصل چهارم-حسابان یازدهم فصل اول)

این سرفصل هم یکی از بحث های مهم درس ریاضی می باشد و در بقیه سر فصل ها به اطلاعات آن نیاز داریم.حل انواع معادله گویا و رادیکالی و درجه دوم و قدرمطلقی، نحوه تعیین علامت کردن و حل نامعادلات درجه دوم و قدرمطلقی و گویا در این سرفصل باید در دوران جمع بندی ریاضی کنکور بررسی شود.

۳- جمع بندی تابع ریاضی کنکور
 • رشته تجربی:(ریاضی دهم فصل پنجم –ریاضی یازدهم فصل سوم –ریاضی دوازدهم فصل اول)
 • رشته ریاضی: (ریاضی دهم فصل پنجم –حسابان یازدهم فصل دوم –حسابان دوازدهم فصل اول)

این سرفصل شروع جدی ریاضیات است و از اینجا به بعد دومینو توابع و مثلثات و حد و مشتق شروع می شود.در فصل اول توابع بدست آوردن دامنه و برد ، آشنایی با انواع توابع،رسم نمودار توابع، انتقال نمودار توابع،ترکیب توابع،اعمال جبری روی توابع، توابع یک به یک و وارون توابع بررسی می شوند.

۴-تابع نمایی و لگاریتم
 • رشته تجربی:(ریاضی یازدهم فصل پنجم)
 • رشته ریاضی:(حسابان یازدهم فصل سوم )

در این فصل با یک مدل جدید توابع به اسم توابع نمایی و لگاریتمی که معکوس یکدیگرند آشنا می شویم.توابع نمایی و قوانین آن که همچون قوانین اعداد توان دار در مبحث توان گویا و عبارت جبری هستند،قوانین لگاریتم جهت ساده سازی،معادلات و نامعادلات نمایی و لگاریتمی ،شکل نمودار نمایی و لگاریتمی و کاربرد توابع لگاریتم و نمایی هنگام جمع بندی ریاضیات کنکور باید بررسی شوند.

۵-جمع بندی مثلثات ریاضی کنکور
 • رشته تجربی:(ریاضی دهم فصل دوم –ریاضی یازدهم فصل چهارم –ریاضی دوازدهم فصل دوم)
 • رشته ریاضی: (ریاضی دهم فصل دوم –حسابان یازدهم فصل چهارم –حسابان دوازدهم فصل دوم)

یکی از فصل هایی که دانش آموزان با آن مشکل دارند مثلثات است دلیل اصلی مشکل اکثر دانش آموزان فرمول های این سرفصل و موضوعات حفظی آن است.نسبت های مثلثاتی، دایره مثلثاتی،قوانین بین نسبت های مثلثاتی، ساده سازی زاویه جهت محاسبه مقدار آن ، نمودار توابع مثلثاتی ، معادلات مثلثاتی در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند.

۶- جمع بندی حد کنکور
 • رشته تجربی:(ریاضی یازدهم فصل ششم –ریاضی دوازدهم فصل سوم)
 • رشته ریاضی: (حسابان یازدهم فصل پنجم –حسابان دوازدهم فصل سوم)

یکی از فصل های مهم و پر تست ریاضیات است که در دوران جمع بندی ریاضی کنکور توجه به آن ضروریست. محاسبه حد توابع از روی نمودار و ضابطه، حد توابع شامل قدر مطلق و جزء صحیح،رفع ابهام،حد توابع مثلثاتی،حد بی نهایت،حد در بی نهایت،پیوستگی در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.

۷-جمع بندی مشتق برای درس ریاضی کنکور
 • رشته تجربی:(ریاضی دوازدهم فصل چهارم )
 • رشته ریاضی:(حسابان دوازدهم فصل چهارم )

مشتق زاده شده توسط حد است و فصل پر تستی است.محاسبه مشتق به کمک تعریف ،مشتق توابع شامل قدر مطلق و جزء صحیح،شیب خط مماس و قائم،مشتق پذیری،مشتق عامل صفر کننده،محاسبه مشتق به کمک قوانین و نمودار تابع مشتق در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.

۸-کاربرد مشتق
 • رشته تجربی:(ریاضی دوازدهم فصل پنجم)
 • رشته ریاضی:(حسابان دوازدهم فصل پنجم )

اگر در فصل مشتق تبحر لازم را کسب کرده باشید در این فصل بخصوص در دوران جمع بندی ریاضیات کنکور کمتر دچار مشکل می شوید.ن قاط بحرانی،اکسترمم نسبی،اکسترمم مطلق و بهینه سازی در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند.

۹-شمارش و بدون شمارش و احتمال و آمار
 • رشته تجربی:(ریاضی دهم فصل هفتم- ریاضی یازدهم فصل هفتم- ریاضی دوازدهم فصل هفتم)

در مبحث شمارش و بدون شمارش با اصل ضرب و جمع ، جایگشت، ترکیب و تبدیل آشنا می شویم

در مبحث احتمال اعمال روی پیشامد ها،پیشامد های مستقل و ناسازگار ، محاسبه احتمال به کمک ترکیب و تبدیل و جایگشت ، احتمال شرطی، قانون بیز مورد بررسی قرار می گیرند.

در بحث آمار با نحوه جمع آوری اطلاعات آماری، انواع متغیر،محاسبه میانگین ،میانه ، دامنه تغییرات ،مد،واریانس،انحراف معیار،چارک ها،دامنه میان چارکی و تغییرات این موارد در صورت تغییر داده مورد بحث قرار می گیرد.

۱۰- جمع بندی هندسه کنکور
 • رشته تجربی:(ریاضی یازدهم فصل دوم –ریاضی دوازدهم فصل ششم)

این موضوع شامل هندسه پایه و هندسه دوازدهم میشود.

در هندسه پایه مکان هندسی، انواع استدلال، تالس ، تشابه و روابط طولی مثلث قائم الزاویه مورد بحث قرار می گیرد.

در هندسه دوازدهم با هندسه فضایی و دایره و بیضی آشنا می شویم.

۱۱-مجموعه و دنباله و الگو
 • رشته تجربی:(ریاضی دهم فصل اول)
 • رشته ریاضی:(ریاضی دهم فصل اول )

در قسمت مجموعه با بازه ها ،متناهی و نامتناهی،مجموع مرجع و تهی، قوانین مجموعه ها، اعمال بین مجموعه ها آشنا می شویم.

در قسمت الگو با الگو های خطی و غیر خطی آشنا می شویم.

در بحث دنباله  دنباله حسابی و هندسی مورد بحث قرار می گیرد.

توجه :

**دقت شود موارد ۹ تا ۱۱ کامل تفکیک شده از باقی مباحث هستند و می توان در کنار مباحث دیگر نیز خوانده شوند **

تست زنی در دوران جمع بندی ریاضی کنکور (دسته اول) :

پس بعد از مطالعه هر کدام از مباحث به سرعت وارد تست شوید چرا که درس ریاضی بسیار تست محور است و اگر زمان زیادی صرف تست زدن نکنید نمی توانید جمع بندی خوبی برای ریاضی کنکور داشته باشید.

برای جمع بندی ریاضیات کنکور چطور تست بزنیم؟

اگر تست های مارکدار دارید و یا کتاب تستان تست های مهم را مارکدار کرده است روی آن ها مانور بدهید. در غیر این صورت با توجه به زمانی که برای تست آن سر فصل دارید یک مضربی از تست ها انتخاب کنید و پاسخ بدید.

تست ها باید در قالب بسته های ده تایی در یک زمان ۱۵دقیقه ای باشند و بعد از اتمام این زمان پاسخنامه را چک کنید نکته برداری کنید و بسته ده تایی بعدی را شروع کنید.

در رابطه با زمان به خودتان سخت بگیرید و سعی کنید قبل از شروع پاسخ دادن به سوالات یک هدف گذاری داشته باشید که چه تعداد سوال را می خواهید در دوران جمع بندی ریاضی کنکور حل کنید و سعی کنید رفته رفته تعداد سوالات را افزایش دهید تا در آزمون ها نیز پیشرفت داشته باشید.

حل سوالات کنکور در ۱٫۵ ماه آخر جمع بندی ریاضی کنکور :

در یک ماه و نیم آخر حتما سوالات کنکور ۶سال اخیر داخل و خارج از کشور را بررسی کنید و نکته برداری داشته باشید تا در هفته آخر این نکته برداری هارا مرور کنید

امیر مسعودی : بهترین ابزار مرور جمع بندی ریاضی کنکور (دسته اول) :

بعد از اینکه یک سرفصل را مطالعه کردید و تست زدید وارد سرفصل های بعدی بشید و برای اینکه سر فصل های قبل را فراموش نکنید باید مرور های سریعی داشته باشید که به کمک مهندس امیر مسعودی مدرس ریاضی و فیزیک در صدا و سیما و برنامه اوج یادگیری می توانید در هر ۱۵ دقیقه یک فصل ریاضی را به طور کامل مرور و جمع بندی کنید و همچنین سرعت تست زنیتان را افزایش دهید.

چطور ریاضی کنکور را با مهندس امیر مسعودی ۱۰۰ درصد جمع بندی کنیم؟

ویدیو نحوه جمع بندی ریاضی کنکور با امیر مسعودی

دانلود رایگان کنکور آسان است

دانلود رایگان نمونه تدریس از تمام دروس کنکور آسان است

۲- نحوه مرور و جمع بندی ریاضی کنکور برای کسانیکه مطالعه کامل و خوب نداشته اند:

برای این دسته چون تایم زیادی تا کنکور نمانده مجبور به گزیده گزینی هستند. یعنی مباحث مهم تر ، راحت تر و درعین حال تست خیز تر را باید مطالعه کنند. در ابتدا به بودجه بندی مباحث ریاضی کنکور در دو رشته تجربی و ریاضی میپردازیم:

برای یه جمع بندی عالی برای ریاضی کنکور به تعداد تست های درس ریاضی تجربی و حسابان کنکور سال ۹۸ دقت کنید:

تعداد سوال از مباحث مختلف درس ریاضی رشته تجربی در کنکور ۹۸ :

مبحثتعداد سوال در کنکور ۹۸
مجموعه،الگو،دنباله۱
توان‌های گویا و عبارت‌های جبری۰
معادله و نامعادله۳
هندسه۴
تابع۲
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتمی۲
حد و پیوستگی۴
مشتق۴
کاربرد مشتق۲
شمردن،بدون شمردن۱
احتمال۲
آمار۱
بودجه بندی ریاضی رشته تجربی

تعداد سوال از مباحث مختلف درس حسابان رشته ریاضی در کنکور ۹۸ :

مبحثتعداد سوال در کنکور ۹۸
مجموعه،الگو،دنباله۲
مثلثات۳
توان‌های گویا و عبارت‌های جبری۱
معادله و نامعادله۲
شمارش بدون شمردن۰
هندسه تحلیلی۰
تابع۲
بخش پذیری و تقسیم۰
تابع نمایی و لگاریتمی۱
حد و پیوستگی۳
حد نامتناهی و حد در بینهایت۱
مشتق۳
کاربرد مشتق۲
بودجه بندی ریاضی رشته ریاضی

جمع بندی ریاضی کنکور برای کسب درصد بالای ۷۰ (دسته دوم) :

اگر میخواهید در درس ریاضی به درصد ۷۰ برسید به مباحث زیر توجه کنید:

برای رسیدن به این درصد چند حالت دارید و می توانید با سلیقه خودتان یکی را انتخاب کنید

 1. معادله و نامعادله –تابع-نمایی و لگاریتم- مثلثات-حد=مشتق – کاربرد مشتق
 2. معادله و نامعادله-مثلثات-حد- مشتق – کاربرد مشتق-ترکیبیات و آمار و احتمال
 3. معادله و نامعادله-مثلثات-حد- مشتق – کاربرد مشتق-هندسه پایه و دوازدهم

جمع بندی ریاضی کنکور برای کسب درصد بالای ۸۴ (دسته دوم) :

اگر میخواهید در درس ریاضی در دوران جمع بندی ریاضی به درصد ۸۴ برسید روی مباحث زیر تمرکز کنید:

 1. معادله و نامعادله-تابع-تابع نمایی و لگاریتم-مثلثات-حد-مشتق-کاربرد مشتق-ترکیبیات و آمار و احتمال
 2. معادله و نامعادله-تابع-تابع نمایی و لگاریتم-مثلثات-حد-مشتق-کاربرد مشتق-هندسه پایه و دوازدهم

جمع بندی ریاضی کنکور برای کسب درصد بالای ۹۶ (دسته دوم) :

اگر میخواهید در درس ریاضی به درصد ۹۶ برسید باید مباحث زیر رو مطالعه کنید:

 1. معادله و نامعادله-تابع-تابع نمایی و لگاریتم-مثلثات-حد-مشتق-کاربرد مشتق-ترکیبیات و آمار و احتمال-هندسه پایه و دوازدهم
 2. اگر از پس یک تست مربوطه به مجموعه و دنباله را هم بر بیاید درصد ۱۰۰ در مشت شماست.

توجه :

در مطالعه هر کدام از سرفصل های بالا به طور دقیق نکات مربوط به هر مبحث را که در قسمت قبل ذکر کردیم رعایت کنید.

منتظر نظرات مفید شما هستیم در قسمت نظرات همین پست هستیم.

مقالاتی که ممکن است برای شما هم مفید باشد:

جمع بندی زیست کنکور
جمع بندی شیمی کنکور

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰