تفریح در دوران کنکور آری یا نه ؟؟ نظر کنکور آسان است را در ادامه مطالعه کنید

تفریح ، آری یا نه ؟ استاد احمدی از کنکور آسان است

یکی از مسائل مهم و موضوعات قابل بحث بین مشاوران و دانش آموزان همین موضوع تفریح یا عدم تفریح در دوران کنکور است .
برخی از مشاوران تفریح را برای بهبود عملکرد دانش آموزان در طول دوران کنکور
لازم می دانند اما برخی دیگر آن را چندان ضروری نمی دانند.
آن چه که همه ی مشاوران بر روی آن اتفاق نظر دارند این است که:
هرگز نباید در چیزی افراط و یا تفریط کرد حتی در امر تفریح !!!!
رعایت همین نکته از کنکور آسان است نقش به سزایی در شادابی شما و انگیزه ی شما در طول دوران تحصیل و به خصوص در دوران کنکور دارد.
استاد احمدی مدیر انتشارات گیلنا :
سعی کنید همیشه در کنار درس خواندن زمانی را هم به تفریح یا وقت گذرانی با دوستان اختصاص دهید.
اما هرگز رعایت تعادل را فراموش نکنید.
شما می توانید در هر هفته به مدت دو ساعت (در پایان هفته) تایمی را برای خودتان اختصاص دهید
و در این مدت به خوش گذرانی و تفریح بپردازید تا انرژی تان را بازیابی کنید.

تفریح ورزشی در دوران کنکور از کنکور آسان است

در دوران کنکور بهتر است فعالیت های سنگین ورزشی و یا  باشگاه  رفتن را کنسل کنید.
شاید شما فکر کنید که اختصاص دادن یک زمان برای تفریح ممکن است وقت شما را بگیرد
یا شاید دچار این اشتباه شوید که اگر من فقط درس بخوانم
و در کنار آن تفریحی نداشته باشم ، میتوانم زمانم را برای درس خوان ذخیره کنم .
اما باید بگوییم که شما کاملا در اشتباه هستید .
زیرا که اولا تفریح و سرگرمی در کنار مطالعه برای شما حکم سکوی پرتابی دارد
و می تواند انرژی از دست رفته تان را برگرداند.
همچنین میتواند باعث شود که  شما با انگیزه ای مضاعف تر شروع کنید
استاد احمدی می گوید:
به مطالعه هم به چشم یک تفریح نگاه کنید .
اگر به کنکور را یک تفریح در نظر بگیرید نه یک تکلیف اجباری ، این امر میتواند در افزایش انگیزه شما برای ادامه دادن موثر باشد .
همچنین با این نگرش شما کمتر احساس خستگی خواهید کرد و کمتر دچار دلزدگی خواهید شد

دریافت مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی رایگان از کنکور آسان است

برای ارتباط با کنکور آسان است و دریافت مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی رایگان
می توانید با شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ در تماس باشید .

سایت های رسمی ، اینستاگرام و اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا

سایت های رسمی ، اپلیکیشن و اینستاگرام موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا را در زیر مشاهده می کنید
کنکور آسان است
سایت رسمی یادگیری آسان
سایت رسمی زنگ پنجم
سایت رسمی امیر مسعودی
سایت رسمی امیر دانش زاده
اینستاگرام اوج یادگیری
اپلیکیشن کنکور آسان است