به طور کلی تعادل بین دروس عمومی و اختصاصی شامل دو مولفه می شود
۱- تعادل  تعداد دروس عمومی و اختصاصی در روز
۲- تعادل زمان دروس عمومی و اختصاصی در روز
در این مقاله با همکاری استاد احمدی و مهندس غلامی شریفی از موسسه کنکور آسان است
سعی داریم به شما نحوه ی برقراری تعادل دروس عمومی و اختصاصی را در هر دو مولفه آموزش دهیم
تا بتوانید یک برنامه ریزی اصولی و دقیق را داشته باشید

استاد احمدی : تعداد مناسب برای تعادل بین دروس عمومی و اختصاصی

سوالی که مطرح شد شاید سوال خیلی از شما دانش آموزان باشد.
استاد حسین احمدی موسس کنکور آسان است و انتشارات گیلنا پاسخ می دهد :
باید ذکر کرد پاسخ به این سوال بستگی به ظرفیت و توانایی شما دارد.
این امر با فاکتور هایی مثل میزان هوش، میزان توانایی ، ظرفیت یادگیری زمان و … سنجیده می شود.
پس در ابتدا باید توانایی های خود را ارزیابی کنید تا تعادل بین دروس را برقرار کنید .
به طور کلی برای یک دانش آموز عادی و متوسط تعداد دروس اختصاصی ۳ تا و تعداد دروس عمومی ۲ تا در نظر گرفته می شود.
البته این امر از هر دانش آموز تا دانش آموز دیگر متغیر است
به این معنا که ممکن است دانش آموزی توانایی گنجاندن ۴ درس اختصاصی هم داشته باشد
ولی دانش آموز دیگر حتی نتواند دو درس عمومی را به طور همزمان در یک روز مطالعه کند ولی استاندارد تعادل دروس عمومی و اختصاصی در تعداد همین میزان است.
توصیه ی استاد احمدی برای دانش آموزان این است که سه درس اختصاصی و دو درس عمومی را در برنامه ی درسی بگنجانید .
به گونه ای که زیست و شیمی هر روز و ریاضی و فیزیک به اختیار یک روز در میان مطالعه شود.

استاد احمدی : زمان مناسب برای تعادل بین دروس عمومی و اختصاصی

فاکتور مهمی که در رعایت تعادل دروس عمومی و اختصاصی در نظر گرفته می شود
زمان اختصاص یافته به این دروس در طول روز یا در طول هفته است.
مهندس غلامی شریفی : بسیاری از دانش آموزان در این امر با افراط یا تفریط عمل می کنند .
به گونه ای که یا فقط به مطالعه دروس اختصاصی اهمیت می دهند و دروس عمومی را مهم تلقی نمی کنند
یا این که  فقط دروس عمومی را مطالعه می کنند مطالعه دروس اختصاصی را دشوار می دانند.
رعایت تعادل بین زمان دروس اختصاصی و دروس عمومی عامل مهم و تاثیر گذاری است که
مسیر شما را در دوران کنکور هموار می سازد
به توصیه ی استاد احمدی زمان مطالعه ی دروس عمومی
به طور میانگین ۲ الی ۳ ساعت و زمان مطالعه ی دروس عمومی به طور میانگین ۱٫۵ الی ۲ ساعت در نظر گرفته می شود
البته در این مورد هم مانند مولفه ی اول ظرفیت و توانایی دانش آموزان باید در نظر گرفته شود
و باید دید که دانش آموزان در چه موقعیت و شرایطی از لحاظ زمانی هستند
تا بتوانند چه برنامه ای متناسب با احوال و شرایط خود تنظیم کنند.

سایت رسمی یادگیری آسان

سایت رسمی یادگیری آسان