ترس از کنکور ( فوبیای کنکور ) چیست؟ تشخیص آن و درمان آن برعهده کیست ؟
استاد احمدی موسس موسسه کنکور آسان است پاسخ می دهد

ترس از کنکور یا اضطراب ؟

ترس داشتن از انجام کاری یا در موقعیتی به شرطی که به جا  و به اندازه باشد طبیعی بوده و به عنوان تعارض روانشناختی به حساب نمی آید و نیاز به مداخله ندارد.
امروزه شاهد این هستیم که بسیاری از داوطلبان می گویند ما از کنکور می ترسیم.
اما آیا ترس از کنکور را درست ، درک کرده اند ؟
آیا اضطراب را با ترس اشتباه گرفته اند یا …؟
بررسی این موارد بر عهده ما است

تشخیص فوبیای کنکور از استاد احمدی

استاد احمدی : اولین گام برای تشخیص این نکته شناسایی عوامل زمینه ساز این ترس هاست.
ترس از کنکور به اندازه ای که به انسان انگیزه درس خواندن بیشتر دهد و آن را از پیمودن راه کنکور باز ندارد طبیعی است.
اما برخی به صورت خاص،فوبی یا همان ترس مرضی دارند که در اینگونه موارد نیاز به مداخله مشاوره ایست.

آشنایی با ترس و هراس

هراس یا همان ترس خاص آثار و پیامدهایی به دنبال دارد مثلا در برخی موارد که افراد ترس اجتماعی دارند از حضور در اماکن شلوغ و … می ترسند و این روند طبیعی زندگی آنان را مختل می کند.
هراس یا فوبیای کنکور نیز می تواند داوطلب کنکوری را از انجام آزمون بازداشته و حتی منجر به واکنش فیزیکی و جسمی شود مثلا فرد از حال رفته و نتواند به انجام آزمون بپردازد.

درمان هراس و ترس از کنکور برعهده کیست ؟

اینگونه نیست که تمام هراس ها و ترس ها نیازمند درمان باشند بلکه اگر این ترس صرفا شما  را دچار محدودیت کند نیاز به درمان دارید.تشخیص هراس صرفا به مشاور بستگی داشته و درمان فقط از طریق مشاور صورت می گیرد.هرگونه توصیه ای که دوستان و خویشان می کنند ممکن است در ظاهر موثر باشد اما زمانی که در موقعیت کنکور قرار بگیرید مستاصل خواهید ماند.

روش های مختلف درمان فوبیای کنکور

روش های مختلفی در درمان هراس ها به کار برده می شود که بسته به نوع هراس استفاده می گردد اما برخی از این شیوه ها موثر تر عمل کرده و بیشترین رویکردی هستند که مشاوران کنکور آسان است آن را اتخاذ می کنند.
این روش ها عبارتند از : 
حساسیت زدایی منظم ،رفتار درمانی شناخی و مواجه سازی و … می باشد.
موسسه کنکور آسان است  با واحد تخصصی مشاوران کنکور آسان است متخصص در زمینه کنکور می تواند راهنمای شما در درمان این گونه موارد باشد.

مطلب پیشنهادی : مقابله با ترس از کنکور از کنکور آسان است

سایت رسمی یادگیری آسان