در این مطلب از سایت رسمی موسسه کنکور آسان است صفر تا صد اطلاعات مربوط به تاثیر سوابق تحصیلی کنکور 1402 انسانی را بررسی خواهیم کرد .

یکی از مباحث بسیار مهمی که داوطلبان آزمون سراسری با آن سر و کار دارند موضوع میزان و نحوه تاثیر تاثیر معدل و سوابق تحصیلی بر رتبه نهایی داوطلب است .

 • به منظور اعمال سوابق تحصیلی ، داوطلبان به چند دسته تقسیم می شوند :
ردیفنظام آموزشیتوضیحات
1داوطلبان نظام قدیمداوطلبانی مدرک دپیلم خود را از سال 1384 به بعد دریافت کرده اند .
2داوطلبان نظام قدیمداوطلبانی که مدرک پیش دانشگاهی خود را از سال 1391 تا 1397 دریافت کرده اند .
3داوطلبان نظام جدیدداوطلبانی که مدرک دیپلم خود را از از سال 1398 به بعد دریافت کرده اند .

در این مطلب جدید ترین اخبار و مهم ترین تغییرات کنکور سراسری ۱۴۰۲ را بررسی خواهیم کرد و اطلاعات جامع و کاملی را پیرامون تاثیر سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ عنوان خواهیم کرد .

پیش از این که میزان و نحوه تاثیر معدل در آزمون سراسری ۱۴۰۲ را مورد بررسی قرار دهیم ، ضروری است که از این موضوع آگاهی پیدا کنیم که تاثیر سوابق تحصیلی ، مشمول کدام دسته از داوطلبان می شود و چه داوطلبانی نمی توانند از این تاثیر استفاده کنند .

ضرایب دروس کنکور ۱۴۰۲ رشته انسانی

 • عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی رشته انسانی در آزمون سراسری ۱۴۰۲ به شرح زیر است :
دروس گروه آزمایشی علوم انسانیضریب
ریاضی۶
اقتصاد۲
زبان وادبیات فارسی (تخصصی)۸
زبان عربی (تخصصی)۵
تاریخ و جغرافیا۵
علوم اجتماعی۵
فلسفه و منطق۵
روانشناسی۲

ضرایب سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ رشته انسانی : نظام جدید

 • ضرایب سوابق تحصیلی دروس رشته انسانی ( نظام آموزشی ۶-۳-۳ ) در آزمون سراسری ۱۴۰۲ به شرح زیر است :
ردیفنوعنام دروسضرایب
۱عمومیفارسی (۳)۲۱/۶۳
۲عمومیتعلیمات دینی (۳) (دینی ، اخلاق و قرآن)۱۹/۱۳
۳عمومیزبان خارجی (۳)۱۱/۸۰
۴عمومیسلامت و بهداشت۳/۴۴
۵اختصاصیریاضی و آمار (۳)۶/۰۰
۶اختصاصیعلوم و فنون ادبی (۳)۷/۸۰
۷اختصاصیعربی (۳) (زبان تخصصی رشته)۵/۱۰
۸اختصاصیتاریخ (۳)۷/۰۰
۹اختصاصیجغرافیا (۳)۶/۰۰
۱۰اختصاصیجامعه شناسی (۳)۷/۰۰
۱۱اختصاصیفلسفه (۲)۵/۱۰

ضرایب سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ رشته انسانی : نظام قدیم

 • ضرایب سوابق تحصیلی دروس رشته انسانی ( نظام آموزشی سالی واحدی / ترمی واحدی ) در آزمون سراسری ۱۴۰۲ به شرح زیر است :
ردیفسابقه تحصیلینوعنام دروسضرایب
۱دیپلمعمومیزبان فارسی تخصصی۱۶/۹۶
۲دیپلمعمومیتعلیمات دینی و قرآن (۳)۱۵/۴۵
۳دیپلمعمومیزبان خارجی (۳)۱۲/۵۴
۴دیپلماختصاصیریاضی۶/۰۰
۵دیپلماختصاصیادبیات فارسی تخصصی۲/۹۲
۶دیپلماختصاصیآرایه های ادبی۲/۹۲
۷دیپلماختصاصیعربی (۳) ویژه علوم انسانی۳/۸۳
۸دیپلماختصاصیتاریخ ایران و جهان (۲)۷/۰۰
۹دیپلماختصاصیجغرافیا (۲)۶/۰۰
۱۰دیپلماختصاصیجامعه شناسی (۲)۷/۰۰
۱۱دیپلماختصاصیفلسفه و منطق۵/۱۰
۱۲پیش دانشگاهیعمومیزبان فارسی۵/۸۴
۱۳پیش دانشگاهیعمومیمعارف اسلامی۵/۲۱
۱۴پیش دانشگاهیاختصاصیادبیات فارسی۱/۹۵
۱۵پیش دانشگاهیاختصاصیعربی۱/۲۸

تغییرات مهم برگزاری کنکور ۱۴۰۲

در شیوه برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۲ تغییرات گسترده ای را شاهد هستیم که می تواند سرنوشت کنکور ۱۴۰۲ را به کلی تغییر دهد .

مصوبات مهم برگزاری کنکور ۱۴۰۲ به شرح زیر است :

 • برگزاری دو آزمون در سال (دو کنکور مجزا در سال)
 • اختصاص دادن دو سال اعتبار ، برای نتایج کسب شده در آزمون
 • برگزاری کنکور ، فقط برای دروس تخصصی از کنکور سراسری ۱۴۰۲ به بعد
 • حذف دروس عمومی از کنکور سراسری ۱۴۰۲ به بعد
 • منتقل شدن دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی
 • مبنا قرار دادن سوابق تحصیلی به عنوان ارزیابی نهایی
 • تاثیر داشتن امتحانات نهایی پایه دوازدهم و کنکور ، در رتبه داوطلب
 • تاثیر ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی امتحانات نهایی پایه دوازدهم داوطلب به صورت قطعی
 • سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی ۴۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۶۰ درصد
 • قرار دادن یک حد نصاب برای پذیرش داوطلب ، توسط دانشگاه ها

تاثیر سوابق تحصیلی کنکور 1402 انسانی

در کنکور سراسری ۱۴۰۲ دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل میشود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی می باشد.

بنابر این در این آزمون سراسری ، صرفا امتحانات نهایی پایه دهم ، یازدهم دوازدهم و کنکور ، در رتبه داوطلب موثر می باشد.

به عبارتی از سال ۱۴۰۲ تاثیر این امتحانات پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم ، ۴۰ % قطعی خواهد شد یعنی سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی ۴۰ % و سهم کنکور سراسری ۶۰ % می باشد.

همچنین دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حد نصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند . پس اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند .

 • در جدول زیر می توانید میزان تاثیر سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ را مشاهده کنید :
سهم کنکور سراسری در رتبه داوطلب سهم سوابق تحصیلی در رتبه داوطلب
۶۰ درصد۴۰ درصد

افراد مشمول تاثیر سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲

 • در جدول زیر می توانید افرادی که مشمول تاثیر سوابق تحصیلی می شوند را مشاهده کنید :
ردیفمشمولین تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۲
۱آن دسته از داوطلبان نظام قدیم که مدرک دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ به بعد و در یکی از رشته های علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی دریافت کرده اند .
۲آن دسته از داوطلبان نظام قدیم که مدرک دپیش دانشگاهی خود را از سال ۱۳۹۱ به بعد و در یکی از رشته های علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی دریافت کرده اند .
۳آن دسته از داوطلبان نظام جدید (۶-۳-۳) که مدرک دیپلم خود را از سال ۱۳۹۸ به بعد و در یکی از رشته های علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی دریافت کرده اند .

افراد غیر مشمول تاثیر سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲

 • در جدول زیر می توانید افرادی که مشمول تاثیر سوابق تحصیلی نمی شوند را مشاهده کنید :
ردیفافرادی که مشمول تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۲ نمی شوند
۱داوطلبانی که در رشته های فنی و حرفه ای فارغ التحصیل شده اند.
۲متقاضیانی که در رشته های غیر نظری فارغ التحصیل شده اند.
۳داوطلبانی که مدرک تحصیلی خود را قبل از سال ۱۳۸۴ اخذ کرده اند.

ترمیم معدل کنکور ۱۴۰۲

یکی دیگر از امکاناتی که برای داوطلبان آزمون سراسری از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور فراهم آمده ، امکان ترمیم معدل است .

در این فرصتی که پیش روی داوطلبان قرار می گیرد ، این امکان برای همه دانش آموزان و داوطلبان آزمون سراسری فراهم شده است که مجددا بتوانند نمرات آن دسته از مواد امتحانی که در آن ها نمره قابل قبولی کسب نکرده اند یا در آن ها نمرات پایین کسب کرده اند ؛ را جبران کنند .

این امکان برای فارغ التحصیلان دوره متوسطه ( از سال ۸۴ به بعد ) و دارندگان مدرک پیش دانشگاهی ( از سال ۹۱ به بعد ) اجازه فراهم شده است که نسبت به ارتقا و ترمیم معدل خود اقدام کنند .

این دسته از دانش آموزان و داوطلبان ، می توانند در صورت نارضایتی از نمرات خود فقط یک بار نمره های خود را با ترمیم معدل ارتقا دهند .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با تاثیر سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ با ما در تماس باشید .

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰