بودجه بندی کنکور بر اساس تعداد تست هایی که از مباحث هر درس در کنکور از آن ها سوال طراحی شده است را مشخص می کنند و مهم ترین نکته در مورد بودجه بندی کنکور این است که دانش آموزان می توانند بر اساس اطلاعات آن به درجه بندی میزان اهمیت مباحث پی برده و بر اساس آن یک برنامه ریزی اصولی برای روند مطالعاتی خود داشته باشند. از آنجایی که در کنکور سراسری تغییرات گسترده ای ایجاد شده است، در این مطلب بودجه بندی کنکور کلیه گروه های آزمایشی از سال 1401 که تغییرات اعمال شده است را برای شما جمعاوری و ارائه کرده ایم.

تغییرات کنکور سراسری

با تصویب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در اواخر شهریور ماه 1401، کنکور سراسری دستخوش یکسری تغییرات مهم و اساسی شد. از جمله مهم ترین تغییرات کنکور سراسری، برگزاری کنکور در دو نوبت در سال و حذف دروس عمومی از کنکور سراسری می باشد. این تغییرات از کنکور 1402 آغاز شد و نوبت اول کنکور 1402 در دی ماه 1401 برگزار شد.
در ادامه به ارائه بودجه بندی کنکور 1402 و 1403 می پردازیم.

دفترچه سوالات کنکور رشته ریاضی بر اساس تغییرات جدید کنکور سراسری شامل دو دفترچه می باشد. در دفترچه اول تعداد 40 تست ریاضیات و در دفترچه دوم برای درس شیمی 30 تست و برای درس فیزیک تعداد 35 آورده شده است.

بودجه بندی ریاضیات کنکور ریاضی

ریاضیات رشته ریاضی شامل حسابان، هندسه، گسسته، آمار و احتمال می باشد که معمولا در کنکور سراسری به صورت مبحثی از آن ها سوال طراحی می شود.

مبحثتعداد سوال
مجموعه، الگو، دنباله۰
مثلثات۲
توان های گویا و عبارت های جبری۱
معادله و نامعادله۲
شمارش بدون شمردن۰
هندسه تحلیلی۰
تابع۲
بخش پذیری و تقسیم۰
تابع نمایی و لگاریتمی۱
حد و پیوستگی۲
حد نامتناهی و حد در بینهایت۱
مشتق۲
کاربرد مشتق۱
مبحثتعداد سوال
ترسیم های هندسی و استدلال۰
قضیه تالس و تشابه۲
چندضلعی ها۱
تجسم فضایی۲
دایره۲
تبدیل های هندسی۲
روابط طولی در مثلث۱
ماتریس۲
مقاطع مخروطی۲
بردارها۱
مبانی ریاضیات۲
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی۰
نظریه اعداد۱
گراف۱
ترکیبیات۳

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی

فصل های فیزیک برخلاف درس ریاضیات رشته ریاضی چندان بهم مرتبط نیستند و سوالات آن از هر فصل به صورت جداگانه طراحی می شود.

بودجه بندی فیزیک دهم ریاضی

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور
اندازه گیری و چگالی0
کار توان انرژی۱
ویژگی فیزیکی مواد۳
دما و گرما قانون گازها۳
ترمودینامیک۳

بودجه بندی فیزیک یازدهم

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور
الکتریسته ساکن۳
جریان الکتریکی۳
مغناطیس۲
القا۲

بودجه بندی فیزیک دوازدهم ریاضی

عنوان فصلتعداد تست
حرکت بر خط راست۳
دینامیک و حرکت دایره ای۲
نوسان و امواج۴
برهم کنش های موج۲
فیزیک اتمی۲
فیزیک هسته ای۲

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی

درس شیمی نیز مانند درس ریاضی مباحث بهم مرتبط بسیار زیادی دارد. در جدول زیر بودجه بندی شیمی کنکور را به صورت مبحثی آورده ایم.

عنوان مبحثتعداد تست
آرایش الکترونی و جدول تناوبی۳
شیمی آلی۳
سینتیک۲
نام گذاری، فرمول نویسی و ساختار لوویس۱
ترموشیمی۳
تعادل۲
جامد های بلوری۲
استوکیومتری و واکنش ها۴
اسید و باز۴
الکتروشیمی۳
محلول ها۲
خواص فلزی و نافلزی۱

بر اساس تغییرات جدید کنکور که دروس عمومی از کنکور حذف شده است، سوالات دروس اختصاصی رشته تجربی در سه دفترچه به داوطلبان عادی رشته تجربی و چهار دفترچه به داوطلبان دارای سهمیه بهیاری ارائه می شود.

 • دفترچه اول: شامل 45 تست زیست
 • دفترچه دوم: شامل 35 تست شیمی و 30 تست ریاضی
 • دفترچه سوم: شامل 30 تست ریاضی و 15 تست زمین شناسی
 • دفترچه چهارم (ویژه بهیاران): 30 تست

بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

بودجه بندی زیست شناسی شناسی کنکور تجربی

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

بودجه بندی درس فیزیک در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی

بودجه بندی درس شیمی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مبحثتعداد سوالات
عبارت‌های جبری (اتحاد جبری و کاربردها)۱ سوال
عبارت‌های جبری (عبارت‌های گویا)۱ سوال
معادله درجه دوم (معادله و مسائل توصیفی)۲ سوال
معادله درجه دوم (معادلات شامل عبارات گویا)۱ سوال
تابع (نمودار تابع درجه ۲)۱ سوال
کار با داده‌های آماری (معیار‌های پراکندگی)۱ سوال
نمایش داده‌ها (نمودار‌های یک متغیره)۲ سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها )۱ سوال
تابع ( اعمال بر روی تابع )۱ سوال
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی )۱ سوال
آمار ( شاخص‌های آماری )۱ سوال
آمار ( سری‌های زمانی )۱ سوال
آمار احتمال (شمارش)۱ سوال
احتمال۲ سوال
الگوهای خطی (دنباله حسابی)۱ سوال
الگوهای خطی (مدل‌ سازی و دنباله)۱ سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)۱ سوال

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس اقتصاد در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :

بودجه بندی ادبیات فارسی اختصاصی کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس ادبیات فارسی اختصاصی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس عربی اختصاصی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس تاریخ در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :

بودجه بندی جغرافیا کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس جغرافیا در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس علوم اجتماعی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس فلسفه و منطق در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس روانشناسی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :

بودجه بندی درک عمومی هنر کنکور هنر

 • بودجه بندی درس درک عمومی هنر در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثتعداد سوالات
هنر پیشا تاریخ ایران3 سوال
هنر ایران باستان3 سوال
هند2 سوال
اژه و یونان2 سوال
قرون وسطی3 سوال
خوشنویس2 سوال
هنر پیشا تاریخی جهان2 سوال
چین و ژاپن2 سوال
بین النهرین2 سوال
هنر اسلامی ایران5 سوال
هنر رنسانس2 سوال
چاپ4 سوال
سبک های هنری5 سوال
صنایع دستی3 سوال
عکاسی3 سوال
موسیقی3 سوال
نمایش4 سوال

بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر

بودجه بندی درس درک عمومی ریاضی و فیزیک در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :

مبحثتعداد سوالات
اعداد حقیقی2 سوال
معادله1 سوال
نسبت و تناسب2 سوال
رادیکال1 سوال
هوش شناسی3 سوال
درصد1 سوال
هوش و ریاضی1 سوال
اعداد گویا1 سوال
مثلث2 سوال
الگو سازی2 سوال
چند ضلعی3 سوال
تبدیلات هندسی3 سوال
هندسه در فضا2 سوال
دایره1 سوال
فشار1 سوال
گرما1 سوال
کار و انرژی1 سوال
نور1 سوال
خواص مواد1 سوال

بودجه بندی ترسیم فنی کنکور هنر

 • بودجه بندی درس ترسیم فنی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثتعداد سوالات
تاریخچه1 سوال
مثلث1 سوال
چند ضلعی2 سوال
ترسیمات هندسی2 سوال
برش و تداخل1 سوال
جایگاه خط و صفحه1 سوال
رسم سه نما1 سوال
مجهول یابی3 سوال
تصاویر سه بعدی1 سوال
هندسه احجام1 سوال
مقیاس1 سوال
نقشه کشی معماری3 سوال
مکعبات کوچک1 سوال

بودجه بندی خلاقیت تصویری تجسمی

 • بودجه بندی درس خلاقیت تصویری تجسمی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثتعداد سوالات
عناصر و کیفیات بصری5 سوال
شناخت تکنیک و ابزار2 سوال
شناخت آثار هنرمندان3 سوال
شناخت سبک های هنری3 سوال
مبانی طراحی گرافیک3 سوال
سایر موضوعات4 سوال

بودجه بندی خلاقیت نمایشی کنکور هنر

 • بودجه بندی درس خلاقیت نمایشی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثتعداد سوالات
عناصر نمایش1 سوال
نمایش در شرق1 سوال
ماسک و گریم1 سوال
نمایش در ایران3 سوال
نمایش عروسکی1 سوال
سینمای ایران4 سوال
مباحث فنی سینما1 سوال
سینمای ملل2 سوال
سبک های سینمایی1 سوال
کارگردانان خلاق دوره ی صامت1 سوال
درک تصویر2 سوال
اسطوره و حماسه1 سوال
انیمیشن1 سوال

بودجه بندی خلاقیت موسیقی کنکور هنر

 • بودجه بندی درس خلاقیت موسیقی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثتعداد سوالات
مد شناسی موسیقی ایرانی3 سوال
ساز شناسی غربی4 سوال
ساز شناسی ایرانی2 سوال
تاریخ موسیقی غرب1 سوال
تاریخ موسیقی ایران1 سوال
موسیقی فیلم2 سوال
فرم شناسی2 سوال
آکور شناسی2 سوال
هارمونی3 سوال

بودجه بندی خواص مواد کنکور هنر

 • بودجه بندی درس خواص مواد در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثتعداد سوالات
مواد و مصالح3 سوال
کاغذ و چاپ4 سوال
شیشه1 سوال
الیاف نساجی2 سوال
شیمی رنگ1 سوال
عکاسی1 سوال
ابزار و اسلوب های هنری3 سوال
مرمت و موزه داری1 سوال
حلال ها و رنگ برها1 سوال
چسب1 سوال
آلات موسیقی2 سوال

بودجه بندی زبان تخصصی کنکور زبان

 • بودجه بندی درس زبان تخصصی در آزمون سراسری رشته زبان به شرح زیر است :

بودجه بندی کنکور فرهنگیان

در کنکور ۱۴۰۳ و برای نخستین بار، کنکور اختصاصی دانشگاه فرهنگیان برگزار می شود. منابع کنکور فرهنگیان از منابع سایر رشته های تحصیلی مجزا بوده و هر گروه آزمایشی، علاوه بر پاسخگویی به سوالات اختصاصی رشته تحصیلی خود، می بایست به سوالات اختصاصی کنکور فرهنگیان نیز پاسخ دهند. از آن جایی هنوز از بودجه بندی کنکور فرهنگیان اطلاع دقیق در دسترس نیست، به محض برگزاری این آزمون و دریافت بودجه بندی احتمالی آن، این مطلب به روز رسانی خواهد شد. در ادامه مطلب منابع و ضرایب کنکور فرهنگیان را به تفکیک هر درس معرفی خواهیم کرد.

منابع کنکور فرهنگیان

 • هوش و استعداد معلمی:
  فاقد منبع مشخص

تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به کنکور فرهنگیان

تعلیم و تربیت اسلامی
هوش و استعداد معلمی
۴۰ سوال۶۰ دقیقه

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰