کنکور آسان است
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۲

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۲

در این مطلب از سایت رسمی موسسه کنکور آسان است به بررسی صفر تا صد بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۲ به تفکیک هر درس خواهیم پرداخت .

یکی از موضوعات و مباحث مهمی که برای داوطلبان آزمون سراسری و همچنین مشعلمان و مشاوران فعالی در این حوزه ، حائز اهمیت است ، آگاهی از بودجه بندی دروس کنکور است .

درواقع یکی از اولین گام هایی که یک دانش آموز کنکوری برای آمادگی در آزمون سراسری باید بردارد ، این است که از بودجه بندی کنکور اطلاع پیدا کند.

در آزمون سراسری ، تعداد سوالاتی که از هر مبحث طرح می گردد ، تقریبا از یک الگوی یکسان پیروی می کنند .

هرساله شاهد این موضوع هستیم که تعداد سوالات از هر یک مباحث کنکور ، تقریبا مشابه با سال های پیشین بوده و دانش آموزان می توانند با توجه به بودجه بندی مباحث ، اقدام به مطالعه مباحث کنکوری کنند .

در آزمون سراسری و در هر گروه آزمایشی ، سوالات از دروس و کتاب های مشخصی طراحی می شوند.

دانستن بودجه بندی سوالات آزمون سراسری همواره از دغدغه های اصلی دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری بوده و بسیاری از آنها به دنبال بودجه بندی دقیق کنکور هستند .

آگاهی از تعداد سوالات و همچنین آگاهی از زمان پاسخگویی هر تست ، این امکان را برای دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری فراهم می آورد که از اتلاف وقت و انرژی خود جلوگیری به عمل آورند.

همچنین این مزیت را برای دانش آموزان به ارمغان می آورد که به مباحث سوال خیز و مهمتر بپردازند و زمان خود را با مطالعه مباحث کم اهمیت تر تلف نکنند .

بودجه بندی کنکور سراسری نشان دهنده این است که از هر مبحث در کنکور سنوات و سال های پیشین چند سوال طراحی شده است.

آگاهی و مقایسه مباحثی که از آن ها تعداد سوالات بیشتری در کنکور طراحی می شود ، می تواند نقش به سزایی را در صرفه جویی زمان و انرژی داوطلبان ، ایفا کند .

بودجه بندی دروس عمومی کنکور تجربی

طابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، از کنکور ۱۴۰۲ به بعد ، دروس عمومی از آزمون سراسری حذف خواهند شد و صرفا از دروس اختصاصی سوالات طراحی خواهند شد .

در واقع نمرات مرتبط با دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل شده و در تراز و رتبه نهایی فرد تاثیر گذار خواهند بود .

از آنجایی آزمون سراسری ۱۴۰۲ ، تنها شامل دروس اختصاصی می شوند ؛ آگاهی نسبی از مباحث و قسمت های سوال خیز و پر تکرار ، اهمیت دو چندانی پیدا می کند .

دروس اختصاصی دارای ضریب و اهمیت بالاتری از دروس عمومی هستند که این مسئله در کنکور ۱۴۰۲ ، مستلزم صرف زمان و توجه بیتشری از ادوار گذشته است .

همواره داوطلبان آزمون سراسری می بایست نسبت به مطالعه دروس اختصاصی اهتمام بورزند و در خواندن مطالب ، مرور و تست قسمت های پرتکرار ، کوشا باشند.

در ادامه مطلب بودجه بندی احتمالی دروس اختصاصی به تفکیک هر درس مشخص شده است .

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۲ : زمین شناسی

  • بودجه بندی درس زمین شناسی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
آفرینش کیهان و تکوین زمین۵ سوال۴ سوال۵ سوال
منابع معدنی و ذخایر انرژی ، زیربنای تمدن و توسعه۳ سوال۵ سوال۳ سوال
منابع آب و خاک۳ سوال۵ سوال۴ سوال
زمین شناسی و سازه های مهندسی۴ سوال۳ سوال۳ سوال
زمین شناسی و سلامت۴ سوال۲ سوال۴ سوال
پویایی زمین۳ سوال۴ سوال۳ سوال
زمین شناسی ایران۳ سوال۲ سوال۳ سوال

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۲ : ریاضی

  • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
مجموعه ، الگو و دنباله۱ سوال۱ سوال۱ سوال
مثلثات۴ سوال۴ سوال۴ سوال
توان های گویا و عبارت های جبری۰ سوال۰ سوال۰ سوال
معادله ها و نامعادله ها۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تابع۲ سوال۲ سوال۲ سوال
شمارش بدون شمردن۱ سوال۱ سوال۱ سوال
آمار و احتمال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
هندسه تحلیلی و جبر۴ سوال۴ سوال۴ سوال
توابع نمایی و لگاریتمی۲ سوال۲ سوال۱ سوال
حد و پیوستگی۴ سوال۴ سوال۴ سوال
مشتق۲ سوال۴ سوال۴ سوال
کاربرد مشتق۴ سوال۲ سوال۲ سوال

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۲ : زیست شناسی

  • بودجه بندی درس زیست شناسی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردا۰ سوال۰ سوال۰ سوال
گوارش و جذب مواد۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تبادلات گازی۲ سوال۲ سوال۲ سوال
گردش مواد در بدن۳ سوال۴ سوال۳ سوال
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۳ سوال۰ سوال۳ سوال
از یاخته تا گیاه۳ سوال۱ سوال۳ سوال
جذب و انتقال مواد در گیاهان۲ سوال۰ سوال۲ سوال
تنظیم عصبی۳ سوال۲ سوال۳ سوال
حواس۳ سوال۲ سوال۳ سوال
دستگاه حرکتی۲ سوال۲ سوال۲ سوال
تنظیم شیمیایی۰ سوال۱ سوال۰ سوال
ایمنی۳ سوال۱ سوال۳ سوال
تقسیم یاخته۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تولیدمثل۳ سوال۲ سوال۳ سوال
تولید مثل نهاندانگان۲ سوال۲ سوال۲ سوال
پاسخ گیاهان به محرکها۱ سوال۱ سوال۱ سوال
مولکول های اطلاعاتی۲ سوال۳ سوال۲ سوال
جریان اطلاعات در یاخته۳ سوال۲ سوال۳ سوال
انتقال اطلاعات در نسلها۳ سوال۴ سوال۳ سوال
تغییر در اطلاعات وراثتی۲ سوال۲ سوال۲ سوال
از ماده به انرژی۱ سوال۲ سوال۱ سوال
از انرژی به ماده۲ سوال۱ سوال۲ سوال
فناوری های نوین زیستی۱ سوال۰ سوال۱ سوال
رفتارهای جانوران-۲ سوال۰ سوال۲ سوال
ترکیبی۰ سوال۱۲ سوال۰ سوال

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۲ : فیزیک

  • بودجه بندی درس فیزیک در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
فیزیک و اندازه گیری 1 سوال۱ سوال۱ سوال
 کار ، انرژی و توان۲ سوال۱ سوال۲ سوال
 ویژگی های فیزیکی مواد۳ سوال۳ سوال۲ سوال
دما و گرما۳ سوال۲ سوال۳ سوال
الکتریسیتە ساکن۳ سوال۳ سوال۳ سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۲ سوال۴ سوال۳ سوال
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی۳ سوال۲ سوال۳ سوال
حرکت بر خط راست۳ سوال۳ سوال۳ سوال
دینامیک۳ سوال۲ سوال۳ سوال
نوسان و امواج 4 سوال۷ سوال۴ سوال
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳ سوال۲ سوال۳ سوال

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۲ : شیمی

  • بودجه بندی درس شیمی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
کیهان زادگاه الفبای هستی۴ سوال۴ سوال۳ سوال
ردپای گازها در زندگی۲ سوال۳ سوال۳ سوال
آب ، آهنگ زندگی۳ سوال۴ سوال۲ سوال
قدر هدایای زمینی را بدانیم۲ سوال۵ سوال۴ سوال
در پی غذای سالم۴ سوال۳ سوال۴ سوال
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۶ سوال۵ سوال۶ سوال
مولکول ها در خدمت تندرستی۴ سوال۴ سوال۳ سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی۳ سوال۴ سوال۴ سوال
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۴ سوال۲ سوال۴ سوال
 شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر۳ سوال۱ سوال۲ سوال

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

  • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

  • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :ojeyadgiritv2@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*