آزمون های آنلاین کنکور آسان است مناسب چه افرادی است ؟
بررسی مزیت ها و هر آنچه از سوالات و آزمون های تعیین سطح کنکور آسان است باید بدانید را در اینجا بخوانید

مزیت آزمون های آنلاین و تعیین سطح کنکور آسان است

از مزیت های آزمون ها و تعیین سطح کنکور آسان است می توان به سطح سوالات اشاره کرد.
سوالات این آزمون ها به صورت متوسط ، دشوار و خیلی دشوار طراحی شده است
رایگان بودن آزمون های آنلاین کنکور آسان ، بسیاری از دانش آموزان را از پرداخت هزینه های آزمون آزمایشی معاف می کند
بروز رسانی سوالات و … از دیگر مزیت های آزمون های آنلاین می باشد

تعداد و زمان پاسخگویی آزمون های آنلاین کنکور آسان است

تعداد سوالات آزمون های کنکور آسان است بر اساس سطح سختی دروس و فصل به فصل گردآوری شده است
زمان پاسخگویی مناسب این آزمون ها که منطبق بر زمان کنکور سراسری است ، شما را تبدیل به یک دانش آموز حرفه ای در تست زدن می کند و خود را به صورت جدی محک می زنید


فیزیک دهم

اندازه گیری و چگالی

ویژگی فیزیکی مواد

کار و انرژی توان

دما گرما قانون گازها


فیزیک یازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فیزیک دوازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

ریاضی دهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

ریاضی یازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

ریاضی دوازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

زیست دهم

فصل یکم

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

زیست یازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

زیست دوازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

شیمی دهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

شیمی یازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

شیمی دوازدهم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

ادبیات دهم

ستایش

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

درس چهاردهم

درس پانزدهم

درس شانزدهم

ادبیات یازدهم

ستایش

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

درس چهاردهم

درس پانزدهم

درس شانزدهم

درس هفدهم

درس هجدهم

ادبیات دوازدهم

ستایش

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

درس چهاردهم

درس پانزدهم

درس شانزدهم

درس هفدهم

دین و زندگی دهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

دین و زندگی یازدهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

دین و زندگی دوازدهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

زبان انگلیسی دهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

زبان انگلیسی یازدهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

زبان انگلیسی دوازدهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

عربی دهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

عربی یازدهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

عربی دوازدهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

سایت های رسمی ، اینستاگرام و اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا

سایت های رسمی ، اپلیکیشن و اینستاگرام موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا را در زیر مشاهده می کنید :

ردیفآدرس سایت
۱کنکور آسان است
۲سایت رسمی یادگیری آسان
۳سایت رسمی امیر مسعودی
۴سایت رسمی امیر دانش زاده
۵اینستاگرام کنکور آسان است
۶اپلیکیشن کنکور آسان است

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

  • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

  • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰